maandag 21 juni 2010

Israël heft blokkade grotendeels op???

'Israël heft blokkade Gaza grotendeels op,' kopt de Volkskrant vandaag. Nou dat is nog eens goed nieuws, dat is echt een fijn begin van de week. De bron ervan is Alex Burghoorn, de correspondent van de Volkskrant in het heilige land. Hij legt het uit:
' Het afzwakken van de blokkade van de Gazastrook is de prijs die Israël betaalt voor het herwinnen van politieke steun van de Amerikanen en de Europeanen. Met de bloedige onderschepping van een activistenvloot heeft Israël drie weken geleden zijn hand overspeeld. De Israëlische regering kon geen weerstand meer bieden aan de westerse eis tot een boetedoening.
Na vier jaar, zo is zondag in Jeruzalem besloten, mogen álle voor burgerdoeleinden bestemde goederen weer over land de Palestijnse enclave in. Alleen wapens en materiaal dat kan dienen voor de fabricage van wapens of het bouwen van militaire installaties, zijn verboden. Constructiematerialen mogen alleen door als ze voor internationale wederopbouwprojecten zijn bestemd – en niet door het Hamasbestuur kunnen worden gebruikt voor bunkers. Verder blijven de zeeblokkade, het exportverbod en de scherpe restricties aan personenverkeer van kracht.
De blokkade van Gaza hing de internationale gemeenschap al langer de keel uit. Na de 22-daagse oorlog tussen Israël en het Hamasbestuur, anderhalf jaar geleden, klonk van alle kanten de roep om een versoepeling van het Israëlische boycotbeleid.
Maar waar de internationale verontwaardiging na 1.300 Palestijnse doden geen effect had, had die wel effect na de 9 Turkse doden op de Mavi Marmara, één van de zes schepen die de blokkade van Gaza wilden doorbreken. Het grote verschil is dat de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en de Amerikaanse president Barack Obama destijds pas net waren aangetreden. Inmiddels hebben ze alle kansen benut om elkaars nieren te proeven en is het gedaan met de terughoudendheid.
Niet alleen steunden de VS een Veiligheidsraadresolutie waarin werd opgeroepen tot een internationaal onderzoek naar de zeeslag, terwijl gewoonlijk de Amerikanen in dergelijke gevallen Israël met een veto in bescherming nemen. Ook noemde Obama de blokkade nadrukkelijk ‘onhoudbaar’ – de zoveelste keer dat Washington de Israëlische premier afschilderde als een dwarsligger voor vooruitgang in het Midden-Oosten.
 Tot zover Alex Burghoorn.  Nou, nou, nou. Is me dat een vooruitgang! Na vier jaar mogen ALLE voor burgerdoeleinden bestemde goederen weer naar Gaza. Weliswaar blijven de zeeblokkade, het exportverbod en de scherpe restricties op personenverkeer van kracht, maar denk je eens in, koriander, scheerzeep, ketchup, het mag er allemaal gewoon weer in. En constructiematerialen ook! Als ze tenminste voor internationale wederopbouwprojecten bestemd zijn. Maar hier gaat Burghoorn toch een beetje in de fout, want wat Israël toelaat is dat eindelijk de VN en aanverwante organisaties de bij Israëls militaire actie van 2009 vernielde scholen, waterzuiveringsinstallaties en dergelijke mogen gaan herstellen, maar dat Gaza en de Gazanen zelf nog steeds naar dergelijke materialen kunnen fluiten. Het is duidelijk dat Burghoorn met zijn opgewonden verhaal over het 'grotendeels opheffen' van de blokkade nogal overdrijft. Eigenlijk verkoopt hij gewoon onzin. Zoals ook met zijn berichtgeving over de Amerikaanse houding. Heeft Amerika een Veiligheidsraadresolutie gesteund waarin werd opgeroepen tot een onderzoek naar de 'zeeslag'? Welk nummer had die resolutie dan, Alex? En heeft Obama de blokkade van Gaza nadrukkelijk 'onhoudbaar' genoemd? (Er was één verslag van het bezoek van Mahmoud Abbas begin juni aan Washington, waarbij Obama het had over de situatie in Gaza die 'unsustainable' zou zijn . Dat is toch op zijn minst een nuance verschil met 'de blokkade nadrukkelijk onhoudbaar noemen', zou ik zeggen). En was dit de 'zoveelste keer dat Washington de Israëlische premier afschilderde als een dwarsligger voor vooruitgang in het Midden Oosten', Alex? Echt? Wanneer waren die andere keren dan wel?

Het blijkt dat Burghoorn zich op sleeptouw heeft laten nemen door verslaggever Barak Ravid van Haaretz, vier-handen-op-een-buik met, en roeptoeter van, Netanyahu, die het volgende meldde (let op de overeenkomsten):    
 Three weeks after the violent incidents surrounding the Gaza-bound flotilla, Israel decided on Sunday to dramatically ease its blockade of the Gaza Strip. Under heavy international pressure and concern about additional flotillas that may try to break the naval blockade of the Strip, the security cabinet decided Sunday to change the blockade policy. The decision was delayed a few days due to diplomatic efforts to obtain the support of Egypt and the Palestinian Authority for the changes. 
 At present, Israel allows into Gaza only 114 items appearing on a list that was updated every few months. As a result of the change, thousands of items will be permitted into the Strip.
Large quantities of building materials are to be brought in for projects with PA approval such as schools, clinics and water and sewage infrastructure. Building materials for homes in Khan Yunis and other Gazan towns will also be allowed in. All construction projects are to be under close UN supervision to ensure that Hamas does not use the building material for fortifications and bunkers.
"Israel seeks to keep out of Gaza weapons and material that Hamas uses to prepare and carry out terror and rocket attacks toward Israel and its civilians," Netanyahu said. "All other goods will be allowed into Gaza."

Waar het werkelijk om gaat is natuurlijk of Israël ook import van grondstoffen zal gaan toelaten en de export van goederen (denk aan met Nederlandse ontwikkelingshulp gekweekte bloemen en aardbeien)  zodat bedrijven weer kunnen opstarten en de economie weer een beetje opkrabbelen. Zoals The Guardian schreef  (die deed wat Burghoorn volstrekt naliet, namelijk zich afvragen wat het nieuws werkelijk inhield):  
The crucial issue of whether commercial goods will be allowed to cross into Gaza to allow the recovery of its crippled economy was not explicitly addressed in the statements. Decisions are still pending, according to an Israeli official.
En zoals de Israëlische mensenrechtenorganisatie Gisha zei in een verklaring:
A policy consistent with international law would allow free passage of raw materials into Gaza, export of finished goods, and the travel of persons not just for 'humanitarian' reasons but also for work, study, and family unity - subject only to reasonable security checks.
Sari Bashi, Gisha's directeur had eerder al gezegd:
The restrictions on goods into and out of Gaza are instituted not for security reasons, but rather as part of a declared policy to restrict the movement of people and goods as a means of applying pressure on the Hamas regime. The express purpose… is to block all economic activity in Gaza. So the real question is whether Israel will abandon this policy — immediately or in the near future — or whether it will continue to aspire to block economic activity, but simply let in a few more consumer goods.
Kortom de blokkade diende erom om Gaza te verstikken, en niet in de eerste plaats de militaire veiligheid. En de vraag waar het om gaat is of Israël dat nu gaat wijzigen. Controle op militaire goederen is tot daaraan toe, maar de quintessens is of het tegenhouden van de export van bloemen en aardbeien en het niet toelaten van grondstoffen voor de meest elementaire industriële producten nu stopt. Gaza zit niet te wachten op mayonaise of scheerzeep, maar wil weten op het eindelijk weer kan ademhalen en enigszins vrij bewegen. Burghoorn's juichkreten slaan gewoon nergens op.

Geen opmerkingen: