dinsdag 8 juni 2010

Reuter's in de fout? Ja, maar fout en fout is twee

De blog Little Green Footballs schijnt het te hebben ontdekt, Ha'aretz maakt er werk van: Reuter's heeft foto's gemanipuleerd. De bovenste foto is hoe Hürriyet hem bracht, de onderste is hoe Reuter's hem - na behandeling - op het net zette. Daarbij werd de naam Hürriyet verwijderd en de randen bijgesneden, met als gevolg dat het mes dat iemand rechts vasthoudt niet meer te zien is. Er is nog een andere foto, waarbij iets soortgelijks gebeurde, daarbij verdween een plasje bloed en eveneens een mes.
Reuter's zegt dat het een fout was. Bij het bijsnijden waren de veranderingen niet opgemerkt. Het heeft de foto's intussen vervangen. En Ha'aretz? Dat had er goed aan gedaan er ook nog eens duidelijk op te wijzen hoeveel opzettelijke vervalsingen er waren en zijn aan Israëlische kant, in plaats van erop te wijzen dat Reuter's ook in 2006 als eens een foto verspreidde die niet klopte (dat was een foto van Israëls veldtocht tegen Libanon, Een Libanese fotograaf werd toen geschorst). Tenslotte stuurden de woordvoering van het leger, c.q. het Government Press Office in Israël foto's rond van wapens die gevonden zouden zijn op de Mavi Marmara met en datumindicatie die aangeeft dat ze genomen waren in 2003 en 2006; werd een radio-opname van de communicatie met de Mavi Marmara op behoorlijk grove wijze gemanipuleerd (waarbij de 'antisemitische' actievoerders aan boord van de Mavi Marnara zinnen in de mond werd gelegd als 'Go back to Auschwitz') , en werd een zogenaamd grappig liedje van de 'satirische' site Latma (waarin de activisten op de Mavi Marmara voor 'terroristen' en bedreigers werden uitgemaakt) rondgestuurd door het Government Press Office, dat daar later weer excuses voor maakte. En last but not least zijn er natuurlijk vragen over het allereerste, van de aanvallende helikopters af genomen, filmpjes, waarop te zien was dat de Israëlische commando's worden afgerost. Ook die filmpjes waren mogelijk bewerkt.In ieder geval werd het begin weggelaten waarop te zien zou zijn geweest wie precies waarmee begon.
En laat Ha'aretz vooral ook eens uitleggen waar deze foto vandaan komt - verstrekt door het Government Press Offfice -  die steeds in alle Israëlische kranten terugkeert, zoals hier in Ha'aretz zelf 
 Er zijn namelijk nogal wat opmerkingen over die foto te maken. De man draagt  een - zeker voor een 'linkse activist' - tamelijk opvallende dracht, hij hanteert een Jemenitische sierdolk (een zoganoemde jambiyya,  alle mannelijke Jemenieten boven een zekere leeftijd dragen zo'n ding altijd voor de sier, ikzelf heb er indertijd twee uit Jemen meegenomen en kan bevestigen dat ze behoorlijk bot zijn), de mensen op de achtergrond dragen geen zwemvesten (zodra de Israëlische marine de schepen van het Free Gaza Flotilla hadden ingesloten, had de bemanning van de schepen de opvarenden opdracht gegeven zwemvesten om te doen), en tenslotte de foto lijkt genomen te zijn bij daglicht (terwijl de aanval 's nachts plaatsvond). Er zijn zelfs foto's in omloop waarop de betreffende linkse activist zittend te zien is. 
Kortom, kan Ha'aretz even uitleggen waar en wanneer deze 'linkse activist' is gefotografeerd?
[[Update zondag 13 juni: de man op de foto is Mohamed al Hazmi, een Jemenitisch parlementslid van de Islah-partij. De foto is bij daglicht genomen, lang voordat d Israëli's aan boord gingen van de Mavi Marmara,  toen Hazmi pop verzpoek aan andere passagiers zijn dolk liet zien]].

En dan nog het echte nieuws: Israël wijst een internationaal onderzoek, zoals gevraagd door talloze partijen waarvan niet in de laatste plaats de VN-Veiligheidsraad,  van de hand.  Het kabinet-Netanyahu heeft in plaats daarvan zondag besloten dat het twee onderzoeken wil. Eén onderzoek door een militaire commissie - de leider daarvan, generaal Giora Eiland - is intussen benoemd . En één onderzoek door Israëlische rechtsgeleerden met deelname van buitenlandse waarnemers. Dat laatste moet niet alleen de toedracht onderzoeken, maar ook de juridische legitimiteit van Israëls ingrijpen in volle zee uitleggen. Het spreek vanzelf dat dit laatste onderzoek een wassen neus zal zijn. Hoe kan de bedrijver van de daad objectief zijn eigen actie tegen het licht houden? Hoe had Israël gedacht internationale en Turkse deelnemers aan de Free Gaza Flotilla te laten ondervragen door deze commissie? Hoe kan verklaard worden dat nu al is beslist dat deze commissie niet de commando's mag ondervragen die aan de aanval deelnamen? En mogen hoge militairen, zoals Eli Marom, de hoogste commandant van de marine dan wel als getuige worden opgeroepen?
Kortom, deze opzet kan nooit wat worden. Het commentaar van de Turkse premier Recep Tayyip Erdogan - als Israël niets te verbergen heeft, waar is het dan bang voor? - lijkt  terecht. Ha'aretz bericht dat het nog wachten is op de reactie van de VS op het plan van Netanyahu en zijn regering. Die reactie zal inderdaad wel de doorslag gaan geven bij de vraag of deze opzet doorgang vindt.

Geen opmerkingen: