donderdag 5 juli 2012

Vier maanden voor journalist die onthulde dat het Israelische leger gerechtelijke uitspraken negeerde

 Het Israelische openbaar ministerie heeft haar vervolging doorgezet van de journalist Uri Blau van de krant Haaretz wegens het in bezit hebben van geheime documenten van het leger. In deze zaak, waarbij Blau in de krant onthulde dat hoge legerofficieren zich geen bal aantrokken van een uitspraak van Israels hooggerechtshof dat 'targeted killings' van Palestijnen alleen onder bepaalde omstandigheden geoorloofd zouden zijn,  heeft de openbare aanklager Yehuda Weinstein argumenten dat  de persvrijheid in het geding is, van tafel geveegd.  
Uri Blau
Het openbaar ministerie is met Blau een deal overeengekomen, een zogenaamde plea bargain. Daarbij zal Blau bekennen dat hij geheime documenten in zijn bezit heeft gehad 'zonder de bedoeling de veiligheid van de staat te schaden'. In ruil voor deze bekentenis krijgt hij een relatief lichte straf: vier maanden gevangenisstraf die zal worden omgezet in vier maanden gemeenschapsdienst.
De zaak tegen Blau heeft zijn oorsprong in 2008 toen Blau in Haaretz artikelen publiceerde waaruit bleek dat generaal-majoor Yaïr Naveh die toen commandant ban de centrale sector was (waaronder de Westoever valt) militanten van de Islamitische Jihad in Jenin had laten doodschieten, waarbij hij de uitspraak van het hooggerechtshof dat targeted killings alleen geoorloofd waren als arrestatie niet mogelijk was en er geen omstanders gevaar liepen, aan zijn laars had gelapt. Gesuggereerd werd dat dit vaker de praktijk van het leger was.
 Blau's publicatie was gebaseerd op documenten die een collega-journaliste, Anat Kamm, in handen gekregen (en had gekopieerd) toen zij in haar diensttijd als secretaresse werkte voor generaal Naveh.   Kamm meende dat er een publiek belang gediend was met het openbaar  maken van het optreden van generaal Naveh, en speelde de documenten door aan Haaretz.
De binnenlandse veiligheidsdient (Shin Bet) in Israel en het openbaar ministerie denken echter anders over het publiek belang. Klokkenluidster Kamm werd in november 2011, eveneens na een plea bargain,  veroordeeld tot 4,5 jaar cel en een1,5 jaar voorwaardelijk wegens het verduisteren van geheime papieren. Eerder had zij al twee jaar huisarrest gehad. Na Kamm is nu ook Blau aan de beurt. Haaretz en de Israelische vereniging van journalisten hebben tegen de vervolging van Blau geprotesteerd, omdat die de persvrijheid  aantast. Het in bezit hebben van informatie uit niet-officiële bron is per definitie het werk van onderzoeksjournalisten. Ook de organisatie Reporters without Reporters withou Borders 
heeft een protest laten horen.

Geen opmerkingen:

Na Grunberg is nu Abdelkader Benali mikpunt van de Israel-lobby

En het is dus weer raak met de jaarlijkse herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Vorig jaar was het Arnon Grunberg, die opmerking maakte waa...