vrijdag 8 oktober 2010

Israelische leger doodt weer twee 'gezochte' Palestijnen

Het Israelische leger heeft vanmorgen weer twee 'gezochte'' Palestijnen gedood  Dat gebeurde in Hebron. Volgens de berichtgeving vanuit Israel (Kanaal 2 van de tv en Haaretz) probeerde de militairen de twee, die lid zouden zijn geweest van de Qassam brigades van Hamas, te arresteren. Een van hen zou daarbij het vuur hebben geopend en werd bij het daarop volgende vuurgevecht gedood. De ander zou, volgens de Jerusalem Post geweigerd hebben uit een huis naar buiten te komen. Het huis werd toen door een bulldozer boven zijn hoofd plat gereden. Zijn lichaam werd later aangetroffen onder het puin.
Ik weet niet of het vergezocht is om op te merken dat de gang van zaken doet denken aan de manier waarop op 17 september de 38-jarige Iyad Shelbaya uit Tulkarem  (eveneens een lid van de Qassam brigades) bij zijn 'arrestatie' werd gedood. Het leger vertelde toen dat hij opeens op de soldaten toekwam lopen die zich daarop bedreigd voelden en hem doodschoten. Let wel dit gebeurde wel in zijn slaapkamer van zo'n 3 x 3 meter. Ik ben zo vrij om, tenzij uit gedegen onderzoek zou blijken dat het anders is, te veronderstellen dat het hier  gaat om wraakacties voor de moord op vier kolonisten eind augustus bij Hebron.
Voor meer bijzonderheden over de actie in Hebron, zie mijn Engelstalige blog, hier.

16 opmerkingen:

Awi Cohen zei

U heeft geen enkel bewijs dat de terroristen niet het vuur openden. Pure speculatie dus.

Maar zelfs als het waar zou zijn, blijft nog het feit dat Israel terroristen dood; mensen die bewust voor geweld tegen onschuldigen kiezen.

Zoals inderdaad die burgers in hun auto laatst, waaronder een zwangere vrouw.

Abu Pessoptimist zei

Ik heb inderdaad geen bewijs, en zeg dat ook nergens. Ik wijs er alleen op dat Israels arrestaties opmerkelijk vaak een dodelijke afloop kennen en dat er nooit onderzoek naar de toedracht wordt gedaan door onafhankelijke instanties. Ook mensenrechtenorganisaties wijzen daar iedere keer weer op.
Afgezien daarvan: heb jij bewijs voor het feit dat Israel 'terroristen' doodt? (doodt is met dt in dit geval).

Elisabeth zei

De grens tussen burger en soldaat is in die settlements behoorlijk vaag. Het gaat hier wel om zwaar gemilitariseerde burgers die welbewust deel uitmaken van een gewelddadige bezetting. Ze schieten er maar ongestraft op los: Als ongelukkige Palestijnse boer in de buurt ben je je ledematen en je leven niet zeker. Dus wat is 'onschuldig' meneer Cohen? Maar aangezien zelfs schuldige mensen niet zomaar neergeknald mogen worden zou het beter zijn als een groot aantal van die settlers zich eens voor de rechter moest verantwoorden.

Awi Cohen zei

Meestal bevestigen ook Palestijnse bronnen inderdaad dat het om strijders ging.

Abu Pessoptimist zei

Awi, twee dingen. 1)Behoren tot een groep die zich verzet tegen een bezetting, en ook het plegen van daden gericht tegen een bezetting, is legitiem onder het internationale recht.
2)Als verzetsstrijders omkomen bij acties die door hen worden uitgevoerd, dan is m.i. het gevolg van de risico's die zij welbewust nemen. Als zij daarentegen - wat vorig jaar december 3x en nu onlangs opnieuw 3x is voorgekomen - omkomen bij pogingen van het Israelische leger om ze te 'arresteren', ga ik uit van moord. De manier waarop die arrestaties verlopen en de reden waarom ze plaatsvinden, na geslaagde moordaanslagen op kolonisten in december op een rabbijn uit een nederzetting bij Nablus, en eind augustus op vier kolonisten bij Hebron, wijzen daarop. Ik ben bereid me te laten overtuigen van het tegendeel door een onafhankelijk onderzoek. Maar zo'n onderzoek kwam er niet na de drie moorden in december en zullen er ook nu niet komen na de moorden in Tulkarem en Hebron, neem dat maar van me aan.

Likoed Nederland zei

De Palestijnen hebben erkend dat het terroristen waren. Niettemin:
PA Prime Minister Salam Fayyad condemned the killings of the two terrorists, "whatever the excuses or names were," and said that killing "civilians is not the way to peace."

Terroristen zijn strijders en dus geen burgers.

Verder bent u vreselijk abuis wat betreft het internationaal recht.

Gewapende strijd is niet toegestaan.

Ten eerste is het geweld vrijwel uitsluitend en welbewust gericht tegen Israëlische burgers. Dat is een oorlogsmisdaad.

