donderdag 9 juni 2011

UNRWA-rapport prikt mythe van economische groei op de Westoever door

Checkpoint Bethlehem. (Foto H. Veldhuis) Gebrek aan bewegingsvrijheid en restricties op import en export zijn belangrijke factoren waarom de economie op de Westoever niet echt van de grond komt. 

Steeds horen we - bijvoorbeeld uit de mond van Netanyahu, maar ook Westerse leiders en herhaald in de media -  dat het met de economie op de Westoever zo goed gaat. Ik schreef al eerder dat de groeicijfers daar (zo'n 8 9% in 2009) eigenlijk op niet veel meer gebaseerd zijn dan op de instroom van Westerse donorgelden.  Waarbij we ook nog wel mogen bedenken dat hoge groeicijfers niet zo veel zeggen als de  economie daarvóór op een dieptepunt was beland, wat op de Westoever na 2000 het geval was.
Maar nu zijn er dan ook bewijzen die ingaan tegen het  verhaal dat het zo goed gaat met de Westoever en dat de regering van Salaam Fayyad het zo geweldig doet. Een nieuw rapport van UNRWA (United Nations Relief and Works Agency, de VN-organisatie die zorgt voor de Palestijnse vluchtelingen), dat woensdag werd gepubliceerd, geeft cijfers die niet alleen accentueren dat de werkloosheid op de Westoever nog steeds alarmerend hoog is, maar bovendien dat die werkloosheid groeiende is, wat een indicatie is voor een krimp van de economie. Daaraan gepaard vindt ook een achteruitgang plaats van de reële lonen, en een verlies van koopkracht van de gemiddelde werknemer.
Uit de UNRWA-cijfers blijkt dat de werkloosheid in het algemeen staat op 24,1% en dat die voor Palestijnse vluchtelingen met één percentpunt ten opzichte van de eerste helft van 2009 is toegenomen tot  27,9%.  Tegelijkertijd ging de koopkracht van de lonen van zowel vluchtelingen als niet-vluchtelingen ogeveer 3% achteruit, volgens het UNRWA-rapport, dat werd samengesteld door Salem Ajluni.
Woordvoerder Chris Gunness van UNRWA gaf als commentaar: 'Het economische goede nieuws waar de media de laatste maanden veel mee kwamen zag dieper liggend trends over het hoofd. Vooral de arbeidsmarkt voor de vluchtelingen ging achteruit. De bezetting en de daarmee gepaard gaande infrastructuur zoals nederzettingen en wegen alleen voor kolonisten die Palestijns land in bezit hebben genomen en verdeeld, geweld van kolonisten en de Muur op de Westoever hebben de vooruitzichten voor de Palestijnen verminderd en vooral voor vluchtelingen. Dit zal waarschijnlijk de afhankelijkheid van de vluchtelingen laten toenemen en de druk op UNRWA nog vergroten.'
Ter vergelijking - en ten overvloed ter verduidelijking van de werkelijke economische situatie geef ik ook nog  dit citaat uit onverdachte bron, het World Fact Book 2011 van de Amerikaanse CIA: 
Since 2008, the PA under President Mahmoud ABBAS and Prime Minister Salam FAYYAD has implemented a largely successful campaign of institutional reforms that has contributed to increased security and economic performance, supported by more than $3 billion in direct foreign donor assistance to the PA's budget since 2007. An easing of some Israeli restrictions on West Bank movement and access since 2008 also has contributed to an uptick in retail activity in larger cities. The biggest impediments to economic improvements in the West Bank remain Palestinians' lack of access to land and resources in Israeli-controlled areas, import and export restrictions, and a high-cost capital structure. Absent robust private sector growth, the PA will continue to rely heavily on donor aid for its budgetary needs.
Een snelle vertaling: de economische vooruitgang is vooral te danken aan zo'n 3 miljard dollar buitenlandse hulp sinds 2007. Een lichte vermindering van de door Israel opgelegd restricties van de bewegingsvrijheid sinds 2008 heeft in de grotere steden tot een opleving van de winkelomzetten geleid. Maar de grootste struikelblokken voor economische verbetering blijven gebrek aan toegang van de Palestijnen tot land en hulpmiddelen, restricties op import en export en hoge kosten van kapitaalverschaffing. Door gebrek aan substantiële groei in de privé sector (lees: in de industrie en productieve takken van nijverheid, AP) zal de PA ook in de toekomst sterk afhankelijk blijven van buitenlandse hulp.

Geen opmerkingen:

Israel's doden een ongewapende autistische man en een huisvader die zijn familie wilde ophalen

Iyad Hallaq Updated. De Israeli's hebben in de afgelopen 24 uur twee Palestijnse dertigers doodgeschoten. Eén van hen was een autist...