zaterdag 12 juni 2010

Palestijnse gemeenteraadsverkiezingen voor onbepaalde tijd uitgesteld

De Palestijnse regering van Salam Fayyad heeft de  verkiezingen voor gemeenteraden en locale vertegenwoordigingen voor onbepaalde tijd uitgesteld. Dat gebeurde in een verklaring net zeven uur voor de termijn sloot voor het indienen  van kandidatenlijsten. De verkiezingen zouden op 17 juli hebben plaatsgevonden  Als reden voor het uitstel werd genoemd dat de pogingen nog gaande zijn om een einde te maken aan de blokkade van Gaza. Dat zou ook een verzoening van Hams en Fatah dichterbij kunnen brengen. Waarnemers, zo meldt Ma'an News menen echter dat de beslissing werd genomen omdat er in Fatah oneigheid bestaat over de kandidatenlijst. Er zou onzekerheid leven binnen de beweging of Fatah wel een meerderheid zou kunnen krijgen. 
Woordvoerder Ghassan Khatib van de regering in Ramallah weigerde hierop commentaar te geven. Hatem Abdel Qader, de PA-vertegewendoordiger voor Jeruzalem zei echter dat afgezien van de wil om een mogelijke verzoening Fatah-Hamas meer kans te geven ook zeker meespeelt dat Fatah er niet in is geslaagd hervormingen door te voeren zoals op het laatste congres was overeengekomen. Zo was Fatah er niet in geslaagd goede coalities te smeden met andere PLO-fracties. Ook was het volgens hem niet gelukt overal kandidaten in het veld te krijgen die loyaal waren aan Fatah. Op veel plaatsen zouden mensen vooral naar voren zijn geschoven wegens hun loyaliteit aan clans en families in plaats van aan de beweging.
Duidelijk is dat Hamas het uitstel toejuicht  Hamas had van tevoren gezegd dat de verkiezingen zonder deelname van Gaza onwettig waren en dat het houden van verkiezingen voordat sprake is van een verzoening een nog verder uit elkaar groeien van Gaza en de Westoever in de hand zou werken. .

Geen opmerkingen: