dinsdag 8 september 2009

Bevriezing bouw in bezet gebied is - na goedkeuring nieuwe projecten - een wassen neus

Maskiot nu. Onder de bouwplannn die Ehud Barak maandag goedkeurde komen er voor het eerst echte huizen. Een nieuwe permanente nederzetting is geboren.

Akiva Eldar onthult in Haaretz dat de bouwplannen van de regering-Netanyahu in niets afwijken van de jaarlijkse trend. Volgens het Israëlische Bureau voor de Statistiek zijn er in de jaren 2005 - 2008 7015 woningen gebouwd in de bezette gebieden. Dat is, zegt Eldar, 1771 per jaar. De 2500 al aanbestede woningen waarvan de bouw doorgaat, plus de 455 waarvoor nu een groen licht is gegeven, komen met die trend overeen. In andere woorden: als de regering-Netanyahu nu een tijdelijke bevriezing zou af zou kondigen is dat volstrekte flauwe kul.

Volgens Hagit Ofran van Vrede Nu is het zelfs zo dat de regering-Netanyahu iets meer voor de kolonisten doet dan haar voorganger. Bovendien komt het bouwen van 20 nieuwe huizen in Maskiot (bij Nablus) neer op het omzetten van een tijdelijke in een permanente nederzetting: het zijn de eerste huizen daar, ze komen in de plaats van prefab mobiele huizen. Ook de uitbreiding in Har Gilo is dramatisch: deze nederzetting in dichtbevolkt Arabisch gebied wordt met 149 nieuwe woningen ongeveer verdubbeld.

Geen opmerkingen:

Israel's doden een ongewapende autistische man en een huisvader die zijn familie wilde ophalen

Iyad Hallaq Updated. De Israeli's hebben in de afgelopen 24 uur twee Palestijnse dertigers doodgeschoten. Eén van hen was een autist...