dinsdag 8 maart 2011

Netanyahu herhaalt: Israelische militairen moeten ook na akkoord in Jordaanvallei blijven.

 
Een belangrijk deel van de Jordaanvallei is al sinds 1971 afgegrendeld door een hek, 'de andere afscheiding' zoals Palestijnen wel zeggen ter onderscheiding van het sinds de Tweede Intifada gebouwde Áfscheidingshek'. Palestijnen die het ongeluk hadden dat hun landbouwgrond achter 'de andere afscheiding' lag, zijn hun bezittingen al lang geleden kwijtgeraakt.  

Premier Benjamin Netanyahu heeft dinsdag gezegd dat de onrust in de Arabische wereld de noodzaak onderstreept dat Israelische troepen aanwezig blijven langs de rivier de Jordaan, de mogelijke oostgrens van wat wellicht ooit een Palestijnse staat zou kunnen zijn.
'Onze veiligheidsgrens is hier, langs de rivier de Jordaan,' zei Netanyahu. Hij zei daarmee overigens niet echt iets nieuws. Behoud van de Jordaanvallei en bestendiging van de militaire aanwezigheid daar, is al lang onderdeel van de politiek van de Likud-partij en de Israelische regering.
Maar voor wat de veiligheidssituatie betrof.had  Israel 'meer dan ooit te zorgen dat stevige veiligheidsregelingen op hun plaats bleven', zei Netanyahu, verwijzend naar de huidige omwentelingen in de Arabische wereld die hij een een 'aardbeving' noemde, zowel wat de politieke als de veiligheidsimplicaties betrof. 'Daarom moet in welke toekomstige situatie dan ook, de IDF (het Israelische leger) gelegerd blijven langs de hele lengte van de rivier de Jordaan. Het is de verzekeringspolis van de staat Israel.' Als er een gat in deze verdedigingslijn zou ontstaan, zei Netanyahu, zouden 'terroristen en  raketten de Westoever binnenkomen en Israel bedreigen'.
 Netanyahu is de laatste weken bezig een plan te promoten voor een interim-regeling, waarbij een Palestijnse staat wordt gecreëerd met tijdelijke grenzen.Het is niet onmogelijk dat zijn opmerkingen over een blijvende Israelische aanwezigheid langs de rivier de Jordaan ook in dat kader moeten worden gezien. De Palestijnen hebben een dergelijke tussenoplossing met 'tijdelijke'' grenzen verworpen. Zij willen alleen praten over een definitieve regeling, uit vrees dat een tijdelijke oplossing uiteindelijk een definitieve zal blijken te zijn. De Palestijnen verwerpen ook een blijvende Israelische militaire aanwezigheid in de Jordaanvallei.

Geen opmerkingen: