woensdag 26 januari 2011

Palestine Papers: coordineren en collaboreren

 Carlos Latuff maakte deze cartoon als reactie op de onthullingen van de Palestine Papers:  Mahmoud Abbas als kolonist.

Dag drie van de onthullingen van de Palestine Papers hebben bij diegene die de zaken rond de Palestijnse Autoriteit een beetje hebben gevolgd, wat minder rode oortjes opgeleverd dan de voorgaande dagen.
Ditmaal was het thema de samenwerking tussen de Israelische - c.q. Amerikaanse - veiligheidsdiensten en de PA. Eén geval werd er vooral uitgepikt omdat het erg illustratief was: de moord in 2006 op een leider van de militie van Fatah, de Al-Aqsa Brigades, in Gaza, de 32-jarige Hassan al-  Madhoun.
Madhoun werd uiteindelijk (samen met een kameraad van Hamas) gedood door een Israelische raket die op zijn auto werd afgeschoten. Maar de notulen van een gesprek tussen de toenmalige Israelische minister van Defensie Shaul Mofaz en de PA-minister van Binnenlandse ZakenNasr Youssef  in oktober 2005 zijn tekenend voor de sfeer. Mofaz vraagt tijdens deze meeting betreffende Madhoun: 'We weten waar hij woont' en 'waarom doden jullie hem niet?'  Youssef zegt daarop dat er  instructies zijn gegeven aan de veiligheidschef in Gaza. Mofaz riposteert dat dat al vier weken eerder was gebeurd. En Youssef verontschuldigt zich vervolgens dat er veel te doen is, dat het allemaal niet makkelijk is en dat de Israeli's ook helemaal geen tegenprestatie hebben aangeboden.' Inderdaad, collaboratie ten voeten uit. Dat Madhoun uiteindelijk door de Israeli's zelf werd vermoord doet daar niets aan af.   

Andere onthullingen gaan over de training van de Palestijnse politie, waarvoor de Amerikanen via het zogenoemde 'US Security Coordination'' (USSC) programma mogelijk intussen wel een miljard dollar hebben uitgegeven. De training zelf wordt geven in Jordanië en door Jordaniërs, de leiding berust bij een Amerikaanse generaal (lt. generaal Keith Dayton, wiens termijn onlangs met twee jaar is verlengd) en de screening van de agenten is het gezamenlijk werk van de CIA, de Jordaanse geheime dienst en de Israelische Shin Bet. Ik schreef op mijn blog al eerder over dit programma (hier) en verwijs kortheidshalve daarnaar. Veel is er intussen niet veranderd aan dit USSC programma en veel nieuws erover kwam er dus in de Palestine Papers niet naar buiten. Of het zou moeten zijn dat Dayton wist dat de nieuwe Palestijnse veiligheidstroepen niet alleen nauw met Israel samenwerken, maar ook martelen. (Wel nieuw is - maar niet in de Palestine papers vemeld: Nederland 'collaboreert' ook met dit programma: Defensie levert sinds kort twee officieren).

Uit de Palestine Papers blijkt verder dat - ook niet geheel nieuw - dat de PA vooral geobsedeerd is met het eronder krijgen en uitschakelen van Hamas. Naar buiten toe werd ontkend dat dat gebeurde in samenwerking met Israel. Uit de Papers blijkt, zo meldt Al-Jazeera, dat de Palestijnse politiechef Hazem Atallah de Israeli's op 11 februari 2008 een hele 'waslijst' overhandigde met acties die PA-agenten op de Westoever hadden ondernomen tegen Hamas. 
En - het kon niet uitblijven - ook toponderhandelaar Erakat liet zich niet onbetuigd. Al in 2006 ging hij er prat op dat de PA de zaakat (sociale bijstands-) comités op de Westoever (die meestal aan Hamas waren gelieerd) onder de duim had en de preken in de moskeeën controleerde. Verder wordt door The Guardian geciteerd dat hij in 2009 tegen de Amerikaanse functionaris David Hale zei dat 'we zelfs onze eigen mensen moesten doden om onze autoriteit te vestigen en wet en orde te handhaven'. Ook klaagt Erakat in 2009 tegen de speciale Amerikaanse afgezant George Mitchell dat er niet genoeg werd gedaan om de tunnels vanuit Egypte naar Gaza af te grendelen en dat Israel en Egypte niet genoeg deden om de smokkel van wapens tegen te houden.'
Een laatste onthulling gaat over wat Israel in de onderhandelingen verstaat onder haar eis dat een eventuele Palestijnse staat 'gedemilitariseerd' zou moeten zijn. En dat is niet mis. Veel anders was niet te verwachten, maar Al Jazeera (Alistair Crooke) maakt duidelijk dat Tzipi Livni, de vorige minister van Buitenlandse Zaken van Israel niets minder vraagt dan controle over de grenzen, over wie in of uit de Palestijnse staat mag gaan,  een gezamenlijke controle over de veiligheidsdiensten en politie (waarbij Israel sollicitanten mede screent), en dat Israel verder wil bepalen wie er wel aan Palestijnse verkiezingen mee mogen doen. En dat natuurlijk allemaal tegen de achtergrond van een totaal verbod van een eigen Palestijns leger. Misschien - om de imperialistische Israelische aanpak even te proeven - als uitsmijter wat letterlijke citaten uit de gesprekken, daterend uit mei 2008:        
Livni: “First: demilitarization – what you call limited arms. The equation is that on one hand you will have some limited arms for law and order and for fighting internal terrorism. But there is no need – and we cannot afford – a Palestinian army.”
Erekat: “Do I have a choice of who to place on my territory?”
Livni: “No.”
Erekat: “Do you see your army in our territory?”
Livni: “We don't see ourselves in the territory except for limited cases, like early warning stations and the Jordan Valley… (Jordan Valley) not as territory, but a presence at the border.”
Erekat: “Can I choose where I secure external defence?”
Livni: “No... in order to create your state you have to agree in advance with Israel – you choose not to have the right of choice afterwards. These are the basic pillars.”

Geen opmerkingen:

Israel's doden een ongewapende autistische man en een huisvader die zijn familie wilde ophalen

Iyad Hallaq Updated. De Israeli's hebben in de afgelopen 24 uur twee Palestijnse dertigers doodgeschoten. Eén van hen was een autist...