vrijdag 21 oktober 2011

Oxfam: Door kolonisten vernielde olijfbomen zijn dit jaar goed voor schadepost van $ 500.000 Omgehakte olijfbomen (archief)

Volgens de hulporganisatie Oxfam hebben Israelische kolonisten dit jaar door olijfbomen te vernielen voor een schadepost van  $500,000 gezorgd voor boeren op de Westoever. Oxfam, samen met Palestijnse organisaties als de Unie van  Werkcomités in de Landbouw en de Palestijnse Hulpcomités voor Landbouwers, schatten dat de olijven die dit jaar worden geoogst ongeveer de helft zullen produceren van van de oogst van 2010. Doordt de oogst slecht is, telt elke boom, zo citeert Ma'an News de organisaties.
Oxfam zei dat in september 2500 bomen zijn vernield en dat het er gedurende het hele jaar 2011 zo'n 7500 zijn geweest. Sinds 1967  zijn ongeveer 800.000 olijfbomen vernield, wat een verlies voor de Palestijnse economie betekende van $ 55 miljoen, volgens Oxfam. Jeremy Hobbs, de directeur van Oxfam zei dat 100.000 Palestijnsee families afhankelijk zijn van het geld dat zij tijdens de olijvenoogst verdienen. 'Het verbranden van een olijfboom staat gelijk aan het verbranden van het banksaldo van een boer,' aldus Hobbs.
De Israelische NGO Yesh Din (Er is Recht) heeft tussen 2005 en 2010 97 gevallen gedocumenteerd van het vernielen van olijfbomen. In geen van deze gevallen is een schuldige voor de rechter gebracht. 
Afgezien van de gevallen van brandstichting en vernieling hebben tienduizenden bomen moeten wijken voor de aanleg van de Muur die Israel dwars door de Westoever heeft aangelegd. Nog eens ongeveer een miljoen bomen zijn terecht gekomen tussen de 'groene lijn' en het traject van de Muur en tenslotte zijn ook nog eens duizenden bomen onbereikbaar voor de Palestijnse boeren omdat ze dicht bij Israelische nederzettingen liggen, aldus Oxfam.  
 Brandende olijfbomen (archief)

Geen opmerkingen:

Israeli's doden 16-jarige

Ghaith Yameen Een 16-jarige jongen is gisteren overleden als gevolg van een Israelische beschieting bij het bezoek van een grote groep Israe...