dinsdag 1 december 2009

Hezbollah nu ook formeel niet meer voor islamitische staatHassan Nasrallah, de secretaris generaal van Hezbollah in Libanon, heeft maandag een nieuw partijprogramma gepresenteerd. Het was Hezbollahs eerste nieuwe programma sinds 1985 en sloot volgens Nasrallah beter aan op de veranderde omstandigheden. De belangrijkste verandering was waarschijnlijk dat Hezbollah nu ook formeel de transformatie heeft vastgelegd van een guerrillabeweging tot een natiponale politieke partij en de lijnen heeft uitgezet waarlangs zij in dat opzicht in de Libanese context wil werken.

Er waren geen referenties naar het streven naar een islamitische staat. In plaats daarvan leverde Nasrallah, die sprak op een persconferentie via videofoon, kritiek op het sectarische karakter van de Libanese staat dat echte vooruitgang en ware democratie in de weg staat. Of, in zijn woorden, de transformatie verhindert naar een systeem waarin de meerderheid werkelijk de mogelijkheid geeft te regeren en de minderheid om oppositie te voeren. Nasrallah pleitte voor afschaffing van dit sectarische (op religieuze sheidslijnen gebaseerde) systeem door het instellen van een nationale commissie zoals de Akkoorden van Taif destijds ook hadden aangegeven. Maar hij voegde eraan toe dat een proces van jaren zou vergen. In de tussentijd was 'een consensus-democratie', gebaseerd op overeenstemming tussen de verschillende religieuze groepen, zoals nu in Libanon bestaat, de enige mogelijkheid.
Hezbollah stelt dat de constante dreiging die uitgaat van Israel het nodig maakt dat Hezbollah bewapend blijft. 'Israel is een constante bedreiging en een voortdurend gevaar voor Libanon. De constante Israelische bedreiging maakt een defensie strategie nodig gebaseerd op een naast elkaar bestaan van een volksverzet dat deelneemt aan de verdediging tegen enigerlei Israelische agressie en een nationaal leger dat het land beschermt en de stabiliteit en veiligheid waarborgt.'
Wat betreft de VS stelt Hezbollahs programma dat de Amerikaanse 'arrogantie' verhindert dat Hezbollah, en andere Arabieren en moslims vriendschapsbanden  met de VS aangaan. 'De onbegrensde steun van de Amerikaanse regering voor Israel plaatst de Amerikaanse regering in de positie van vijand van onze natie en onze volken.'
Opmerkelijk was dat Nasrallah een pleidooi hield voor het verlenen van sociale en burgerrechten aan de Palestijnse vluchtelingen in Libanon om hun levensomstandigheden te verbeteren. Maar Hezbollah is tegen naturalisatie en houdt vast aan hun recht op terugkeer. Op het bestuurlijke vlak pleitte Hezbollah voor een grotere mate van decentralisatie om een betere spreiding van ontwikkelingsprojecten  mogelijk te maken. Tegelijkertijd waarschuwde Nasrallah ertegen dat dit niet mag ontaarden in 'federalisme' (een vorm van separatisme waarmee met name christelijke politici in het verleden wel hebben gedreigd).
De presentatie van het program maakte in het algemeen de indruk dat Hezbollah het beeld wil onderstrepen van een verantwoordelijke politieke partij, die zonder zijn autonome rol als verzetsbeweging op te geven, een nationale, in plaats van een sektarisch sjiitische rol wil spelen op het  Libanese toneel.

Geen opmerkingen:

Israel's doden een ongewapende autistische man en een huisvader die zijn familie wilde ophalen

Iyad Hallaq Updated. De Israeli's hebben in de afgelopen 24 uur twee Palestijnse dertigers doodgeschoten. Eén van hen was een autist...