zondag 21 oktober 2012

Matige successen voor Fatah bij lokale verkiezingen op de Westoever

Verkiezingsposters in Nablus (EPA).

De Palestijnse Autoriteit heeft zaterdag op de Westoever verkiezingen gehouden voor de gemeenteraden, waarvan de uitkomst en de waarde volgens waarnemers uiterst twijfelachtig zijn. Het waren de eerste verkiezingen sinds de lokale verkiezingen van 2004 en 2005. Toen was Hamas de grote winnaar. Hamas deed echter dit keer niet mee en weigerde ook verkiezingen te houden in de Gaza-strook zolang de verzoening tussen Fatah en Hamas nog niet een feit is.
Nog een reden voor Hamas om niet mee te doen was het grote gebrek aan politieke en burgerlijke vrijheden op de Westoever waarvan vooral Hamas-aanhangers het slachtoffer zijn geweest. Ook het Palestijnse Centrum voor de Mensenrechten (PCHR) uitte bezwaren. Het wees er op dat enerzijds verkiezingen hard nodig zijn omdat de mandaten van alle overheidslichamen op de Westoever al jaren geleden zijn verstreken, maar dat anderzijds vrijheden die voor vrije verkiezingen nodig zijn, als vrijheid  van vergadering en van vereniging, vrijheid van meningsuiting en persvrijheid en de  vrijheid om politieke activiteiten te bedrijven allemaal allerminst gewaarborgd waren, terwijl er ook nog steeds politieke gevangenen zijn. 
De verkiezingen vonden plaats in een moment van grote financiële crisis voor de PA, die al meerdere malen niet in staat is gebleken de overheidssalarissen te betalen. De scepsis bij het publiek was groot. Sommige waarnemers wezen erop dat dit houden van de verkiezingen tegen beter weten in eigenlijk een teken van zwakte was van de Palestijnse Autoriteit. Nathan Brown van de Carnegie Stichting voor Internationale Vrede, gaf tegenover het persbureau AP als commentaar: 'Ze kunnen niet bij de internationale gemeenschap aankloppen voor financiële bijstand, ze kunnen geen algemene verkiezingen houden, zich verzoenen lukt ze ook niet, dus zeggen ze: laten we dan tenminste maar lokale verkiezingen organiseren.' 

Bij de verkiezingen van zaterdag ging het tussen Fatah, de partij van president Mahmoud Abbas, en een gering aantal oppositiekandidaten, van wie de meesten onafhankelijk waren. Ze werden gehouden in slechts 93 van de 354 gemeenten van de Westoever, aangezien er in 179 van de gemeenten geen tegenkandidaten waren en er in de resterende 82 gemeente pas in november zal worden gestemd. Hanna Nasser, de voorzitter van Centrale Kiescommissie (CEC)noemde de verkiezingen zaterdag kort voor de stembussen na 12 uur dicht gingen, echter een succes. Er hadden 277,000 van de 505,600 kiesgerechtigden gestemd, zei hij, en dat was een opkomst van 54.8 percent. (Bij eerdere verkiezingen lagen de percentages veel hoger: bij de lokale verkiezingen van 2004/5 stemde twee derden van de kiezers en bij de algemene verkiezingen van 2006 stemde ongeveer 75%).  
De voorlopige uitslagen wezen op matige successen voor Fatah. De partij won negen van de 16 zetels  in de grootste stad, Hebron, waar sinds 1976 geen verkiezingen zijn gehouden. Ook was zij de winnaar in Bethlehem (waar waarschijnlijk een vrouw burgemeester wordt), en de stadjes El Bireh and Beituniya bij Ramallah, evenals in Tulkarem. In het bestuurscentrum Ramallah zelf, waar geen officiële Fatah-lijst meedeed, won een groep onafhankelijken met de naam Zonen van de Stad, die verwant zijn aan Fatah,  negen van de 15 zetels.
Maar in Nablus, de tweede stad van de Westoever werd de officiële Fatah lijst verslagen door een groep onafhankelijken onder leiding van  Ghassan Shakaa, een lid van de Uitvoerende Raad van de PLO dat deze maand met tientallen andere Fatah-leden uit de partij werd gezet omdat hij besloot uit te komen met een eigen lijst. Hetzelfde gebeurde in Jenin. Ook daar werd de Fatah-lijst door oud-Fatahleden verslagen. 

Geen opmerkingen: