donderdag 22 oktober 2009

Geen wet, vertraging bij Iraakse verkiezingen


Nog een land met verkiezingsperikelen: Irak. Het parlement in Bagdad is er niet in geslaagd het eens te worden over een verkiezingswet en heeft in feite de handen ten hemel geheven door de zaak over te dragen aan een commissie bestaande uit premier Nuri al-Mailiki, president Jalal Talabani en de leiders van de grote politieke partijen. De voornaamste struikelblokken zijn de kwestie Kirkuk (hoort dat bij Kurdistan of juist niet) en een poging om de kieslijsten openbaar te maken. Tot nu toe werd slechts vereist dat elke partij onder de naam van de partij campagne voerde, in het voorstel werd gevraagd dat de partijen ook de namen van hun kandidaten openbaar zouden maken.
Het organiseren van verkiezingen vergt 90 dagen. De verkiezingen stonden gepland voor 3 januari, dus zou de wet op zijn laatst afgelopen maandag aangenomen hebben moeten zijn om op tijd te zijn.
De Iraakse premier Al-Maliki was dinsdag bij president Obama (foto) en deze drukte hem juist op het hart dat de deadline van de verkiezingen gehaald moet worden, omdat de tijdstabel van de Amerikaanse troepenterugtrekkingen daar mede van afhangt. Dit schema, waar Al-Maliki in juli mee akkoord ging, dreigt nu ook in de knel te komen.

Geen opmerkingen:

Israel sloopt 9 woontenten en 7 huizen, 200 bedrijven moeten weg, imam mag niet meer preken

Sloop in Deir al-Hajle bij Jericho. Zeven woontenten en twee schuren plus hun inwoners, samen acht families, verwijderd. (Foto Wafa) Isr...