woensdag 5 januari 2011

Knesset opent het jachtseizoen op NGO's die opkomen voor mensen- en burgerrechten


Updated: zie onder.
Het Israelische parlement, de Knesset, heeft woensdag weer een stapje verder gezet op weg naar het uitbannen van een civil society en het uithollen van de persvrijheid. Tijdens een plenair debat droeg het het presidium op een commissie in te stellen die onderzoek gaat  doen naar een Non Gouvernementele Organisaties (NGO's), die zouden bijdragen aan het 'delegitimeren van Israel' en het in discrediet brengen van de Israelische strijdkrachten. Het is met name de bedoeling dat de parlementaire commissie gaat onderzoeken waaruit zij hun financiën putten en of buitenlandse mogendheden aan deze organisaties bijdragen geven. organisaties geven.  

Het Knessetlid Fania Kirshenbaum (Yisrael Beiteinu - zie foto), had het voorstel ingediend. Zij betoogde in het debat  dat de groepen die voor onderzoek in aanmerking komen, schuld hebben aan acties in het buitenland die erop gericht zijn Israel en Israelische functionarissen te delegtimeren.
"These groups provide material to the Goldstone commission [which investigated the Gaza war] and are behind the indictments lodged against Israeli officers and officials around the world," Kirshenbaum said, referring to a series of arrest warrants issued over the last few years. "They are trying to silence the very people who administrate the State of Israel's foreign relations," she declared. "These organizations are responsible for branding IDF soldiers as war criminals and encourage defamations." 


Yisreal Beiteinu was voor het debat al verzekerd van een meerderheid. Het voorstel werd fel aangevallen door links. Nitzan Horowitz van Meretz noemde de voorgestelde commissie een 'commissie van vervolging' die het gemunt heeft op de mensenrechtengroepen en  strijders voor burgerrechten die de eer van Israel hooghouden en het karakter van de democratische staat overeind houden. 'Het zijn acties als deze van Yisrael Beiteinu die Israel delegtimieren en van de democratie een farce maken,' aldus Horowitz.
Zestien mensenrechten- en burgerrechtenorganisaties, waaronder ACRI, B'Tselem, Yesh Din, Machsom Watch, Adalah, Mossawa Center, Ir Amim and de Hotline for Migrant Workers, schreven een open brief waarin ze de actie afkeurden. Ze zeiden dat hun verslagen en rapporten openbaar zijn en dat ze niets te verbergen hebben. Ze voegden eraan toe het leuk te zullen de Knessetleden voor de verandering eens op een beschaafde manier op hun vragen zouden willen reageren in plaats van hun organisaties te belasteren.Update donderdag  Yossi Gurvitz maakt zich boos op zijn blog 'Wish you Orwell'. Onder de kop 'On the Morning Following the Putsch' schrijft hij onder meer: 
What the Knesset did yesterday was de-legitimizing of a political camp; an accusation of treason by one camp of another, masquerading as an investigation. The process was amazing: a few days ago, Faina Kirshenbaum, an MK of Yisrael Beitenu, tabled her motion, and it reached the Plenum with lightning speed. The person responding to Kirshenbaum’s motion on behalf of the government was Danny Ayalon, the deputy Foreign Minister and a member of Kirshenbaum’s party, who, displaying a rare height of cynicism, accused the left organizations of “trying to undermine Israeli democracy”.
(.....)
What we saw last night was a final breaking of the rules of the games, the use of an investigation for the persecution of political rivals, the Israeli equivalent of the burning of the Reichstag. That, as may be recalled, was not just the torching of a physical building, but the excuse used by the revolutionary right to politically persecute their rivals, including elected deputies of the left parties (and, a few weeks later, also of the more moderate right wing parties). The taunting of the brownshirts of their rivals was reflected in MK Danny Danon’s victory chant yesterday: “You, my colleagues on the left, should hear today the words of the song: ‘sometimes the party is over’”. (Inarticulateness in the original).
And, yes: the democracy party in Israel is over. People who still mistakenly think Israel is the “only democracy in the Middle East” should be informed this title is no longer relevant. One doubts whether Ayalon, Kirshenbaum, Danon and the rest understand just how much aid they provide to the de-legitimization of Israel, but the process ought to be completed: finish off the legitimacy of the Zionist regime and the Liberman-Ayalon government. No loyalty must be shown to such a regime, if we hope to salvage something of what used to be Israel. If Israel is to live, the Zionist regime must pass away. This must be said everywhere, but particularly outside of Israel. As a long series of fascist regimes – from Italy through Germany to the Serbia of Milosevic – the people living under such regimes cannot save themselves, cannot wake out of the nightmare on their own, but require a strong external intervention. Since most Israelis love hating leftists, but love their vacations in Europe and their consumerism even more, let’s hope some heavy duty economical sanctions will do the job.


Het hele stuk is - onverkort -  hier te vinden. Ik ben het met Gurvitz eens ben. Het gaat nu werkelijk in een moordend tempo, de afbraak van de rechtsstaat en de democratie in Israel. Een beetje blogger kan dit niet meer bijhouden. En dit zou inderdaad wel eens een point of no return kunnen blijken te zijn. Net als Gurvitz begin ik te denken dat alleen nog zware middelen - sancties - kunnen helpen..

Geen opmerkingen: