donderdag 1 oktober 2009

AIPAC kan gerust zijn

'De situatie is hopeloos maar gelukkig niet ernstig,' placht mijn veel te vroeg overleden Volkskrant-collega Hendrik de Jong te zeggen als hem gevraagd werd hoe het ermee stond en of zijn artikel al opschoot.
In dit geval lijkt het echter of we Hendriks zegswijze moeten omdraaien: de situatie is ernstig en niet hoopgevend voor verdere vredesinitiatieven van Obama. The American Jewish Committee hield zijn jaarlijkse enquête onder Amerika's Joodse bevolkingsdeel. Gevraagd of zij het ermee eens waren dat president Obama een bouwstop in de nederzettingen had gevraagd zei 51% nee, 41% ja en was 8% niet zeker van zijn standpunt.
Een nog grotere meerderheid (59%) was het bovendien eens met de manier waarop Netanyahu de relaties met de VS had behartigd, tegen slechts 23% oneens.
Wat de stichting van een Palestijnse staat betreft is net iets minder dan de helft voor: 49%, terwijl 41% ertegen is. Bij de vraag wie het eens is met de zin 'Het doel van de Arabieren is niet het terugkrijgen van de bezette gebieden maar de vernietiging van Israël', zegt 75% ja. En als klap op de vuurpijl: 66% zou instemmen met een militaire actie van Israël tegen Iran.

En dat van een publiek dat in meerderheid zegt zich te identificeren met de Democratische partij (53%).

Geen opmerkingen:

Net voor Biden het overneemt keurt Israel nog wat nieuwbouw goed in bezet gebied

Restaurant in Havat Yair Nog net voor de inauguratie van Joe Biden als president van de VS heeft Israel gisteren weer een uitbreiding goedge...