donderdag 7 juni 2012

Israel gaat 851 nieuwe huizen bouwen in bezet gebied en 13 'outposts' legaliseren

Ulpana
Update: Om de een of andere reden haalt dit nieuws de media niet zo.  Blijkbaar is iedereen gefocust op het feit dat Netanyahu ervoor gezorgd heeft dat een wet werd tegengehouden die een uitspraak van het hooggerechtshof zou overrulen. Een uitspraak die het nodig maakte vijf huizen te evacueren.
Die evacuatie gaat nu dus door. Maar wat iedereen in Nederland over het hoofd lijkt te zien, is dat Netanyahu na zo wetsgetrouw te zijn opgetreden, duidelijker dan ooit kenbaar heeft gemaakt dat iedereen die denkt dat het de twee-statenoplossing misschien nog haalbaar zou kunnen zijn, en dat het nederzettingenprogramma een slecht idee is, op het dak kan gaan zitten. Hij liet een klein visje schieten en haalde vervolgens een grotere buit binnen. Ik zou zeggen, lees verder:

De Israelische regering van premier Benyamin Netanyahu heeft besloten 851 nieuwe woningen te gaan bouwen in de nederzettingen. Afgezien daarvan wil de regering ook 13 zogenaamde 'outposts' gaan erkennen. Outposts zijn nederzettingen die niet alleen illegaal zijn onder internationaal recht maar ook onder het Israelische recht. De erkenning komt dus de jure neer op het stichten van 13 nieuwe nederzettingen.
 
Deze ontwikkelingen volgen op een stemming woensdag in de Knesset, het parlement, waarbij met 69-22 stemmen een wet werd verworpen waarbij de Ulpana-wijk in de nederzetting Beit El  alsnog gelegaliseerd zou worden. Deze wijk is gebouwd op land waarvan de Israelische rechter heeft bepaald dat het privé-land van een Palestijn is. Het Israelische hooggerechtshof had daarom evacuatie van een vijftal huizen en teruggave van het land bevolen. De nu weggestemde wet, die in de wandeling al de 'landroof-wet' werd genoemd, zou de diefstal van Palestijnse privé grond legaliseren als de eigenaar niet binnen vier jaar bezwaar had aan getekend. Het besluit van het hooggerechtshof zou daarmee met terugwerkende kracht worden ontkracht, zodat Ulpana zou kunnen blijven (evenals een aantal andere 'illegale' voorposten waarvan het bezit van de grond ter discussie staat). Premier Netanyahu had de wet sterk ontraden en zijn ministers opdracht gegeven tegen te stemmen, omdat, zoals hij zei,  ingaan tegen een besluit van het hooggerechtshof het nederzettingenproject in zijn geheel  in diskrediet zou brengen. Op een persconferentie zei Netanyahu: "Relocating homes isn't a step the government is happy to take. But the court decided as it did, and we respect the court's decisions. Israel is a democratic country, and obedience to the law is an important element of our ability to live in freedom. As prime minister, I'm committed to upholding the law, and I'm also committed to upholding settlements. There's no contradiction between the two."

Het besluit van Netanyahu om zich aan de uitspraak van het hooggerechtshof te houden en de vijf huizen in Ulpana af te breken, had nogal wat beroering veroorzaakt in de gelederen van de Likud en andere rechtse partijen. Onder meer waren er demonstraties van boze kolonisten in Jeruzalem bij de Knesset. Met het bedoeling de kolonisten en hun supporters tevreden te stellen, besloot Netanyahu, daarom tot de volgende stappen, nadat hij eerder al had verklaard dat hij voor elk huis dat moet worden afgebroken er tien nieuwe zou laten bouwen:
1) De huizen in Uplana die moeten worden afgebroken (vijf in totaal, met 30 bewoners) worden integraal opnieuw opgebouwd op een stuk land dat het leger vlakbij Beit El in 1970 had geconfisqueerd.
2) De nederzetting Beit El wordt uitgebreid met 300 nieuwe woningen.
3) Afgezien van de 300 huizen voor Beit El komen er ook onmiddellijk tenders voor de bouw van nog eens 551 nieuwe woningen in andere nederzettingen. Van deze 551 zullen er 117 worden gebouwd in de nederzetting Ariël, 92 in Ma'aleh Adumim en 114 in Efrat. Nog eens 84 komen er in Kiryat Arba bij Hebron, en 144 in Adam.
Protest-tent van kolonisten in Jeruzalem
4) De verantwoordelijkheid voor de bouw en/of uitbreiding van nederzettingen wordt afgenomen van de minister van Defensie die daarvoor tot nu toe als enige het laatste woord over had. In plaats daarvan gaat de beslissingsbevoegdheid naar een ministerieel comité waarfan de premier de voorzitter is.
5) Netanyahu kwam met het hoofd van het openbare ministerie, Yehuda Weinstein, overeen dat er een juridisch mechanisme zal worden uitgedacht om kolonisten in het vervolg te vrijwaren van juridische stappen van Palestijnen die claimen dat het land waarop nederzettingen zijn  gebouwd van hun is. De vergadering van Netanyahu met Weinstein en andere werknemers van het openbaar ministerie vond dinsdagavond plaats en duurde volgens Haaretz tot in de kleine uurtjes van woensdag. Bijzonderheden werden niet bekendgemaakt.
6) En tenslotte, als klap op de vuurpijl, besloot de Israelische regering dat het 13 'outposts' gaat legaliseren. Van vijf andere outposts is dat niet mogelijk, omdat ze - ook volgens de criteria die Israel in dit geval hanteert - gebouwd zijn op privé-land van Palestijnen. Maar van de 13 die de regering op het oog heeft is dat niet het geval. Deze stap is een duidelijk antwoord van Netanyahu aan het adres van Vrede Nu en ander organisaties die bij het hooggerechtshof petities hebben ingediend (of helpen indienen) en daarmee uitspraken van het hof aanhangig hebben gemaakt als in het geval van Ulpana en van de voorpost Migron (die voor1 augustus moet zijn ontruimd).

Een voetnoot bij dit alles is dat minister Rosenthal van buitenlandse zaken intussen in Israel is aangekomen, onder meer om met zijn collega minister Lieberman en met Netanyahu te praten over 'het vredesproces'. De lieverd gelooft namelijk nog steeds, als één van de weinigen ter wereld, dat er van zoiets als een vredesproces sprake is. Wat zou hij nu zeggen, na deze besluiten van de Israelische regering? Misschien wel zoiets heftigs als: 'Maar dit is niet bevordelijk voor het vredesproces'?? Waarbij hij dan ernstig en zelfs een beetje streng zou kijken? Nou nee hoor, zelfs dat deed Rosenthal dus niet. Hij zei dat hij meer met Israel   wil gaan samenwerken.

5 opmerkingen:

Sonja zei

Toch in de media:

"Dat de regering-Netanyahu tijdens het Nederlandse bezoek de bouw van enkele honderden nieuwe huizen in vermeend Palestijns gebied goedkeurde, is volgens Rosenthal geen belediging van de Nederlands-Israëlische vriendschap."

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Buitenland/340734/Rosenthal-Nederland-wil-Israelbashing-voorkomen.htm

NB "vermeend Palestijns gebied".

Gennadi zei

Net op de anekdot.ru gelezen:

De oude nomaden in Kirgizstan waren zich niet bewust van het bestaan ​​van de Joden, en dus alles wat hen misging was aan de duistere krachten van de natuur toegekend...

Ben zei

Netanyahu halted outpost bill, but not world's diplomatic wrath.
While Netanyahu managed to stop the bill, the compensation he offered settlers…new West Bank housing units has triggered a wave of recent and severe condemnations. Following the U.S. administrations initial condemnation, a seemingly coordinated wave of statements arrived, with Germany, Britain, France, and the European Union's Foreign Minister Catherine Ashton holding Israel responsible for the standstill in talks with the Palestinians. (Haaretz vandaag)

Dat de regering-Netanyahu tijdens het Nederlandse bezoek de bouw van enkele honderden nieuwe huizen in vermeend Palestijns gebied goedkeurde, is volgens Rosenthal geen belediging van de Nederlands-Israëlische vriendschap. De Knesset kan voor zijn agenda moeilijk rekening houden met een buitenlands bezoek, aldus de VVD-bewindsman. 'Ik neem er kennis van.' (Elsevier)

Wat een contrast. Minister Rosenthal is werkelijk een vreemde vogel in de Westerse bijt. Of misschien nog beter een UFO (unqualified fumbling object)

Abu Pessoptimist zei

Ben, ook het Nederlandse parlement heeft weer uiterst alert gereageerd: niemand gaf een kik. Maar misschien vinden de parlementariërs het niet zo belangrijk meer. De kans dat Rosenthal na 12 september terugkeert is namelijk niet erg groot.

Ben zei

Abu,
Ik richt de pijlen wel op Rosenthal, maar eigenlijk draagt hij slechts de jarenlange dualistische politiek uit van het CDA en VVD m.b.t. de mensenrechten en Israël, en dat verder uitvergroot tot groteske vormen dankzij de PVV.
In het kader van de huidige politieke realiteit is het inderdaad vreemd dat links Ned(SP,PVDA,GL)weinig of niets van zich laten horen. Een gemis van ex-politici als Bert Koenders?!?

Ik zal het voorspelde vertrek uit de politiek van Verhagen na de verkiezingen niet missen. Wellicht gevolgd door Rosenthal en Leers.

Palestijnse olijvenoogst: een tijd van dagelijkse aanvallen op boeren en hun bomen

Kolonisten in actie tegen boeren Het is weer tijd voor de Palestijnse olijvenoogst, die traditioneel plaatsvindt in de maanden oktober en no...