woensdag 14 april 2010

PVV-er Markuszower blijkt kampioen van de vrijheid van meningsuiting


Het dagblad De Pers heeft een treffend staaltje opgediept van de manier waarop de nieuwe aanwinst van Geert Wilders Partij voor de Vrijheid, de ondernemer Gidi Markuszower, denkt met de vrijheid van meningsuiting om te gaan. De vrijheid  waarop Wilders zich altijd zo graag beroept:
Markuszower, nummer vijf op de PVV-lijst voor de komende verkiezingen, is lid van de Kerkeraad van de Nederlands-Israëlitische Hoofdsynagoge (NIHS) in Amsterdam. Eind maart diende hij daarin een motie in die oproept om iedereen die het VN-rapport van Richard Goldstone over de Gaza-oorlog publiekelijk verdedigt uit de gemeenschap te verbannen.
De motie roept op om ‘de joodse gedachte en opdracht om verklikkers uit ons midden te bannen’ te omarmen. Daarom zou de NIHS ‘de Zuid-Afrikaanse laffe en gevaarlijke jood Goldstone en een ieder die hem publiekelijk verdedigt in de levenslange cherem moeten doen'.
Een cherem is een banvloek die in joodse gemeenschappen kan worden uitgesproken tegen leden die als opstandig worden beschouwd. Dat gebeurde in de Middeleeuwen nog wel eens. Maar in Nederland dateert de laatste cherem van 1656. Mensen die zich (zoals de schrijver van dit blog) achter de roep van Goldstone scharen om een onderzoek naar de Gaza-misdaden te starten,zouden zich dan ineens in het eerbiedwaardig gezelschap van de filosoof Spinoza bevinden. Een cherem houdt overigens in dat de betreffende persoon niet meer in de synagoge mag komen, niet joods mag trouwen of op een joodse begraafplaats begraven mag worden en door de joodse gemeenschap in alle opzichten moet worden gemeden en genegeerd. De motie is overigens niet aangenomen. Volgens De Pers zou hij pas volgende maand in stemming komen.
Markuszower voert als reden voor zijn voorstel aan dat het Goldstone-rapport het voortbestaan van Israël ernstig in gevaar brengt. De Pers citeert een mail die zij zegt in bezit te hebben, waarin Markuszower de motie aankondigt en waarin hij zijn liefde voor de vrijheid van meningsuiting onder woorden brengt door als volgt te waarschuwen voor ‘joodse verraders in ons midden’:
´In het oude Polen (waar mijn roots liggen) wisten we wel raad met dit soort verachtelijke joodjes. Die werden gewoon de shul uitgeplukt en uit het shtetl geschopt; in het beste geval. In het ergste geval werden deze in de koude bossen van Oost-Europa achtergelaten en nooit meer teruggevonden.’ Markuszower  noemt het ‘natuurlijk wel ergens jammer’ dat dit gebruik nu in West-Europa niet meer bestaat.‘Maar ja, wat niet mag (rechtsstaat) moet je niet doen.’
Markuszower zelf was gisteren, ondanks herhaalde pogingen, schrijft De Pers, niet bereikbaar voor commentaar. Het weekblad Vrij Nederland onthulde gisteren dat Markuszower in 2008 de wapenwet heeft overtreden. Bij de viering van 60 jaar Israël in de RAI in Amsterdam werd hij aangehouden omdat hij een vuurwapen bij zich had. Volgens persbureau ANP heeft Markuszower gezegd dat hij toen in het bezit van een wapenvergunning was, maar niet de bevoegdheid had om het wapen op dat moment op die plaats bij zich te hebben. Hij zou ‘vervoersrestricties’ hebben overtreden, volgens hem ‘vergelijkbaar met een verkeersovertreding’. De zaak zou overigens zijn geseponeerd.

Update: Het nieuws gaat snel deze dagen. NRC-Handelsblad meldt vanavond dat kandidaat kamerlid van de PVV Markuszower per direct is afgetreden als lid van de kerkeraad van de NIHS. De aanleiding daartoe waren zijn uitlatingen over een mogelijke ban voor Joden die achter het Goldstone-rapport staan. Binnen een Ander Joods Geluid werden al grappen gemaakt over de eventuele oprichting van een VCK (Vrije Cherem Kring) van gebannen Joden. Maar door Markuszowers vertrek is dat dus niet meer actueel. De NIHS komt lof toe.

7 opmerkingen:

mindRider zei

De respons van het "uit de gemeenschap stoten" van verraders was in Nederland en haar kolonieen ook niet helemaal ongebruikelijk. Menig NSBer en Nederlandse SSer is het leven na de oorlog, terecht, behoorlijk zwaar gemaakt en dankzij hun verraad werden ze nog tientallen jaren met de nek aan gekeken. Onze bondgenoten de Molukkers konden door het kiezen van de Nederlandse kant in de vrijheidsstrijd niet meer in Indonesie blijven.

Abu Pessoptimist zei

Ik vind de vergelijking wat verwrongen, Joost. NSBers, SSers en Molukkers hadden het naderhand moeilijk omdat zij een ding gemeen hadden: zij hadden het op een akkoordje gegooid met bezetters en zich (mede)schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden.

Wat het Goldstone rapport daarentegen juist doet is vragen om onderzoek naar oorlogsmisdaden door bezetters om er een eind aan te maken en af te rekenen met wat Goldstone noemt ´de crisis van het recht´ in de door Israël bezette gebieden.
Met andere woorden: de ene categorie doet mee met de bezetters, de andere wil er juist vanaf.
En: denk je heus dat opkomen voor het (internationale) recht gelijk kan staan aan verraad? Nee toch, mag ik hopen?

mindRider zei

Beste MJ, Goldstone heeft zich door de UN als een soort hofjood laten gebruiken, hij heeft een rapport gebaseerd op onbevestigde eenzijdige informatie (geen of nauwelijks de optie tot weerwoord van Israelische zijde) gepubliceerd. Verder is er na de terugtrekking van de Israelische bewoners uit Gaza onder Sharon maar een bezetter van Gaza en dat is de terreur organisatie Hamas. Nu heeft dit alles niet veel met Markuszower te maken maar om nog even op het al of niet legaal wapen dragen van hem terug te komen: Het is bedroevend dat Joden en Joodsche instellingen in ons democratisch Europa sinds de mid 70er jaren overal eigen bewaking nodig hebben om aanslagen van Moslimzijde te kunnen voorkomen omdat de overheden in deze volkomen in gebreke zijn gebleven hun Islamitische bevolkingsgroepen op te voeden politieke meningsverschillen met dialoog ipv geweld tegemoet te treden.

Abu Pessoptimist zei

- Jajaja, Goldstone een hofjood die niet naar Israël wilde luisteren? Ik meen me te herinneren dat Israél in alle toonaarden weigerde mee te werken aan een onderzoek.
- Hamas de enige bezetter van Gaza? Het lijkt meer op een comité dat de onderlinge betrekkingen regelt van de 1,5 gevangenen in de grootste gevangenis ter wereld.
- Bedroevend dat Joodse instellingen sinds midden jaren 70 bewaking nodig hebben? Absoluut. Maar dat heeft dus weinig of niets met moslim-immigranten te maken. Aanslagen in Wenen, Antwerpen, Parijs, Istanbul etc. waren het werk van Palestijnse groepen. Foute boel, zeer zeker, maar in het algemeen lijkt me dit vooral een indicatie dat Israèl er goed aan zou doen na veertig jaar eindelijk eens met alle macht naar een oplossing van het conflict met de Palestijnen te streven.
- En Markuszower met zijn pistool? Laat hij het alsjeblieft in z´n nachtkastje houden. Wat denkt´íe wel.

mindRider zei

Als Hamas de hen toevallende gelden aan opbouw ipv wapens zou besteden had Gaza ondanks de grote bevolkings dichtheid een Monaco kunnen zijn (OK beetje overdreven) Bedenk wel dat Egypte bij de vredesovereenkomst met Israel elke vierkante centimeter Sinai terug wilde maar Gaza met z'n ook door hen als uiterst lastig ervaren bewoners mochten onder Israelisch bestuur blijven!

Bijgevoegd link over uit Irak verdreven Joden:
http://www.memritv.org/clip/en/0/0/0/0/0/0/2312.htm

Abu Pessoptimist zei

Zeker een beetje overdreven. Hoe wil je een Monaco worden zonder cement, met een kapotte elektriciteitscentrale zonder al teveel brandstof, en zonder dat de door Nederland gesubsidieerde landbouw zelfs zijn bloemen en aardbeien kon uitvoeren?
En Egypte wilde Gaza inderdaad niet houden. Omdat het nu eenmaal Palestina was en niet Egypte. En dus zelfstandig moest worden.

Anoniem zei

Het zou toch met name gaan om de vrijheid van denken van de leden van de NIHS zelf, de orthodoxe Joodse Gemeente Amsterdam? Hoe had Gidi M. dat voor elkaar willen krijgen? Moesten we een verklaring ondertekenen? Een gelofte afleggen op het kantoor van de NIHS?
Flauwekul natuurlijk.

Israel's doden een ongewapende autistische man en een huisvader die zijn familie wilde ophalen

Iyad Hallaq Updated. De Israeli's hebben in de afgelopen 24 uur twee Palestijnse dertigers doodgeschoten. Eén van hen was een autist...