vrijdag 6 november 2009

Algemene Vergadering achter Goldstone-rapport - Nederland stemt tegen


De Algemene Vergadering van de VN heeft met 114 tegen 18 stemmen een resolutie aangenomen waarin het rapport van de commissie Goldstone over de Israelische aanval op Gaza wordt overgenomen. Israel - en de `Palestijnse kant´, zoals de resolutie zegt - worden opgeroepen binnen drie maanden een ´geloofwaardig onderzoek´ te starten naar eventueel bedreven oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Mocht Israel in gebreke blijven dan wordt het Goldstone-rapport doorgeschoven naar de Veiligheidsraad. Verwacht wordt overigens dat de VS daar dan van hun recht van veto gebruik zullen maken.
De VS behoorden, met Israel tot de tegenstemmers. Daaronder waren ook enkele Europese landen, zoals Italie, Polen en Tsjechie. Ook Nederland, dat volgens minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen de mensenrechten tot een speerpunt van het beleid heeft gemaakt, stemde tegen en toonde zo eens te meer dat dit mensenrechtenbeleid een wassen neus is. Enkele andere EU-landen, waaronder Frankrijk en Groot-Brittanniè hadden het fatsoen zich te onthouden van stemming.

Maar Verhagen is niet alleen. De stemming in de VN-Assemblee kwam kort nadat het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden met 344-36 stemmen een niet bindende resolutie had aangenomen waarin de regering werd opgeroepen het Goldstone rapport te negeren. In de resolutie, naar de indieners de Berman/Ros-Lehtinen resolutie genoemd, werd het rapport afgedaan als´partijdig en geen verdere aandacht waardig´. Uit de tekst van de resolutie en de commentaren tijdens het debat werd duidelijk dat de indieners noch de meeste voorstemmers het rapport hadden gelezen. Zo werd bijvoorbeeld in de resolutie nog steeds van een eenzijdig mandaat van de VN-Mensenrechtenraad gesproken, terwijl dit mandaat nu juist op aandrang van Goldstone voor de aanvang van de missie was verruimd.
Sommige commentatoren in de VS wijzen erop dat er toch een lichtpuntje is: 36 tegenstemmers en 22 afgevaardigden die ´present´ stemden (een vorm van stemonthouding) is toch winst. Dat zijn even zovele leden die de wensen van de Joodse lobby AIPAC hebben genegeerd. (Voor een brief die Goldstone de indieners van de resolutie een week voor de stemming schreef om hen te wijzen op de vele onjuistheddn in de resolutie, klik hier). 

Geen opmerkingen:

Israelische rechters onteigenen opnieuw een Palestijns huis in Silwan ten bate van de kolonisten

Het huis van de familie Samrin (Sumarin) in Silwan (FotoVrede Nu)  Een dag voor de deadline die Bibi Netanyhau zich had gesteld om dele...