Ten tweede zijn de Palestijnen niet meer bezet. 100% van de Palestijnen in Gaza en 98% van de Palestijnen op de Westbank leven in autonoom gebied.

Ten derde hebben de Palestijnen in ruil voor die autonomie in de Oslo-akkoorden het geweld afgezworen en beloofd dat een oplossing van het conflict via onderhandelingen zal worden gezocht.

Dat is nou juist het probleem dat de internationale gemeenschap - de VS, de EU, Rusland en de VN - heeft met Hamas, dat die zich aan die verplichting onttrekt.

Daarom luiden de drie alleszins redelijke voorwaarden aan Hamas om aan tafel te zitten: het afzweren van geweld, het erkennen van Israel en het nakomen van de eerder gesloten vredesovereenkomsten.

De internationale gemeenschap in de vorm van de VS, de EU, Rusland en de VN zijn het dus niet met u eens.

Elisabeth zei

"Ten eerste is het geweld vrijwel uitsluitend en welbewust gericht tegen Israëlische burgers."

Geachte Heer Likoed, ik heb hierover een vraag aan U: Hoe ziet U mensen die in illegale colonies BUITEN Israel wonen? Zijn dat 'burgers van Israel'?

Abu Pessoptimist zei

1) Natuurlijk hebben de Palestijnen niet erkend dat het'terroristen' waren. Israel noemt verzetsstrijdrs terroristen, de Palestijnen doen dat niet.
2)Verzetsstrijders zijn misschien geen burgers, maar het is illegaal om strijders te doden als ze ongewapend en in pyama zijn (gebeurde in ieder geval in Tulkarem).
3) Het internationaal recht staat sinds WO II gewapend verzet toe tegen een bezetting . Het Nederlandse verzet tegen de Duitsers was legaal. Lees er de uitspraken van Neurenberg maar op na.
3a) Kolonisten die in bezet gebied wonen gelden als bezetters en niet als burgers en zijn dus een legaal doelwit. (Gewapende actie tegen burgers van Israel binnen de groene lijn is WEL een oorlogsmisdaad).
3b)98% van de Palestijnen op de Westoever woont in autonoom gebied??? Laat me niet lachen. 60% van de Westoever is 'Area C' waar Israel volledig de baas is, 42% van het totale gebied is in Israelische handen (onder meer via de nederzettingen). Om te kunnen bewegen hebben de Palestijnen overal (Israelische)pasjes nodig. En vonden de moorden waar we het hier over hadden, niet plaats in 'Area A' waar zogenaamd de PA de baas is en Israel dus niets te zoeken zou hebben?? Kortom: die autonomie is een wassen neus.
4) De Palestijnen hebben het geweld afgezworen in Oslo en gezegd dat oplossingen gezocht zouden worden via onderhandelingen?? Dat was wellicht een principeverklaring. Heeft Israel daar niet ook de principeverklaring uitgesproken dat die onderhandelingen moesten leiden tot de stichting van een Palestijnse staat? En heeft Israel niet in 2000 een einde gemaakt aan de autonomie door Area A en eigenlijk de hele Westoever weer geoon opnieuw te bezetten? Nog afgezien van wat andere bepalingen uit het akkoord die Israel nooit heeft nageleefd?
5) De Internationale gemeenschap is het - zeker wat de juridische kant betreft - in grote trekken met het bovenstaande eens. Hamas is een ander geval. Dat is zeker een discussie waard, maar het gaat te ver dat hier te doen. Het stukje wordt dan simpelweg te lang.

Elisabeth zei

Ik heb even op uw website gekeken Geachte Heer/Mevr Likoed Nedrland en vooral op de sectie Veel Gestelde Vragen, maar het antoord op mijn nogal PVV-achtige vraag zat daar niet bij. Daarom nu aan U persoonlijk: U bent blijkbaar lid van een Israelische politieke partij. Ik vind het niet meer dan normaal dat Joodse Nederlanders een bijzondere betrokkenheid hebben bij Israel, maar valt het lidmaatschap van een buitenlandse politiek partij daaronder? Bent U ook Nederlander? Hoe zit het dan met Uw 'loyaliteit'? Ligt die bij Nederland of bij Israel?
Ik weet niet precies hoe ik daarover moet denken, maar ik zou graag een openhartig ntwoord daarover van U horen.

Elisabeth zei

Beroept Likoed Nederland zich op zijn zwijgrecht of zo?

Awi Cohen zei

@Elisabeth

In Israel is Likoed een politieke partij.
In Nederland is het geen partij, wij zijn een vereniging van vrienden van Likoed.

Niet anders dan dat de Palestijnen hier ook vrienden groepen hebben.


@abu pessimist

Klint allemaal zeer krom.

Het blijft ons verbazen hoe links Nederland - dat zich graag tooit met de de naam vredesactivist - geweld tegen burgers probeert goed te praten.

