dinsdag 13 december 2011

Amnesty en 19 andere mensenrechtenorganisaties luiden noodklok over IsraelIsrael heeft haar onwettige sloopactiviteiten op de westoever en Oost-Jeruzalem het afgelopen jaar meer dan verdubbeld, waardoor het aantal families dat dakloos en ontheemd is geraakt een nieuw dieptepunt heeft  bereikt. Tegelijkertijd is de uitbreiding van de nederzettingen in 2011 sterk opgevoerd, terwijl ook het geweld van kolonisten jegens Palestijnen krachtig is toegenomen.
Een coalitie van 20 mensenrechtengroepen, waaronder Amnesty International, Human Rights Watch, en Oxfam International, heeft dat dinsdag bekendgemaakt. Zij deden dat terwijl het zogenoemde Kwartet,(de VN, Rusland, de EU en de VN) in Jeruzalem bijeenkwam voor een nieuwe poging om weer een vredesproces op gang te krijgen. De 20 organisaties riepen het Kwartet op om alle partijen aan hun verplichtingen volgens de internationale wet te houden. Het Kwartet zou, volgens de organisaties Israel onder druk moeten zetten om onmiddellijk een einde te maken aan zijn nederzettingenpolitiek en te stoppen met het in strijd met de wet slopen van huizen en andere constructies.
'De toenemende snelheid van de uitbreiding van de nederzettingen en sloop van huizen duwt de Palestijnen naar de afgrond, en vernielt hun bronnen van inkomsten zowel als de vooruitzichten op een rechtvaardige en duurzame vrede,' aldus Jeremy Hobbs, directeur van Oxfam. 'Waar het Kartet over praat heeft steeds minder te maken te maken met wat er intussen feitelijk gaande is. Het Kwartet moet zijn aanpak radicaal omgooien en laten zien dat het echt een verschil kan maken voor de levens van Israeli's en Palestijnen.'    
Sarah Leah Whitson, directeur Midden-Oosten van Human Rights Watch zei: 'Het Kwartet moet de voortgaande uitbreiding van de nederzettingen en sloopactiviteiten aanduiden voor wat ze zijn: schendingen van het internationale recht waar Israel mee moet ophouden.' 
En Phillip Luther, Interim-Directeur van het Programma voor het Midden Oosten en Noord-Afrika van Amnesty International zei: 'Israel’s toenemende schendingen van het recht illustreren het fundamentele falen van de aanpak van het Kwartet. Het is tijd voor het Kwartet om te begrijpen dat ze niet kunnen bijdragen aan het bereiken van een een rechtvaardige en duurzame oplossing van het conflict als niet eerst wordt gezorgd dat de internationale wetten worden nageleefd.''

De snel slechter wordende feitelijke situatie houdt, volgens de 20 organisaties, onder meer in:  

Een verdubbeling van van het aantal mensen dat is ontheemd door sloop. Sinds het begin van het jaar zijn meer dan 500 Palestijnse huizen, bronnen, reservoirs voor het opvangen van regenwater en andere structuren die noodzakelijk zijn gesloopt op de Westoever en Oost-Jeruzalem, waardoor meer dan 1,000 Palestijnen zijn verdreven, zo geven cijfers van de VN aan. Dat is meer dan het dubbele aantal van dezelfde periode in 2010 en het hoogste aantal sinds 2005. Meer dan de helft van de mensen die dakloos werden waren kinderen voor wie het verlies van een huis zo mogelijk nog ernstiger is.  

 Een versneld toegenomen uitbreiding van de nederzettingen:In de afgelopen 12 maanden zijn plannen goedgekeurd voor de bouw van 4000 nieuw wooneenheden in Oost-Jeruzalem. - het hoogste aantal sinds tenminste 2006 volgens Vrede Nu. In november heeft Israel bovendien plannen aangekondigd voor het versneld bouwen van nog eens 2000 nieuwe wooneenheden op de Westoever, inclusief in Oost-Jeruzalem.

Een sterke stijging van het aantal gevallen van geweld bedreven door kolonisten:  Uitingen van geweld van kolonisten bedreven jegens Palestijnen zijn met 50% toegenomen vergeleken met 2010, en met 160% vergeleken met 2009, zo rapporteert de VN. Het jaar 2011 was in dat opzicht veruit het gewelddadigst vergeleken met tenminste 2005. Kolonisten hebben ook bijna 10.000 Palestijnse olijf- en andere bomen vernield of beschadigd dit jaar, waardoor de inkomens van honderden families verminderden of soms vrijwel geheel verdwenen. De daders blijven nagenoeg straffeloos, aangezien over de jaren 2005-1020 meer dan 90% van de klachten omtrent geweld van kolonisten door de politie terzijde worden gelegd zonder dat er iemand in staat van beschuldiging wordt gesteld.  

Een dreigende verdrijving van Bedoeïenen: Zo'n 2.300 Bedoeïenen in de omgeving van Jeruzalem zullen illegaal gedwongen worden te verhuizen als de Israelische autoriteiten in 1012 de plannen doorzetten die zij volgens de berichten klaar hebben liggen. Dat vernietigt hun bronnen van inkomsten en bedreigt hun manier van leven. Agrarische gemeenschappen in de vallei van de Jordaan staan ook oog in oog met verdere sloopactiviteiten en voortdurend groeiende nederzettingen.

Tja, dat is harde taal en wat mij, Abu Pessoptimist, betreft is het goed dat het eindelijk een keer duidelijk door al die mensenrechtenorganisaties wordt gezegd. Net zo goed als het nodig is dat de luchtfietserij van het Kwartet aan de kaak wordt gesteld. Zonder dat Israel de wet naleeft kan je niet verwachten dat wat voor gesprekken ook, ooit een kans van slagen zullen hebben. Wie zei dat ook weer - was het Ali Abunimah? - die het vredesproces vergeleek met een diner waarbij twee partijen een pizza verdelen, terwijl de ene partij alvast stevig is begonnen met eten?
   
Misschien dat iemand ook even onze minister van buitenlandse zaken, Uri Rosenthal, moet tippen, want Rosenthal vindt de aanpak van het Kwartet juist reuze tof. Dit zei hij bij de behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken op 24 november 2011 in de Tweede Kamer:   
 Voorzitter. Het volgende onderwerp is het vredesproces in het Midden-Oosten. Voor de regering staat bij dit proces zonder meer voorop wat in de Kwartetverklaring van 23 september wordt onderstreept. Ik zeg er even heel kort bij dat die Kwartetverklaring een miraculeuze prestatie op zich is geweest van degenen die daarmee bezig zijn geweest, niet in de laatste plaats -- ik zeg dit expliciet en nadrukkelijk -- van de Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie Lady Ashton. Die Kwartetverklaring heeft namelijk in ieder geval aangegeven dat de internationale gemeenschap, Rusland, de Verenigde Staten, de Verenigde Naties en de Europese Unie, op dit punt één lijn trekt. De Kwartetverklaring onderstreept de noodzaak om tot rechtstreekse onderhandelingen te komen, via een vastgelegd schema. De betrokken partijen hebben drie maanden om hun eigen voorstel op tafel te leggen. Daarna hebben ze een jaar om op basis daarvan tot een vergelijk te komen. Dat zou dan eind 2012 of januari 2013 moeten zijn.
 Tijd om van dat schema af te wijken, meneer Rosenthal, en het eens over een andere boeg te gooien? Of zijn die 20 organisaties niets anders dan gewone Israel bashers waar u zo'n hekel aan hebt? Of - godbewaarme - misschien wel gewone, odinaire antisemieten? (Ik heb horen verluiden dat sommige Joden dat sinds de Gaza-campagne van 2008-2009 van Amnesty, Human Rights Watch en dergelijke vinden). Ik zou best wel willen horen wat u nu denkt, meneer Rosenthal.

Geen opmerkingen:

Israel's doden een ongewapende autistische man en een huisvader die zijn familie wilde ophalen

Iyad Hallaq Updated. De Israeli's hebben in de afgelopen 24 uur twee Palestijnse dertigers doodgeschoten. Eén van hen was een autist...