woensdag 6 maart 2013

Unicef: Israel maakt zich routinematig schuldig aan mishandeling van Palestijnse kinderen


Palestijnse kinderen die door Israel worden opgepakt worden 'routimematig en op grote schaal' behandeld op een manier die een schending is van de internationale regels en dus neerkomt op mishandeling. Dat stelt UNICEF, het kinderfonds van de Verenigd Naties in een nieuw rapport.
Unicef schat dat de afgelopen tien jaar zo'n 7000 kinderen in de leeftijd van 12-17 jaar op de Westoever zijn gearresteerd door politie, leger of veiligheidsdiensten, gemiddeld dus ongeveer twee per dag. Volgens Unicef worden daarbij praktijken gehanteerd die volgens de Conventie over de Rechten van het Kind en de Conventie tegen Marteling worden gedefinieerd als 'wrede, inhumane of vernederende behandelingen of straffen'.       
Dat begint al met de arrestatie zelf, die vaak in het midden van de nacht plaatsvindt door zwaar bewapende militaire eenheden. Andere praktijken zijn blinddoeken, het binden van de handen met plastic handboeien, fysiek en verbaal geweld - waaronder het gedwongen aannemen van pijnlijke houdingen, of het gedwongen liggen op de vloer van een voertuig - tijdens het vervoer naar een ondervragingscentrum   
Tijdens de ondervraging zelf worden de jongeren,  die meestal worden aangehouden wegens het gooien van stenen, onderworpen aan bedreigingen met de dood of seksueel geweld, en praktijken als het onthouden van slaap, het vastgebonden zijn in pijnlijke houdingen of het onthouden van de mogelijkheid naar de wc te gaan. Dat alles gebeurt met de bedoeling de jongeren tot bekentenissen te dwingen. De meesten bekennen ook, omdat dat de enige manier is om aan de slechte behandeling een einde te maken. Ze worden dan gedwongen een papier in het Hebreeuws te tekenen dat ongeveer niemand van hen kan lezen of begrijpen. Al deze praktijken vinden plaats buiten de aanwezigheid van advocaten of oudere familieleden (wat wettelijke wel verplicht is). Unicef zegt geen gevallen te hebben kunnen vinden waarbij wèl advocaten of volwassen familieleden tijdens het verhoor aanwezig waren.
De mishandeling wordt vervolgens voortgezet tot in de rechtszaal, waar het gangbaar is dat kinderen geboeid zijn, vrijlating op borgtocht meestal geweigerd wordt en lange vrijheidsstraffen (maximaal 6 maanden voor 12- en 13-jarigen, maximaal 10-20 jaar voor 14 jaar en ouder) worden opgelegd die - in strijd met de wet - dienen worden uitgezeten buiten de bezette gebieden en in Israel zelf. Unicef zegt in het rapport (dat hier kan worden gelezen) de beschuldigingen te baseren op meer dan 400 gevallen die het sinds 2009 heeft onderzocht, en daarnaast op juridische rapporten, onderzoek van NGO's, gesprekken met Palestijnse jongeren zelf en met Israelische en Palestijnse functionarissen en advocaten.   
Unicefs conclusies, die overigens niet nieuw zijn, worden iets afgezwakt, doordat de organisatie eraan toevoegt dat Israel sinds kort methoden van het binden van handen hanteert die iets minder pijnlijk zijn, terwijl het sinds het uitvaardigen van een betreffende militaire order in 2010 nu ook verplicht is dat de Israelische politie ouders informeert als hun kinderen zijn opgepakt. Ook moet de kinderen zelf worden verteld dat ze een advocaat mogen raadplegen.
Het persbureau AFP legde het rapport ook voor aan woordvoerder Yigal Palmor van het Israelische ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij zei dat dat functionarissen van het ministerie en Israëlische militairen met UNICEF hadden samengewerkt bij het samenstellen van het rapport met de bedoeling de behandeling van gearresteerde Palestijnse minderjarigen te verbeteren. Palmor zei dat Israel het rapport zal bestuderen en zal proberen de conclusies ervan uit te voeren.

Geen opmerkingen:

Israeli's doden kolonel van de inlichtingendienst

Ahsraf Ibrahim   Een kolonel van de Inlichtingendienst van de Palestijnse Autoriteit en oud-gevangene is maandagmorgen bezweken aan de verwo...