dinsdag 11 oktober 2011

Israel sloopt voor derde keer moskee in Jordaanvallei

Bedoeïenenvrouw met op de achtergrond de resten van de moskee van Khirbet Yarza (foto van de eerste sloop in november 2010).

Israel heeft dinsdag voor de derde keer een moskee vernield in Bedoeïenendorpje Khirbet Yarza, zo'n vijf kilometer ten oosten van Tubas in het noorden van de Jordaanvallei.De moskee is twee eerder gesloopt, één keer in februari en daarvoor in november 2010, waarbij ook stallen voor het vee van de bewoners van Khirbet YarZa werden gesloopt. .
De vorige keren werd de sloop uitgevoerd omdat er geen vergunning zou zijn verleend voor de bouw van de moskee. De moskee dateert uit 1967 en was, voor hij in november 2010 werd gesloopt, net gerenoveerd en uitgebreid.  Khirbet Yarza ligt in de zogenoemde Area C van de Westoever, de 60% van de Westoever die volledig onder Israelisch bestuur staat. Cijfers van de VN en van NGO's wijzen uit dat de zogenoemde 'Civil Administration' van het Israelische leger dat er de scepter zwaait, ongeveer 95% van alle aanvragen voor bouwvergunningen afwijst.
Het laatste jaar is Israel in versneld tempo bezig onderkomens, stallen, waterputten en andere bezittingen van Bedoeïenen in de Jordaanvallei af te breken. Volgens het Israelische Comité tegen de Sloop van Huizen (ICAHD) is het aantal keren dat in Area C huizen werden gesloopt en mensen gedwongen werden te verhuizen de laatste acht maanden vijf keer zo hoog als het jaar ervoor. In totaal werden 184 gebouwen, meest familie-onderkomens, gesloopt waarbij honderden mensen van hun plaats werden gejaagd en gemeenschappen uiteen werden gerukt. Volgens het ICAHD gebeurt dat in het noorden van de Jordaanvallei veelal omdat nederzettingen de grond willen waarop de Bedoeïenen hun vee weiden.
De mensenrechtenorganisatie B'tselem meldt dat Israel van plan is op vrij korte termijn 27.000 Bedoeïenen in Area C vanuit hun huidige woonplaatsen in het meer centrale deel van de Jordaanvallei, te verplaatsen en te concentreren op andere plaatsen. Dit kan al zijn beslag krijgen in het voorjaar van 2012.  De Bedoeïenen verzetten zich tegen deze verplaatsing omdat zij niet van hun traditionele woonplaaten willen scheiden, maar ook omdat er in de nieuwe locaties (nieuw te bouwen dorpen) geen ruimte is voor hun vee en omdat ze niet zonder meer afstand willen doen van hun tribale loyaliteiten en temidden van andere stammen willen gaan wonen.   

In november 2010 werden ook huizen gesloopt in Khirbet Yarza. Hier een familie temidden van het huisraad dat ze konden redden.(Foto Anne Paq/Active Stills)

1 opmerking:

Anoniem zei

Dit lezen we dan weer niet in NRC.