Dat is altijd een oorlogsmisdaad.

Abu Pessoptimist zei

Awi Cohen, als ik zeg dat het doden van kolonisten onder internationaal recht gepermitteerd is - omdat het bezetters en geen burgers zijn - heb ik daarmee dan gezegd dat ik het goedkeur? Of toejuich, of zo??

Maar de oorspronkelijke discussie ging over de vaag of het doden van Palestijnen die men zogenaamd kwam arresteren, gewettigd was, weet je nog? En laat daarbij nou wel degelijk sprake zijn van oorlogsmisdaden, tenminste als de betreffende mannen onder het puin worden begraven of ongewapend in pyjama in hun slaapkamer worden doodgeschoten - zelfs als het leden van het gewapend verzet zijn. Als ze terugschieten is het geen oorlogsmisdaad, maar dan is het wel zaak dat er bewijs is dat ze ook daadwerkelijk schoten hebben gelost (en mededelingen van de IDF-spokesman zijn hiervoor geen bewijs).
Voor het overige: ik vind de discussie een beetje saai worden. Vooral als het meningsverschil gaat over wat er bepaald is onder het internationaal (oorlogs-) recht. Dat valt nu eenmaal gewoon na te lezen. Ik stel voor dat we onze aandacht naar een ander onderwerp verplaatsen.

Awi Cohen zei

We dwalen inderdaad nogal af.

Maar aangezien de Palestijnse strijders zich als burgers kleden en zich daar tussen schuil houden, zijn zij diegene die het eerste oorlogsmisdrijf plegen:

"In ieder geval moeten combattanten zich onderscheiden door hun wapens openlijk te dragen gedurende ieder militair treffen en gedurende de tijd dat zij zichtbaar zijn voor de tegenpartij bij het betrekken van militaire posities voorafgaande aan het inzetten van een aanval. Burgers die niet als combattanten kunnen worden beschouwd en toch gevechtshandelingen verrichten, plegen een oorlogsmisdrijf."

(Uit het: Handboek Militair van de Koninklijke Landmacht)

Overigens opnieuw een bewijs dat gewapend verzet door burgers tegen andere burgers niet is toegestaan.

Abu Pessoptimist zei

Het handboek van de soldaat gaat over een situatie van twee landen die in oorlog zijn. Over een situatie warin een land een ander land (of een bevolking) bezet houdt zegt het niets.

Vreemd genoeg echter merkte ik dat er geen overeenstemming bestaat over het recht van bezette burgers tot het plegen van gewapend verzet (ongewapend verzet is wel erkend als recht). Curieus, want het Nederlandse verzet tegen de nazi's in 40-45 kan op die manier alsnog als 'terroristisch' worden weggezet).

Er is een clausule toegevoegd aan de Conventies van Genève (zie hieronder), maar Israel schijnt die niet te erkennen. Kortom er is geen eensluidend standpunt. Een jurist als Richard Falk geeft in een lang vertoog aan dat er wel redenen zijn om te verdedigen dat er gewapend wordt opgetreden tegen kolonisten (omdat ze strikt genomen gewapende bezetters zijn) maar geen duidelijke uitspraken. Ik vind dat verbazend, omdat er juridisch geen enkele twijfel aan bestaat dat op de Westoever ongeveer alle internationale rechtsregels worden geschonden.Ik komt er later een keer op terug. Nu geen tijd.

The right to resistance under international humanitarian law

International humanitarian law (IHL) does not expressly mention the right of an occupied people to resist an occupation. In 1977 article 1(4) of the First Additional Protocol (IAP) to the Geneva Conventions clearly expanded the application of the IHL to

"…armed conflicts in which peoples are fighting against colonial domination and alien occupation and against racist régimes in the exercise of their right of self-determination...".

However, Israel is not state-party to the Protocol and is therefore not obliged to follow its clause.
To ICRC and Article 1(4)

Elisabeth zei

Curieus, want het Nederlandse verzet tegen de nazi's in 40-45 kan op die manier alsnog als 'terroristisch' worden weggezet).

Juist, daar moest ik ook aan denken. Ze zouden wel gek zijn geweest om een uniform aan te trekken en hun wapens openlijk te dragen als ze van plan waren een bonkantoor te overvallen.

Elisabeth zei

"Curieus, want het Nederlandse verzet tegen de nazi's in 40-45 kan op die manier alsnog als 'terroristisch' worden weggezet".

Juist, daar moet ik ook aan denken. Ze zouden wel gek zijn geweest in die tijd om een uniform aan te trekken en hun wapens openlijk te dragen als ze van plan waren om een bonkantoor te overvallen en dergelijke. Absurd.

Israelische politieman maakt zich schuldig aan executie

Hamdi Mufleh  Een lid van de Israelische grenspolitie heeft vrijdagavond vroeg in Huwara (even ten zuiden van Nablus ) een openbare executie...