zaterdag 26 mei 2012

Egypte koos en de uitkomst was om te huilen

Links Shafiq, rechts Morsi
UPDATED: Op mijn andere blog had ik er al over geschreven, maar hier in de Nederlands dan toch ook maar een paar opmerkingen over de rampzalige uitkomst van de eerste ronde van de Egyptische presidentsverkiezingen. Die zal er namelijk toe leiden dat straks een representant van het oude regime van Mubarak, Ahmed Shafiq,  het in de tweede ronde gaat opnemen tegen de kandidaat van de Moslim Broederschap, Mohammed Morsi.
Het is de slechts mogelijke uitkomst van verkiezingen die toch al niet veel goeds beloofden (zie mijn vorige stuk). Niet de gematigde islamist Abouel Foutouh en de door de wol geverfde oud-minister Amr Moussa staan straks tegenover elkaar, maar de twee mannen die het duidelijkst van iedereen de machten uit het verleden vertegenwoordigen. Aan de ene kant Ahmed Shafiq,  ex-commandant van de luchtmacht en ex-premier van Mubarak, die de steun heeft en had van wat er over is van Mubaraks partij-apparaat (en dat is  nog steeds heel wat), en aan de andere Mohammed Morsi van de Broederschap, de aloude islamistische tegenstander van Mubarak. Beiden beschikten over grote logistieke steun en ruime financiële middelen. Maar misschien gaf niet eens dat de doorslag, maar meer nog het feit dat uiteindelijk de meeste Egyptenaren - die in overgrote meerderheid apolitiek  zijn - op zekerheid gingen en dus stemden voor wat ze kenden en blijkbaar vertrouwden. En dat waren dus ofwel Shafiq, die een einde aan de revolutionaire onrust beloofde, ofwel Morsi met zijn Broederschap die de mensen kennen als een organisatie waar je traditioneel kon aankloppen voor hulp en steun en die aansluit bij de traditionalistische islamitische tendensen die nu eenmaal diep ingeworteld zitten in de Egyptische maatschappij.
Alles wat progressief is was ontzet. 'A worst case scenario'  en 'Egypt between a rock and a hard place,' twitterden verschillende van mijn Egyptische vrienden en bekenden. 
Hamdeen Sabbahi
De einduitslag is Morsi 24.78%, Shafiq, 23.66 % en Nasserist Hamdeen Sabbahi derde met 20.72%. Abdel Moneim Aboul Foutouh kreeg 17.47% en Amr Moussa 11,13%. De opkomst was 46.42 %.

De grote verrassing is natuurlijk de opkomst van Hamdeen Sabbahi, de man van links en de revolutionairen van Tahrir. De grote winst voor Sabbahi was het belangrijkste lichtpunt van deze verkiezingen en een duidelijke blijk dat het elan van 25 januari toch niet helemaal verdwenen is. Duidelijk lijkt dat Sabbahi in sommige plaatsen voor veel mensen intussen een alternatief  bleek voor de Moslim Broedershap. Zo won hij bijvoorbeeld in de Caireense wijk Imbaba, traditioneel een MB-bastion. Ik hoop later uitgebreider op deze ontwikkeling terug te komen. Hopelijk krijgt Sabbahi's opkomst tijdens deze verkiezingen een follow up en wordt hij het middelpunt van een sterke hervormingsgezinde beweging.

En intussen wordt het de vraag hoe dat nu verder moet. Veel progressieve Egyptenaren overwegen nu om maar niet meer mee te doen aan de tweede ronde. Maar wellicht worden er achter de schermen al wat 'trade offs' en koehandels gesloten om te zorgen dat één van de twee kandidaten wint en dat anderen in ruil daarvoor gunsten krijgen, wellicht zelfs in de vorm van een vice-presidentschap. Wat mij betreft, ik ben natuurlijk geen Egyptenaar, maar als ik zou kunnen kiezen zou het toch maar Morsi worden. Want als het Shafiq wordt, wordt het twee-handen-op-een-buik tussen hem met zijn achterban van representanten van het oude regime aan de ene kant en het leger, dat zichzelf buiten en boven de wet wil houden en vasthoudt aan zijn positie van ongecontroleerde, zelf benoemde hoeder van Egyptes veiligheid aan de andere. Dat lijkt wel heel erg op zoals het was onder Mubarak. En echt, werkelijk alles is beter dan terug naar de situatie zoals die is geweest.   
Bij blogger Angry Arab (Assa'd Abu Khalil) zag ik deze foto van een krant met uitspraken die Ahmed Shafiq eerder deze maand deed. De vertaling van de kop luidt: Shafiq voor de Amerikaanse Kamer (van Koophandel): Ik heb er geen spijt van dat ik gezegd heb dat Mubarak mijn voorbeeld is en het is mogelijk dat ik mijn vertrouwen stel in Omar Suleiman.'  (Waarmee Shafiq bedoelde dat hij mogelijk Suleiman als vice-president zou kiezen als hij de verkiezingen wint). *)


 Nog een aardige voetnoot bij dit alles is dat Shafiq, die niet alleen Mubaraks laatste premier was  maar ook onder hem minister van luchtvaart is geweest, ervan verdacht wordt behoorlijk veel geld met corruptie te hebben verdiend. Onder meer zou dat geld zijn binnengestroomd bij de aanleg van Cairo's nieuwe luchthaventerminal die onder zijn ministerschap werd gebouwd. De schrijver Alaa al-Aswani zette zaterdag meteen de aanval in op Shafiq en zei over documenten te beschikken waarin zijn betrokkenheid bij corruptie in 35 gevallen wordt aangetoond. Hij daagde Shafiq uit voor een debat daarover. Een dag eerder had Al-Aswani al opgeroepen tot de formatie van een team dat Morsi moet steunen in de tweede ronde om Shafiq de weg te  versperren. Of , zoals Aswani het noemde, 'te verhinderen dat Mubarak terugkeert'.
Ik voel wel wat voor die aanpak.

*) Correctie: Ik had aanvankelijk begrepen dat Shafiiq deze uitspraken destijds als premier had gedaan. Maar uit de New York Times van vandaag 28/5 begrijp ik dat hij het eerder dezer maand heeft gezegd.  Hij was te gast bij de Amerikaanse KvK op 14 mei 2012.  

22 opmerkingen:

Likoed Nederland zei

Waarom zo verbaasd? De moslim-fundamentalisten wonnen de parlementsverkiezingen toch ook al heel ruim?
De progressieve/liberale Egyptenaren bleken al slechts een klein groepje te zijn.

Mursi beloofde in zijn campagne herstel van het Kalifaat en oorlog met Israel:
http://likud.nl/2012/05/moslim-broederschap-wil-jeruzalem-veroveren/


Dat is blijkbaar wat veel Egyptenaren willen.

Anoniem zei

Sabbahi was nummer 1 in Alexandrie en Cairo zelfs als ik het goed heb. Het platteland bepaalt de president. Wij kwamen na een dag "rouwen" uit op dezelfde keuze voor de komende verkiezingen. Ik hoor de mening die je beschrijft ook om mij heen, verstokte moslimbroederhaters gaan zeker niet op Shafiq stemmen. Daniella, Cairo

Abu Pessoptimist zei

Likoed Nederland, ik had weinig goeds verwacht en was dus ook niet verbaasd, zoals u had geweten als u mijn vorige stukje van twee dagen geleden had gelezen.
Maar wat mij wèl weer erg verbaast is hoe Memri weer iets heeft opgeduikeld wat vies en voos is. Het gemak waarmee u vervolgens de uitlatingen van deze man in de mond van Morsi legt is trouwens ook ongelofelijk.
De Moslim Broederschap is mijn clubje niet, en er zijn zeker heel vreemde types die er achteraan lopen (ik heb nooit iets anders beweerd), maar de manier waarop u en Memri ons willen laten geloven dat dit voorbeeld representatief is voor waar de MB voor staat is wel erg treurig. Weer moeten we van Memri aannemen dat het allemaal messentrekkers zijn die met bloeddoorlopen ogen op een gelegenheid wachten eigenhandig een Jood te kunnen villen. De karikatuur die de echte antisemieten van weleer van de Joden maakten naadloos door diezelfde Joden geprojecteerd op moslims. Dat is paranoia in de praktijk. Ik denk dat ik u maar het beste beterschap kan wensen.

Anoniem zei

Sabbahi was nummer 1 in Alexandrie en Cairo zelfs als ik het goed heb. Het platteland bepaalt de president. Wij kwamen na een dag "rouwen" uit op dezelfde keuze voor de komende verkiezingen. Ik hoor de mening die je beschrijft ook om mij heen, verstokte moslimbroederhaters gaan zeker niet op Shafiq stemmen. Daniella, Cairo

Anoniem zei

Abu ken je het boek van Zidan Meriboute, "Islam's fateful path"
over de historie van moslimbroederschappen en sufibroederschappen in de islamitische wereld en hun rol heden, fraaie visie op de oost west spanningen en hun veroordelen en gevoeligheden over en weer. groet, Daniella van den Akker

Anoniem zei

Abu ken je het boek van Zidan Meriboute, "Islam's fateful path"
over de historie van moslimbroederschappen en sufibroederschappen in de islamitische wereld en hun rol heden, fraaie visie op de oost west spanningen en hun veroordelen en gevoeligheden over en weer. groet, Daniella van den Akker

Abu Pessoptimist zei

Nee, ken ik niet Daniella. Ik zie dat ik het moet lezen.

Esther zei

Alleen naïvisten en simplisten geloven dat de islam, een totalitaire ideologie, vrijheid geeft. Islam staat voor 1400 jaar terreur in welke vorm dan ook.

Abu Pessoptimist zei

Je hebt gelijk Esther, de Islam is helemaal niks. Geef mij maar christendom - met fijne kruistochten, 1000 jaar bloedige Europese oorlogen (WO II!!!), 300 jaar koloniale moordpartijen en en passant een moord op zes miljoen Joden. Of het zionisme - van wat jongere datum, maar heel effectief met zijn repressie, diefstal van land, etnische zuiveringen en discriminerende wetgeving.

Esther zei

@Abu Pessoptimist zei...

Je zal het socialisme bedoelen dat verantwoordelijk is voor de moord op 6 miljoen Joden.

En het zijn toch steeds weer jou Arabische vrienden die Israël de oorlog verklaren en beloven de Joden uit te roeien.

Het CDA is geen Christelijke partij, maar een socialistische. Zullen zij niet zeggen en dus hebben zij het over christen-socialisten en over bevrijdingstheologie. Maar dat staat voor marxisme en dat weer voor dood en verderf.

Jij roept maar wat Abu, met je etnische zuiveringen begaan door Israëlische Joden. Maar het hapt lekker weg. Hard maken, ho maar. Maar ja, als je als bron ook je 'Palestijnse vrienden' hebt, verwacht ik niets anders dan propaganda.

Diefstal van land, je zult je Arabische vrienden in Irak, Jordanië, Egypte bedoelen. De 800.000 Joden die verdreven werden en niets gecompenseerd kregen.

Jou hoor ik nooit over etnische zuiveringen in islamitische landen of over de etnische zuiveringen waarover Abu Mazen het altijd heeft: "geen Jood op 'ons' grondgebied.

Abu Pessoptimist zei

Hitler was een socialist, en het CDA is marxistisch. Jawel. En ik ben de koning van Siam.

Likoed Nederland zei

Ja, dit is dus wat de Moslim Broederschap zegt tegen de Egyptenaren zelf: oorlog met Israel.
Ook daarover bent u toch niet verbaasd?

Abu Pessoptimist zei

Nee Likoed Nederland, niet verbaasd dat u dat zegt. Ik zou wel verbaasd zijn als de Moslim Broederschap dat zelf ook zou zeggen. Gelukkig doen ze dat niet.

Esther zei

Dus iemand die zegt zo veel van geschiedenis af te weten heeft zich nog nooit gerealiseerd dat de S in NS voor socialisme staat. Dat is wel droevig moet ik zeggen. Maar ja, Siam ligt ver en dat je dan niet van WO II hebt gehoord wil ik wel geloven.

En het was toch Mohamed Ghanem die zei dat Egypte zich moet voorbereiden op oorlog tegen Israël.
Eigen falen schrijven moslims altijd toe aan Israël. Als iemand uit eigen gelederen faalt is het een handlanger van Israël of een Jood, zoals Mubarak.
Nee, het is de islam waaraan al het falen is te wijten. 1400 jaar islam en al dat volk dat deze ideologie aanhangt leeft nog in 600 zoveel en zal altijd in dit jaar blijven steken, in de rotzooi, nooit iets presteren (ze kunnen zich op niets en dan ook niets beroemen, behalve op een lijkenberg die met de dag groter wordt) en eeuwig parasiteren. Net socialisten die op 'kapitalisten' parasiteren en hun falen aan anderen toeschrijven.

Ach Abu, hou toch op met je vergelijking kruistochten en jihad. Zonder de verovering van Jerusalem was er niet eens een kruistocht geweest.Bovendien is er geen Christelijk land waar hoofden afgehakt worden of homoseksuelen opgehangen worden. Iedere vrouw die in het westen de keel afgesneden wordt is slachtoffer van een moslim.
Wat jij niet kunt verdragen is dat jouw geliefde moslims aanhangers zijn van een ideologie die intens fout is, ronduit weerzinwekkend en dat zij hun mentaliteit hebben laten zien in samenwerking met Hitler en er nog trots op zijn ook. Dit zelfs dag in dag uit verkondigen: uitroeien, overheersen, onderwerpen, platbranden, oplichten.

En dat het CDA de marxistische bevrijdingstheologie aanhangt is dus ook al iets nieuws voor je. Nooit van Jacobine Geel gehoord zeker met haar verderfelijke invloed.
Heb je toch weer iets geleerd vandaag (van mij), Abu.

Feng zei

Zeg Abu,
Ge ga ze en die Zionisjes toch hun slachtofferrolleke nie afnemen hè?
Stel je voor in wat voor hel ze dan terecht komen, immers
al ben de 1000x fan van Elvis; Elvis blijft Elvis, al ben de mee 15 miljoen en 1000x fan van Het Joodse Volk van toen, wa voorbij is voorbij.

Apropos
Likoed Nederland, CDU Nederland, Partie Socialiste Nederland, The Republicans Nederland?
Das nogal wa.

Abu Pessoptimist zei

Anoniem Anoniem zei...

Ja Esther, ik leer heel wat van jou. Ik zal nu maar even mijn mond houden over wat dan wel precies.
Maar voor het overige: Mohamed Ghanem is niet een erg belangrijke Moslim Broeder - behalve dan op Memri en in het kielzog daarvan al die honderden hasbaristische napraters die al die rommel van Memri voor zoete koek slikken.
Daar is eigenlijk alles mee gezegd.

Likoed Nederland zei

Wat is er mis met het filmpje?
Duidelijk toch?
Behalve dat het niet in uw straatje te pas komt blijkbaar dat de neonazistische Moslim Broederschap haar ware gezicht laat zien?

Abu Pessoptimist zei

Met het filmpje, Likoed Nederland, is hetzelfde mis als met ongeveer alle fimpjes die Memri ons voorschotelt: de context klopt niet. Meneer Higazi is Morsi niet. En wat Morsi en de Broederschap willen met het vredeverdrag met Israel en met andere zaken, kunt u nalezen op Ikhwanweb.com of in Al-Ahram Online. En voor de rest verwijs ik naar wat ik eerder schreef: 'De Moslim Broederschap is mijn clubje niet, en er zijn zeker heel vreemde types die er achteraan lopen (ik heb nooit iets anders beweerd), maar....'

Likoed Nederland zei

De Moslim Broederschap gebruikt de bekende tactiek om het Engels (tegen buitenlanders) iets heel anders te zeggen dan tegen hun eigen mensen (in het Arabisch).

Daarom zijn die filmpjes van Memri nu juist zo leerzaam.

Overigens hebben de gewone media al gemeld dat het Egyptische parlement onder de Moslim Broederschap al opgeroepen om het vredesverdrag op te zeggen.
http://nos.nl/artikel/350812-parlement-egypte-israel-vijand-nr1.html

Dus nogmaals, verbazingwekkend is het filmpje niet.

Abu Pessoptimist zei

Beste Likoed Nederland, voor zover mijn wat kreupele Arabisch het toelaat heb ik als sinds jaar en dag geprobeerd die Israelische beweringen over het spreken met dubbele tong (Arabische en Engelse) te toetsen. Ik ben - van Arafat tot de Moslim Broederschap - nog nooit op een overtuigend voorbeeld gestuit en ben dus zo vrij om er geen greintje geloof meer aan te hechten.
Nogmaals, die meneer Higazi verkondigt in het filmpje zijn eigen- en niet het MB-standpunt. En wat uw link betreft over het opzeggen van het vredesverdrag: ik lees dat het gaat om een motie waarin gevraagd wordt om het uitwijzen van de Israelische ambassadeur en het opnieuw onderhandelen over de prijs van het gas dat Egypte aan Israel levert. Dat is toch iets anders dan het opzeggen van een vredesverdrag, dacht ik zo.

Likoed Nederland zei

Recht praten wat krom is, vraagt bijzondere vaardigheden.

U geeft geen enkel bewijs dat de vertalingen niet zouden kloppen, en het is overduidelijk een verkiezingsbijeenkomst van de MB waarbij het publiek instemmend mee schreeuwt.

Abu Pessoptimist zei

Wat een onzin nou toch weer. Ik praat helemaal niets recht, maar geef alleen zo'n drie keer aan dat Higazi niet Morsi is en ook niet het MB-standpunt weergeeft. En dit was de laatste keer.

Shana Tova,

Wie het viert wens ik een goed joods Nieuwjaar 5781 toe met veel inhoud  // I wish everyone who celebrates it a good and meaningful Jewish N...