dinsdag 6 juli 2010

Israël verruimt de mogelijkheden voor import van goederen in Gaza


Aan de vooravond van de ontmoeting van Benyamin Netanyahu met president Obama, vandaag in Washington, heeft Israël de blokkade van Gaza iets verlicht. Na buitenlandse druk als gevolg van de nasleep van de aanval op de Free Gaza Flotilla op 31 mei, heeft Israël besloten af te stappen van het systeem van lijsten van toegestane artikelen. Vanaf nu is alles toegestaan behalve datgene wat expliciet verboden is. (Grapjassen spraken al van de kashrut lijsten voor Gaza. Binnen het systeem van de Joodse spijswetten geldt immers ook dat alles mag wat niet expliciet op een lijst staat).
Verboden blijven wapens, materiaal dat voor oorlogsdoeleinden kan worden gebruikt en zogenaamde 'dual use' items, zaken die zowel voor civiele als militaire doeleinden zouden kunnen worden gebruikt. Daaronder valt bijvoorbeeld kunstmest (waarmee explosieven kunnen worden vervaardigd) en diverse chemicaliën, kunstharsen, en vergelijkbare zaken.
Bouwmaterialen als cement en staal mogen nu wel naar binnen, maar wie denkt dat nu de herbouw van alle tijdens de operatie 'Cast Lead' van 2008-2009 aangerichte vernielingen kunnen worden hersteld, heeft het mis. Bouwmaterialen mogen er alleen in voor projecten onder toezicht van internationale organisaties (zeg: vooral de VN) en in samenspraak met de Palestijnse Autoriteit (die geen zeggenschap heeft binnen Gaza, want daar regeert Hamas).   
Israël heeft aangekondigd te verwachten dat de toevloed van de importen in de komend weken zal toenemen van zo'n 170 vrachtauto's per dag naar ruim 250 vrachtauto's om tenslotte in 2011 een aantal van rond de 400 te bereiken. Dat is ruwweg een verviervoudiging van de hoeveelheden van de afgelopen vier jaar.
Tony Blair, de speciale afgezant van het Kwartet en de grote kampioen van de nieuwe regeling, prees de verandering als een stap in de richting van de herbouw van Gaza en wees erop dat nu allerlei zaken als auto's en ijskasten de strook in mogen. Robert Serry, de speciale VN-coördinator voor het Midden-Oosten, was wat nuchterder. Hij noemde het een stap in de goede richting, maar zei te hopen op een situatie waarbij alles Gaza in mag.
Sami Abu Zuhri, woordvoerder van Hamas, noemde de beslissing van Israël 'waardeloos', omdat het probleem van Gaza niet gaat over de vraag of er van tijd tot tijd meer of minder goederen naar binnen mogen. Hij noemde het 'beleg van Gaza' het probleem en dat zou volledig moeten worden opgeheven. Inderdaad is het vrij duidelijk dat voor Gaza geen (economisch) herstel mogelijk is, zolang er geen volledig vrij verkeer van personen en goederen bestaat en ook de export van producten uit Gaza is gewaarborgd. Israël heeft met zoveel woorden gezegd dat de restricties voor het verkeer van personen gehandhaafd blijven en voor wat betreft de export bestaan er in het geheel geen garanties. De winst voor Gaza is dus voorlopig te verwaarlozen.       

Geen opmerkingen: