zondag 5 februari 2012

Nieuwe Israelische wet dreigt alle Bedoeïenen van hun land in de Negev te verdrijven

Protest van Bedoeïenen tegen het Praver-plan dat tienduizenden Bedoeïenen uit zogenaamde niet-erkende dorpen in de Negev wil verdrijven. Het Hebreeuwse bord zegt: 'Ja tegen erkenning, nee tegen verdrijving'. De Arabische borden op de voorgrond zeggen: 'Het is onze grond!'  (foto Yeela Raanan)

Door Dr Yeela Raanan. 
Op 3 januari publiceerde de regering van Israël de memorie van toelichting van een nieuwe wet met de naam "Regulering betreffende de vestiging van Bedoeïenen in de Negev", waarin de stappen worden beschreven  die moeten worden uitgevoerd om de overgrote meerderheid van de bewoners van de niet-erkende dorpen te verplaatsen en 2/3s van het land over te nemen dat ze nog bezitten.  
Zoals kon worden verwacht,  voorzag de regering dat er verzet tegen de nieuwe wet kan rijzen, dus zijn in het wetsvoorstel gewelddadige maatregelen opgenomen om de toepassing te garanderen. Het voorstel doorloopt op dit moment de diverse stadia van het wetgevende proces in de Knesset, en zal binnenkort wel worden aangenomen. We doen een beroep op onze vrienden om te helpen voorkomen dat de wet erdoor komt. Hier volgt, in een notendop, wat over de inhoud van de wet. De volledige memorie van toelichting is hier te vinden (alleen Hebreeuws).

 Het wetsvoorstel heeft tot doel de Bedoeïenen te dwingen de kleine hoeveelheid land die ze nog bezitten op te geven. 
- Om dat te bereiken geeft het wetsvoorstel een nadere uitwerking van een gewelddadig proces, met behulp van druk op de familie, bulldozers en opsluiting.- Het wetsvoorstel is geschreven op een verwarrende manier, zodat de meerderheid van de Bedoeïenengemeenschap niet in staat is te begrijpen wat de overheid hen voor zet. Ironisch genoeg wordt van hen verwacht dat zij commentaar geven via internet ... 
De overheid heeft een grote hoeveelheid geld uitgetrokken om afgezanten te sturen die de Bedoeïenen ervan moeten "overtuigen" dat het accepteren van het voorstel in hun voordeel is. Tegelijkertijd hebben de media de kant van de overheid gekozen en zwijgen zij over de protesten tegen en kritiek op deze gevaarlijke wet. Zo berichtten de Hebreeuwse media in het geheel niets over de twee opmerkelijke demonstraties van de Bedoeïenen - 10.000 man in Beer Sheva en 6000 in Jeruzalem. De mediamachine van de overheid bereikt natuurlijk ook de Joodse gemeenschap, zodat zelfs de vrienden van de Bedoeïenen niet begrijpen waarom de Bedoeïenengemeenschap deze nieuwe wet niet met met open armen aanvaardt.  

Een paar items uit de wet: 
1. Een cynisch gebruik van de familie om meer Bedoeïenen te dwingen het wetsvoorstel te aanvaarden. Een persoon kan maximaal een stuk ter grootte van de helft van zijn grond ter compensatie terugkrijgen. Maar dat gebeurt alleen als hij AL zijn broers en zussen en neven en nichten zover krijgt dat ze meegaan met de wet en een verklaring ondertekenen dat ze bereid zijn ook hun hun claims op hun land opgeven (voor alweer een vergoeding van 50%). Als echter één van de broers en zussen voelt dat hij/zij niet wenst mee te gaan met de plannen en niet bereid is om zijn land af te staan aan de overheid, krijgen alle andere broers en zussen minder grond ter compensatie, en in plaats daarvan een onbetekenende financiële vergoeding. Wat betekent dat? Het betekent dat er een strijd zal ontbranden in de Bedoeïenenfamilies. Ook Bedoeïenen zijn mensen en ze zijn het niet altijd eens. Daarom zullen er mensen zijn die minder krijgen omdat hun broer weigert zijn land af  te staan. En vanaf dat punt zullen ze misschien generaties lang niet meer met elkaar willen praten ... te denken dat de overheid dit soort van strijd binnen families creëert - verschrikkelijk.
 

 2. Als het tijd is om een stuk grond van de Bedoeïenen ''vrij'' te maken is dit de gang van zaken volgens de wet: 
 · De minister-president geeft aan dat dit specifieke gebied nu moet worden schoongeveegd gewist.
 · De Bedoeïenen hebben twee weken de tijd om alles t verwijderen: bouwwerken, dieren, bomen, mensen en roerende zaken.
 · De overheid kan vervolgens alles slopen wat zich in het gebied bevindt en iedereen die zij er nog aantreffen voor twee jaar opsluiten. 
 · Het wetsvoorstel voorkomt ook een eventuele tussenkomst van de rechter. Het stelt dat er geen behoefte aan een rechterlijk bevel om de structuren te slopen, en dat de rechter hooguit de "clearing" met een week kan uitstellen. 
 Dit proces zal binnen vijf jaar worden uitgevoerd in het gehele gebied van de niet-erkende dorpen.Waar moeten de mensen naartoe? Het is niet aangegeven. Is de regering verplicht mensen die worden verwijderd  een andere plaats te geven om naartoe te gaan? Het is niet gespecificeerd. Hebben de inwoners van de dorpen, als ze worden verwijderd, iets te zeggen over de plaats waar ze naartoe gaan? Er wordt niets over vermeld.... 

Bedoeïenen beschikken tegenwoordig niet meer over voldoende grond om hun leven op een makkelijke manier te leiden. Een schrille statistiek vertelt dat elke Bedoeïen in een agrarische gemeenschap een gemiddelde van ongeveer van 1/4 hectare grond voor landbouw bezit. Ter vergelijking: elke Jood in een agrarische gemeenschap in de Negev heeft meer dan drie hectare. En het is belangrijk om te weten dat veel meer leden van een agrarische Bedoeïenengemeenschap van de landbouw leven dan van Joodse gemeenschappen.
Dit wetsvoorstel zal, als het erdoor komt, de 1/4 hectare landbouwgrond terugbrengen tot 0,0025 van een hectare per persoon ... wat betekent dat dit een einde maakt aan de mogelijkheid van de Bedoeïenen om te leven van het land en hun traditionele manier van leven totaal vernietigt. Als we rekening houden met het feit dat ongeveer 20% van de Bedoeïenen vandaag de dag van de landbouw leeft is dat een verwoestende  ingreep. 
  
 We roepen de regering van Israël om maatregelen met betrekking tot de integratie van de Arabische bedoeïenen-gemeenschap van de Negev in de regio op basis van de beginselen van partnerschap, gelijkheid, mensenrechten, en een toekomst van welvaart voor alle inwoners van de Negev te nemen. 
Voor meer informatie: Dr Yeela Raanan, negevbedouin@gmail.com

Het Alternative Information Center voegt daaraan het volgende toe over de voorgeschiedenis: 
Gedwongen verstedelijking : Israel heeft tientallen jaren een destructieve politiek jegens zijn Bedoeïenen minderheid gevoerd. Als gevolg daarvan zijn er zeven Bedoeïenen stadjes, die te boek staan als de armste gemeenten van Israel, met grote sociale problemen, hevige werkloosheid, en de afwezigheid van enige traditionele of positieve moderne rol voor de vrouwen in de gemeenschap. Israel heeft deze stadjes geschapen met een opzettelijk negeren van de tradities en de noden van de gemeenschap, met het vooropgezette doel om de hoeveelheid land die de gemeenschap gebruikte flink terug te brengen. In de afgelopen halve eeuw is Israel erin geslaagd ongeveer de helft van de Bedoeïenengemeenschap onder te regen in deze mislukte stadjes.
Politiek van niet-erkenning: De andere helft van de Bedoeïenengemeenschap heeft koppig vastgehouden aan haar traditionele land en cultuur en de regering heeft hen daarvoor een hard prijs laten betalen in de vorm van het niet leveren van infrastructuur en diensten via de politiek van niet-erkenning. Vijfenveertig dorpen van 1,000 -10,000 inwoners elk, zijn niet-erkend, wat betekent dat deze mensen het moeten stellen zonder wegen, aansluiting op het elektriciteitsnet, of waterleiding, riolering, met erg minimale voorzieningen voor gezondheid en onderwijs - en het ergste van alles, zonder administratief systeem waar aanvragen kunnen worden gedaan voor bouwvergunningen, wat betekent dat alle huizen ''illegaal''zijn en daarom zonder meer kunnen worden gesloopt.
Voor 1948 waren de 90,000 Bedoeïenen vrijwel de enige bewoners van de Negev. In 1952 waren er nog maar 12,000 Bedoeïenen, de rest was op de een of nadere manier overgehaald om het land te verlaten. Heden ten dage zijn er ongeveer 200,000 Bedoeïenen, die ongeveer 1/3 uitmaken van de bevolking van de Negev, en die nog maar  320,000 dunam gebruiken van de 13,000,000 van de Negev. De nieuwe wet zal dit nog verder terugbrengen  – tot minder dan 150,000 dunam. Ter vergelijking: de Joodse boeren in de Negev gebruiken 1,000,000 dunam voor landbouw. De Bedoeïenen gebruiken nu ongeveer 195,000 dunam, en dat zal door de nieuwe wet worden teruggebracht tot bijna nul.

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Hoe kwaadaardig is dit plan bedacht, ruzies in de familie,diefstal en chantage. Misleiding door de media ,echt te walgelijk voor woorden. Ben benieuwd hoe men hierop reageert in de zogenaamde ,geciviliseerde wereld.
Niet voor te stellen, als je broer zijn land niet wil geven en daarmee de anderen in problemen brengt,wat krijg je dan ,of anders om,als hij het wel geeft en de anderen niet?
gr. Jose

Franklin Ryckaert zei

Als je dit leest dan denk je dat Ilan Pappe wel z'n tweede boek kan schrijven : "The Second Ethnic Cleansing of Palestine".