zaterdag 10 maart 2012

PVV-'Midden-Oostenspecialist' Kortenoeven haalt weer eens hysterisch uit naar IranIn één van de spreekbuizen van het orthodox-protestantse volksdeel, het Reformatorisch Dagblad, dat niet direct bekend staat om zijn waardenvrije berichtgeving als het om Joden, Israel en aanverwante zaken gaat, stond gisteren (9 maart) een stuk van de fundamentalistische islam-hater Wim Kortenoeven over Iran. Kortenoeven, die Tweede Kamerlid is van Geert Wilders PVV, verwees in dat stuk naar het joodse Purim-feest.Bij dat feest wordt herdacht dat ooit in Perzië, in de tijd van een zekere koning Ahasverus, een Joodse koningin (Esther), samen met haar oom (Mordechai), een complot zou hebben weten te verhinderen van een grootvizier genaamd Haman om alle Joden in het koninkrijk te doden.
En ja, u raadt het vast al: Kortenoeven gebruikt dit verhaal om erop te wijzen dat in het huidige Perzië weer eigentijdse Hamans wonen, die er alsnog op uit zouden zijn met atoombommen en raketten een einde te maken aan alle Joden en de Joodse staat. Geen origineel idee van Kortenoeven overigens (Kortenoeven heeft zelden originele ideeën als je het mij vraagt), want hij volgde daarmee het voorbeeld van de Israelische premier Netahyahu, die bij zijn bezoek aan de VS van de afgelopen dagen, aan president Obama een zogenaamde ''Megillat Esther'' (traditionele perkamenten rol met daarop het Purim-verhaal) cadeau gaf - en wel met precies dezelfde boodschap. 
Kortenoeven
Tot zover is er echter nog niet zoveel aan de hand. Weliswaar is het Purim verhaal gebaseerd op een mythe (Esther, Mordechai en Haman hebben nooit bestaan), en weliswaar is het in het algemeen zo dat mythes beter niet gebruikt kunnen worden om politiek op te baseren, maar hier houdt het niet op. Want dan komt Kortenoeven met een serie heftige beschuldigingen:

Maar het gaat verder. Dat blijkt onder andere uit een artikel van Alireza Forghani, adviseur van de Iraanse opperste leider Ali Khamenei. Forghani formuleerde onlangs een doctrine die voorschrijft dat niet alleen de Joodse staat, maar ook de Joden moeten worden vernietigd. Iran dient daarbij het voortouw nemen.
Alles wijst erop dat de Iraanse Hamans kernwapens en raketten ontwikkelen. Er zijn zelfs aanwijzingen dat zij op dit terrein verder zijn dan tot voor kort werd aangenomen. Maandag berichtten verschillende media dat Iran mogelijk al in 2010 nucleaire tests heeft uitgevoerd in Noord-Korea.
En:
 Tijdens Poerim wordt ook gevierd dat de Joden zelf maat­regelen troffen tegen Haman en zijn vele geestverwanten in het Perzië van toen. Maandag benadrukte de Israëlische premier Netanyahu in Washington, de hoofdstad van de Verenigde Staten, dat hij niet zal toestaan dat zijn volk moet leven in de schaduw van de dreiging van uitroeiing.
 De PVV heeft steeds betoogd dat in eerste instantie wurgsancties moeten worden toegepast om de Iraanse Hamans op de knieën te dwingen. Wij hebben ook gesteld dat het uitsluitend aan Israël is om te beoordelen of Iran militair moet worden aangepakt. Mocht het zover komen, dan zal Nederland Israël door dik en dun politiek moeten steunen.
Een adviseur van de Gids van de Revolutie formuleert een 'doctrine' volgens dewelke alle Joden moeten worden vernietigd?? Wow, dat is heftig. Wat voor 'doctrine' heeft die Forghani dan wel precies geformuleerd? Kortenoeven geeft geen bron, maar we gaan op zoek. Een Amerikaanse islamhaterssite als Jihad Watch van de beruchte leugenaar Robert Spencer heeft ook de versie van Kortenoeven. Het is niet onwaarschijnlijk dat Kortenoeven daar zijn inspiratie vond, de PVV is erg dik met Robert Spencer. Maar hij kan het ook elders hebben opgepikt, want er zijn nu eenmaal meer media die het niet nodig vinden dingen te checken als het gaat om aantijgingen jegens moslims.
Toch nog maar verder zoeken. Merkwaardig genoeg geeft MEMRI, de site die speciaal door Israeli's is opgezet om Arabieren en andere mensen in het Midden-Oosten zwart te maken, al een heel wat genuanceerdere versie van wat Forghani zei dan Kortenoeven, die zich graag uitgeeft voor Midden-Oostendeskundige, deed. Toch nog maar verder zoeken. Wie is Forghani/Forqani? Niet direct een adviseur van Ali Khamenei. Wèl een oud-gouverneur van Kish, en een lid van het Iraanse parlement en van de Revolutionaire Garde. Een militair dus. Wat schreef hij echt?  Geen doctrine, wel een  stuk - op eigen titel, en niet namens de regering - waarin hij bepleit Israel aan te vallen voordat Israel in Iran toeslaat, kortom een zogenoemde 'preemptive strike' uit te voeren. Hij pleit ervoor het te doen voor het einde van de ambtstermijn van president Ahmadinejad, dus voor 2014. En hij geeft tevens religieuze argumenten waarom zo'n oorlog geoorloofd is (Israel bedreigt moslims).
Volgens Forqani, die nogal hoog opgeeft van de militaire capaciteit van Iran, zou Iran Israel binnen negen minuten kunnen uitschakelen. Dat zou mogelijk zijn met behulp van Irans rakettechnologie. Forqani geeft een uitvoerige beschrijving van Irans arsenaal op dat gebied en hij somt op welke strategische doelen in Israel daarmee kunnen en moeten worden aangevallen. En ja, daar zijn ook aanvallen op de grote bevolkingscentra bij. Dat is niet mooi. Maar het is toch net even iets anders dan een opzet om 'de Joden te vernietigen' of  'uit te roeien', zoals Kortenoeven beweert. (Hoe zit dat dan trouwens met die 30.000 Joden die nog in Iran wonen?).
Ook het Amerikaanse Center for Strategic and Internationale Studies heeft Forqani's stuk gelezen en dat geeft wel een heel andere beschrijving dan Kortenoeven. Volgens hen is het een reactie op Israels regelmatig herhaalde gedreig met een aanval van de afgelopen maanden en op de opmerkingen van de Amerikaanse president Obama dat 'all options are on the table'. De opzet zou vooral zijn om te laten weten dat als Israel aanvalt, de Iraanse capaciteit om Israel schade toe te brengen bepaald  niet kinderachtig is en mogelijk Israel zelfs fataal zou kunnen worden. Volgens dit CSIS is het mogelijk en ook waarschijnlijk dat het stuk werd geschreven met medeweten van kringen binnen het Iraanse leiderschap om Israel tot de orde te roepen en te waarschuwen niet lichtvaardig aan te vallen. Een waarschuwing in de geest van 'bezint eer ge begint'. En zeker niet de oproep tot genocide die Kortenoeven ervan maakt. Diens belachelijke oproep om Israel dan maar carte blanche te geven, slaat dan ook helemaal nergens op. Een zoveelste blijk van hysterie gebaseerd op blinde moslim-haat. En als je het goed bekijkt een staaltje oorlogshitserij waar zelfs de meest verblinde salafistische sheikh nog een kleur van zou krijgen.

PS Ook Elsevier heeft nu een versie waarin Forqani op diverse Iraanse overheidssites zou hebben opgeroepen Joden te doden. Ook dit weekblad schaart zich dus in de rij van slecht geïnformeerde oorlogshitsers.

2 opmerkingen:

Sonja zei

Bedankt dat jij hebt opgepikt, ik wist niet waar ik moest beginnen, met zo veel (vileine) nonsens.

Anoniem zei

Je kunt schrijven wat je wilt over Iran, er moet blijkbaar een grote boeman worden gecreëerd, waaraan al het kwaad in de wereld kan worden verweten. Stephen Lendmen, niet de eerste de beste, heeft daar een zeer duidelijk verhaal over geschreven, dat is te lezen op deze link: http://www.stopzionism.com/liberty-nieuws.html