woensdag 8 juli 2009

Conflict binnen leiding Islamitische Republiek nog lang niet voorbij

Tijd voor een update over Iran. De tekenen dat de onenigheid binnen de kringen van de machthebbers voortwoekert, stapelen zich namelijk op. Tegelijkertijd werd ook duidelijk dat de Wachters van de Revolutie (Pasdaran) tijdens de protesten hun positie als sterke arm van het regime bij het handhaven van de orde nog verder hebben versterkt. Het perspectief van een politiestaat komt daarmee dichterbij.

De voor het regime meest bedreigende uiting van afkeuring kwam het afgelopen weekeinde van de Vereniging van Docenten en Onderzoekers uit de heilige stad Qom (de Majma-eyeh Modaressin va Mohagheghin hozeh Elmieh Qom). Deze vereniging waarvan een groot aantal van Irans belangrijkste shiitische geleerden lid is en die een belangrijke rol speelde bij het totstandkomen van de Islamitische Republiek, stelde in een verklaring dat
'Klachten van kandidaten en sterke aanwijzingen van vervalsing van de uitslag werden genegeerd... Vreedzame protesten door Iraniërs werden gewelddadig onderdrukt en tientallen Iraniërs werden gedood en honderden in strijd met de wet gearresteerd. De uitslag is ongeldig.'
Een tweede belangrijke kritische verklaring kwam een dag later van de Kargozaran Partij, de partij die trouw is aan ayatollah Ali Akbar Hashemi Rafsanjani. De partij stelde maandag in een verklaring die op reformistische websites te lezen was, dat 'de verkiezingsuitslag 'onaanvaardbaar is als gevolg van een ongezonde gang van zaken bij het stemmen, massale electorale fraude en het partij kiezen door een meerderheid van de Raad van Hoeders van de Revolutie voor een specifieke kandidaat'. De partij eiste dat het vertrouwen van de bevolking dat door de uitslag is geschokt wordt hersteld, dat er een onderzoek komt naar het veronderstelde gebruik van geweld jegens demonstranten, dat de politieke gevangenen worden vrijgelaten en de restricties van de media worden opgeheven. Rafsanjani zelf ontving intussen familieleden van gearresteerde oppositieleden, een daad waarmee hij leek te demonstreren dat ook hijzelf afstand blijft nemen van Khamenei en de uitslag van deze verkiezingen.
Rafsanjani in gesprek met familieleden van gearresteerde opposanten.(Foto AFP/Getty)

Ayatollah Khamenei, de rahbar (leider), gaf intussen in een toespraak tere gelegenheid van de sterfdag van Imam Ali die werd uitgezonden door de tv, toe dat er onenigheid is. Khamenei waarschuwde de 'Westerse landen dat zij voorzichtig moeten zij met hun vijandige woorden en gedrag. Zelfs al zijn de leiders van de Islamitische Republiek het met elkaar over bepaalde zaken oneens, dan nog zijn ze eensgezind tegenover de vijand voor zover het de onafhankelijkheid van het land betreft,'aldus Khamenei.
Het voortduren van de onenigheid speelt zich af tegen de achtergrond van tekenen dat de Pasdaran (Islamitische Wachters) hun positie tijdens de onlusten hebben versterkt. Zo stelde generaal Yadollah Javani van de Wachters zondag dat er geen middenweg is in het huidige dispuut. Er zijn,' zei hij, 'twee stromingen. Diegenen die de revolutie en zijn machthebbers verdedigen en ondersteunen en diegenen die proberen haar ten val te brengen.' En generaal-majoor Mohammed Ali Jafari van de Wachters zei een dag later 'omdat de Wachters de taak was toevertrouwd om de situatie onder controle te houden namen zij het initiatief om een om zich heen slaande onrust te beteugelen. Het is een nieuwe fase in de revolutie en de politieke strijd en we moeten alle dimensies daarvan tot ons laten doordringen.'
Waarnemers menen dat de Pasdaran, die rechtstreeks onder Khamenei ressorteren, daarmee aangeven dat zij de zorg voor de veiligheid geheel naar zich toe hebben getrokken. Sommigen menen dat zij ook de controle hebben overgenomen van het ministerie van Inlichtingen.
De verslagen presidentskandidaat Mousavi maakte bekend dat hij een gedetailleerd rapport over de diverse stadia van de verkiezingsfraude uitbrengt. Zijn aanhang meldde dat hij ook werkt aan het formeren van een nieuwe politieke partij. De invloedrijke hoofdredacteur van het conservatieve blad Kayhan, Shariatmadari, riep op om Mousavi te vervolgen. Ook diverse gearresteerde opposanten, met name belangrijke mensen uit de regering van de vorige, progressieve president Khatami, wacht een proces wegens 'daden in strijd met de nationale veiligheid', zo werd bekend.

Geen opmerkingen:

Israel's doden een ongewapende autistische man en een huisvader die zijn familie wilde ophalen

Iyad Hallaq Updated. De Israeli's hebben in de afgelopen 24 uur twee Palestijnse dertigers doodgeschoten. Eén van hen was een autist...