dinsdag 10 november 2009

Nieuwe kieswet in Irak, weg vrij voor verkiezingen


Markt in downtown Kirkuk (foto AP)

Het Iraakse parlement heeft zondag met de stemmen van 141 van de 275 leden alsnog een ontwerp-kieswet goedgekeurd, nadat het eerder enkele malen onmogelijk was gebleken het eens te worden. Het hete hangijzer betrof Kirkuk, centrum van de Iraakse olieindustrie en liggend op de gre ns van Kurdistan. In de nu aangenomen versie wordt voor Kirkuk een census van 2009 gehanteerd, Dat betekent dat de stad een Kurdische meerderheid zal blijken te hebben en na de verkiezingen door Kurdistan zou kunnen worden opgeëist.
De Kurden hebben altijd volgehouden dat Kirkuk vanouds bij Kurdistan hoort en altijd een Kurdische meerderheid heeft gehad. De Arabische en Turkmeense inwoners bestrijden dat. Zij wijzen erop dat de sad altijd sterk gemengd is geweest. Zij hadden de census van 2004 willen hanteren, een tijd waarin Arabieren en Turkmenen nog in de meerderheid waren. Het probleem Kirkuk is mede in de hnd gewerkt doordat de regio in de tijd van Saddam in hoog tempo werd ge-Arabiseerd door de gedwongen verhuizing van Kurden en de import van Arabieren uit zuidelijker streken. In de laatste jaren zijn veel Kurden weer teruggekeerd en werd door de regering van Kurdistan een omgekeerde politiek gevoerd (inclusief vertrekpremies voor Arabieren).
Een andere verandering in de wet is dat nu 'open kieslijsten' worden gebruikt, waarbij kandidaten met naam en toenaam worden genoemd. Zij blijven echter geassocieerd met een partij. Er zullen geen individuele kandidaten meedoen.
Het aannemen van de wet werd door president Obama geroemd als een 'belangrijke mijlpaal'. De terugtrekking van de Amerikaanse troepen is gekoppeld aan deze tweede verkiezingen sinds de invasie van 2002. De kans is groot dat er nu op 23 januari verkiezingen zullen volgen, alhoewel in Bagdad ook - door de vertraging bij het aannemen van deze wet - de datum van 16 april als mogelijheid  wordt genoemd.

Geen opmerkingen:

Israel sloopt 9 woontenten en 7 huizen, 200 bedrijven moeten weg, imam mag niet meer preken

Sloop in Deir al-Hajle bij Jericho. Zeven woontenten en twee schuren plus hun inwoners, samen acht families, verwijderd. (Foto Wafa) Isr...