dinsdag 5 maart 2013

Joodse lobby wil dat VS Israel bijstaat als het Iran zou aanvallen

VP Bombs Diorama 2013 03 04
(Beeld: Visualizing Palestine/ US Campaign to End the Israeli Occupation)

In Washington is maandag de jaarlijkse AIPAC-conferentie van start gegaan, een jaarlijks circus van de officiële Amerikaanse Joodse lobby, waaraan zo'n 12.000 mensen deelnemen, met een stoet van sprekers van vice-president Joe Biden, tal van leden van het Congres, Israelische kopstukken als Netanyahu (via satellietverbinding) en Ehud Barak. Tegenstemmen zijn ook te horen. Zo demonstreerden maandag een hondertal mensen vóór de hongerstakende Palestijnse gevangenen Issawi c.s. en ook werden de afgevaardigden naar AIPAC verblijd met advertenties en billboards in de stad (zie de afbeeldingen die dit stukje omlijsten - h/t Mondoweiss).
Tot dit moment was het AIPAC-circus overigens vooral opmerkelijk door zaken die zich erbuiten afspeelden maar er wel duidelijk een relatie mee hadden. Het eerste opmerkelijke was een resolutie aangaande Iran die de afgelopen week in het Congres werd geïntroduceerd door de senators Lindsey Graham (Republikeins-South Carolina) and Robert Menendez (Democraat-New Jersey). Beiden zijn AIPAC-lievelingen en hebben meer van dit soort twee-partijacties uitgevoerd in het verleden. De resolutie, die overigens niet-bindend is, vraagt niets minder dan dat de VS zij aan zij met Israel zou moeten staan, als Israel zou besluiten Iran aan te vallen omdat het dreigt over een atoomwapen te gaan beschikken. Zo´n Isrelische actie zou als een daad van zelfverdediging moeten worden gezien. In feite is de resolutie een soort uitnodiging om dan maar met Israel een oorlog te beginnen. De resolutie ....
..urges that, if the Government of Israel is compelled to take military action in self-defense, the United States Government should stand with Israel and provide diplomatic, military, and economic support to the Government of Israel in its defense of its territory, people, and existence.

Het tweede opmerkelijk was een opiniestuk dat Dennis Ross schreef in de New York Times. Ross, die zijn carriere aan AIPAC te danken heeft (hij begon zijn loopbaan bij de denktank van de lobby - The Washington Institute for Near East Policy) heeft zo´n 20 jaar onder opeenvolgende Amerikaanse regeringen gediend als bemiddelaar en afgezant voor het zogenoemde ´vredesproces´ tussen Israel en de Palestijnen. Opeenvolgende Palestijnse bemiddelaars hebben hem altijd de ´advocaat van Israel´ genoemd dan wel ´de man in Washington die zionistischer is dan de Israeli´s zelf´.
In het New York Times stuk maakt Ross, die niet meer in dienst van de regering is maar nog altijd veel aanzien geniet, deze bijnamen meer dan waar. Hij doet een aantal voorstellen voor een hervatting van eventuele vredesbesprekingen, waarbij beide partijen acties zouden moeten ondernemen. In de praktijk zijn dat echter vooral de Palestijnen. Zij zouden in het voorstel van Ross, niet alleen - wat Netanyahu wil - bij vredesbesprekingen niet meer moeten uitgaan van de grenzen van 1967, maar zelfs zonder meer moeten accepteren dat Israel doorgaat met bouwen in de nederzettingen ten westen van wat hij de ´veiligheidsmuur´ noemt. Zijn voorstel komt erop neer dat Israel dus de zogenoemde nederzettingenblokken  - zijnde 8% van het grondgebied van de Westoever - zonder meer annexeert. En dat zonder compensatie te bieden, want daar heeft Ross het niet over. Inderdaad, zionistischer dan de zionisten zelf. Zelfs Netanyahu zegt zulke dingen niet in het openbaar.
Het nieuws van vandaag, dinsdag, is dat de leden van het Huis van Afgevaardigden Ileana Ros-Lehtinen en Ted Deutch - beiden uit Florida, de één een Republikein en de ander een Democraat, maandag, samenvallend met de AIPAC-bijeenkomst, een wet hebben ingediend in het Congres die van Israel een ´major strategic ally´oftewel een uiterst belangrijke bondgenoot maakt, met de nodige zaken die daar bijhoren zoals regelmatige financiële hulp, militair-strategische samenwerking en dergelijke.
De bijeenkomst van AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) duurt nog een paar dagen. Het verhaal wordt vervolgd.       
JVP Avaaz AIPAC DC Metro Ad
(Beeld: Jewish Voice for Peace/ Avaaz)

Geen opmerkingen:

Israelische rechters onteigenen opnieuw een Palestijns huis in Silwan ten bate van de kolonisten

Het huis van de familie Samrin (Sumarin) in Silwan (FotoVrede Nu)  Een dag voor de deadline die Bibi Netanyhau zich had gesteld om dele...