woensdag 31 oktober 2012

Ook dit jaar weer herdenking Kristallnacht bij Stadhuis in Amsterdam


Elk jaar worden op diverse plaatsen in Nederland op 9 november de gebeurtenissen herdacht die plaatsvonden in de nacht van 9 op 10 november 1938. In die zogenoemde “Kristallnacht” werden in heel Duitsland duizenden woningen en winkels van joden en hun synagogen vernield of in brand gestoken.
 - Achtergrondinformatie Kristallnacht

 Wethouder André van Es tijdens haar rede bij de herdenking van 2011.
In Amsterdam wordt de herdenking van de Kristallnacht ook dit jaar gehouden bij het stadhuis (hoek Zwanenburgwal/Amstel). Thema: extreem rechts en racistisch geweld in Europa. 
Start van de herdenking om 19.30 uur. Sprekers:Hedy d’Ancona (oud-minister van VWS), Lalla Weiss (Roma en Sinti gemeenschap) en Abdelkader Benali (schrijver en tv-presentator). Muziek: leden van de gypsy/klezmer band Caspian Hat Dance. - 
De herdenking wordt georganiseerd door het Platform Stop Racisme en Uitsluiting en wordt ondersteund door FNV, CNV, Een Ander Joods Geluid, Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland, ASKV/Steunpunt Vluchtelingen, Grenzeloos, Humanistisch Vredesberaad, Verzetsmuseum Amsterdam, Overlegorgaan Caribische Nederlanders, Landelijk Beraad Marokkanen, Stichting Nederland Bekent Kleur, Kleurrijke Stad, Internationale Socialisten, DIDF, Komitee Marokkaanse Arbeiders Amsterdam, LAWID (Latin American Women Initiative For development), Stichting Ibn Khaldoun, Abvakabo afdeling Amsterdam, STOC (Stichting Turks Onderwijs Centrum), Vrouwen tegen Uitzetting, STIL Utrecht, Vluchtelingen Onder Dak Wageningen, Burgerrechtenvereniging Vrijbit, Solidariteitsfonds XminY, VluchtelingenWerk Nederland en andere organisaties.

Kristallnachtherdenking
De herdenking van 1992

Het is dit jaar 20 jaar geleden dat de eerste herdenking van de Kristallnacht in Amsterdam werd georganiseerd. Jongeren verbonden aan Nederland Bekent Kleur protesteerde toen (in 1992) bij het Stadhuis tegen toenemende discriminatie en racisme in Europa tegen een aanval met brandbommen op een asielzoekerscentrum in het Duitse Rostock en vernielingen bij een moskee in Nederland. In de afgelopen jaren werkten onder meer de volgende mensen mee aan de herdenking van de Kristallnacht: rabbijn Awraham Soetendorp, Eduard Nazarski (directeur Amnesty), Marjan Sax (Vrouwen tegen Uitzetting), schrijfster Mies Bouhuys, oud-minister en oud-burgemeester Ed van Thijn, Dominee Bram Grandia van de Raad van Kerken, PvdA-Kamerlid en oud-directeur van het Joods Historische Museum Judith Belinfante, oud-Kamerlid Mohamed Rabbae van Groen Links, de Joodse oud-verzetsstrijdster Mirjam Ohringer, Henk van Moock (verzetstrijder), Nuri Karabulut (DIDF), Lalla Weiss (Landelijke Sinti organisatie), burgemeester Patijn en de wethouders Groen, Ossel en Van Es. (Hier een overzicht van 1992 tot 2012).
( - Herdenking Kristallnacht, Website
- Herdenking Kristallnacht op Facebook
- Kristallnacht herdenking op andere plaatsen in het land
- Onderzoek Extreem Rechts in Europa )

P.S. Ik vergat te vermelden dat het Centraal Joods Overleg (CJO) en het CIDI er de voorkeur aan geven een eigen aparte herdenking te houden. Die vindt plaats op donderdag 8 november op 18.00 uur in de Portugese snoge op het Jonas Daniel Meijerplein (9 november valt dit jaar op een vrijdag, shabbatavond). CIDI en CJO deden in 2010 een aanval op de herdenking van het Platform Stop Racisme en Uitbuiting die neerkwam op een poging deze herdenking te saboteren. Sindsdien houden CIDI en CJO hun eigen herdenking, waarbij meer de nadruk meer ligt op het waarschuwen tegen een veronderstelde herleving van het antisemitisme dan tegen racisme en discriminatie in bredere zin. Ik vind dit een betreurenswaardige ontwikkeling. Volgens mij is dit een aanwijzing dat de georganiseerde Joodse gemeenschap in Nederland dreigt af te glijden naar een sektarische stellingname.     

Geen opmerkingen:

De fout van joodse organisaties: ze vielen uiteindelijk alleen over Baudets antisemitisme

De neergang van Thierry Baudet heeft wat rumoer veroorzaakt in joods-Nederland. Dat hield men hem voor een bondgenoot, een vriend, een medes...