zaterdag 1 oktober 2011

Palestijnen hebben genoeg van EU-afgezant Tony Blair

De Palestijnse Autoriteit heeft genoeg van de afgevaardigdigde voor het Midden-Oosten van de Europese Unie, Tony Blair. Hij is 'waardeloos voor ons,' zei Nabil Shaath, een van de belangrijkste deiplomaten van de PA. 'Hij praat de laatste tijd als een Israelische diplomaat en probeert hun politiek aan ons te verkopen. Daarom hebben we niets aan hem.'
Shaath zei dat de Palestijnen weliswaar niet aan de EU hebben gevraagd om Blair te vervangen, maar dat het duidelijk was dat de PA genoeg van hem had en dat hij niet meer welkom was.  
Blair de onpartijdige. Dit was een kop in de Israelische krant Maariv van 22 juni 2010. De kop zegt: Israel presenteert zijn woordvoerder Blair. Dat was naar aanleiding van het feit dat Israel toen, als uitvloeisel van de aanval op de Freedom Flotilla, zijn blokkade van Gaza iets had verzacht.  Blair was degene die het nieuwe beleid namens Israel aan de wereld presenteerde als een grote stap vooruit. Hij rende van tv-studio naar tv-studio, deed zes intervies in twee dagen en beantwoordde lastige vragen van verslaggevers. Maariv meldde dat deze manier van presentatie was afgesproken tussen Blair en Netanyahu, omdat de presentatie van de plannen door Blair meer indruk zou maken. Uiteindelijk bleek de verbetering voor de bevolking van Gaza vrijwel betekenisloos. 

Het is niet de eerste keer dat Blair het etiket krijgt opgeplakt dat hij veel te veel het Israelische standpunt tot het zijne maakt (zie hierboven). Blair is eigenlijk met argwaan bekeken vanaf het moment dat hij, nu vier jaar geleden, premier van het Verenigd Koninkrijk af was en benoemd werd tot EU-afgevaardigde in het zogenoemde Kwartet (de VS, de VN, Rusland en de EU) dat zich bezighoudt met de zaak Israel/Palestina. De Daily Telegraph schreef enkele dagen geleden dat de Palestijnse top overwoog de EU te vragen hem te vervangen. Een anonieme woordvoerder van de PA zei toen tegen de Telegraph dat Blair nooit had voldaan wat de Palestijnen betrof, maar dat het de laatste weken echt te gortig was geworden. De krant suggereerde dat Blair er actief bij Europese landen op had aangedrongen zich tegen het uitroepen van een Palestijnse staat te keren. Dat zou de deur dicht gedaan hebben.
Blijkbaar heeft de PA het echter nog even uitgesteld om de EU te vragen een ander te sturen. Het is niet onwaarschijnlijk dat de PA onder Europese en Amerikaanse druk hiervan voorlopig heeft afgezien. De PA staat onder flinke druk van diverse Westerse landen,  met name deVS, sinds de aanvraag voor toelating tot de VN is gedaan. Volgens de Independent zou de Amerikaanse overheid al 200 miljoen dollar hebben gekort op de gelden die de VS normaal gesproken aan de PA overmaakt.

Geen opmerkingen: