zaterdag 21 januari 2012

Palestijns-Israelische parlementsleden onder vuur na vondst foto's van ontmoeting met leden Hamas


Hanin Zoabi (links) op een foto met Mariam Saleh,(intussen ex-)minister van vrouwenzaken en de voorzitter van het parlement in de bezette gebieden, dr Aziz Dweik (in de deuropening).

Een groot deel van het Israelische politieke establishment is de laatste dagen begonnen aan een campagne tegen een aantal Palestijnse leden van de Knesset, het Israelische parlement, die - tezamen met eerdere uitingen van anti-sentimenten tegen de  vertegenwoordigers van Arabische partijen - het ergste doet vrezen voor de democratische rechten van de Israelische Palestijnen.
De directe aanleiding voor de nieuwe golf van vijandigheid is het naar buiten komen van foto's van een ontmoeting van Palestijnse parlementsleden met gekozen vertegenwoordigers van Hamas. De foto's zijn boven water gekomen na een inval van het Israelische leger in wat kennelijk een kantoor van Hamas was in de stad Tulkarem op de Westoever. Hoe de foto's naar buiten hebben kunnen komen en wie daar voor verantwoordelijk was is niet duidelijk, maar we mogen wel aannemen dat het niet per ongeluk is gebeurd. . 
Het eerste mikpunt was de parlementariër Hanin Zoabi (van de Balad partij). Zoabi was al eerder mikpunt van beschuldigingen dat zij een 'verrader' zou zijn door haar aanwezigheid, ruim een jaar geleden, op het Turkse schip Mavi Marmara dat deel uitmaakte van de Gaza Flotilla en ten koste van negen doden werd overvallen door Israelische commando's. Ditmaal gold de boosheid een foto uit juni 2009, waarop zij staat met dr Aziz Dweik (Duweik,Dwaik), een hoogleraar in de geografie en de gekozen voorzitter van het Palestijnse parlement op de Westoever. Dweik, die gelieerd is aan Hamas, werd in 2006, tezamen met een veertigtal andere parlementsleden van Hamas, door Israel gearresteerd. Hij werd wegens zijn banden met Hamas veroordeeld tot een boete en een gevangenisstraf van drie jaar. De ontmoeting met Zoabi vond plaats kort na zijn vrijlating.
Het uitlekken van de foto van Zoabi met Dweik en ex-minister Mariam Saleh, die net als Dweik een gevangenisstraf had ondergaan, leidde tot een verklaring van de uiterst rechtse Israelische partij 'Nationale Unie' waarin werd opgeroepen om Zoabi haar parlementaire onschendbaarheid af te nemen en te laten berechten wegens verraad. 

De drie mensen rechts op de foto zijn respectievelijk (vlnr) Knessetlid Ibrahim Sarsur, Aziz Dweik en Knessetlid Massoud Ganaim.

Vrijdag, een dag na het uitlekken van de foto van Zoabi met Dweik, lekte opnieuw een foto uit, ditmaal van de parlementariërs Ibrahim Sarsur (Verenigde Arabische Lijst) en Massoud Ganaim (Ra'am Ta'al) met Dweik. Ook deze ontmoeting had plaats kort na Dweiks vrijlating in juni 2009. Nadat de foto bekend was geworden, brak een ware storm uit. Tal van parlementariers uitten hun afschuw en riepen op tot maatregelen. Anastasia Michaeli (Yisrael Beiteinu) vroeg om het instellen van een commissie van onderzoek, het herroepen van de immuniteit van deze afgevaardigden, het stopzetten van hun salaris en het diskwalificeren van hun partijen.
Yoel Hasson van Kadima zei dat de juridische raadsman van de Knesset moet uitzoeken of zij de staatsveiligheid in gevraag hebben gebracht en steun hebben betuigd aan terreur, wat daden zij die het rechtvaardigen dat hun het lidmaatschap van de Knesset wordt ontnomen. Hassons partijgenote Ronit Tirosh vond dat de Palestijnse leden van de Knesset naar Gaza moeten worden verbannen 'zodat ze zich bij hun vrienden van Hamas kunnen voegen'. En Miri Regev van Likud gaf het belachelijke commentaar dat als 'ze martelaarschap zo bewonderden, ze  zelf maar het goede voorbeeld moesten geven en martelaar worden om zodoende het Arabische publiek de gelegenheid te geven de open plaatsen te vullen met geschiktere vertegenwoordigers die geen voorstander zijn van terreur'.
Zoabi betoogde daar tegenin dat zo langzamerhand de hele wereld Hamas erkent en dat het tijd wordt dat Israel dat ook doet. 'We zien Hamas niet als een terroristische organisatie,' zei ze. Haar collega's Sarsur en Ganaim bestreden de aantijgingen dat zij in contact waren geweest met mensen die terreur bedrijven door te zeggen dat ze mensen hadden bezocht die in de ogen van de hele wereld volstrekt legaal waren gekozen. Ganaim zei: 'Het zijn politieke figuren en ze hadden nooit gearresteerd mogen worden. Onze komst was niet in strijd met de wet. Als Knessetlid of privé persoon heb ik het recht mensen te bezoeken die onrechtmatig gevangen zijn genomen. Het is nooit aangetoond dat zij zich ergens aan schuldig hebben gemaakt. En als mensen die onder bezetting leven hebben zij het recht op te komen voor hun waardigheid.'' 
Het is nog niet duidelijk of alle verontwaardiging van de vertegenwoordigers van de zionistische partijen gevolgen zal krijgen. Maar er is sprake va een toenemend anti-Arabisch klimaat in de Knesset er er is reden voor ongerustheid. Vorige week werd het parlementslid Ahmed Tibi voor een week geschorst nadat hij een zelfgemaakt gedicht had voorgedragen waarin hij het gooien van een glas water in het gezicht van zijn Arabische collega Majadele door Anastasi Michaeli (Yisrael Beiteinu) had betiteld als een 'Kos Amok' (een beker amok - maar ook een woordspeling op het tamelijk heftige Arabische scheldwoord Kus umik, kut van je moeder).
Dat was een incident, maar daarnaast circuleerden onlangs voorstellen in de Knesset voor het afschaffen van het Arabisch als officiële tweede taal in Israel en voor het koppelen van de mogelijkheid om passief gekozen te worden aan het vervullen van diensttijd in het leger. Beide voorstellen - die overigens nog niet officieel als wetsvoorstel zijn ingediend - belovenn iet veel goeds. Het laatste voorstel zou het vrijwel onmogelijk maken dat Arabische afgevaardigden in de Knesset komen, omdat afgezien van Druzen en sommige Bedoeïenen, de Palestijnse inwoners van Israel niet in het leger gaan.

En intussen werd donderdag de Palestijnse parlementsvoorzitter Aziz Dweik opnieuw gearresteerd. Hij werd aangehouden bij een checkpoint in de buurt van Ramallah toe hij op weg was aar Hebron en werd geblinddoekt en met geboeide handen afgevoerd, aldus ooggetuigen. Het is onduidelijk wat de reden is van zijn arrestatie. Vrijdag werd ook een andere parlemetariër, Khaled Ibrahim Tafesh opgepakt in zijn huis in Bethlehem. Het aantal Palestijnse parlementsleden in Israelische detentie steeg daarmee weer tot 25.

Geen opmerkingen: