dinsdag 23 april 2013

Israel gaat door de knieën: hongerstaker Samer Issawi komt over acht maanden vrij

De ouders van Samer Issawi vieren de overwinning van hun zoon. In hun handen zijn portret. (Foto Ryan Rodrick Beiler/Activistills.org). De hele wijk Issawiya, waar Issawi vandaan komt, vierde dinsdag feest naar aanleiding van het nieuws van de deal met Israel.

Hongerstaken loont. Samer Issawi, die sinds augustus 2012 in hongerstaking was tegen zijn detentie, heeft een aanbod van Israel geaccepteerd, waarbij hij nog acht maanden vast zal blijven zitten en dan zal worden vrijgelaten naar zijn woonplaats, de wijk Issawiya in Jeruzalem. Een overeenkomst dienaangaande is dinsdag getekend in het Medische Centrum Kaplan, waar Issawi op dit moment verblijft -  ernstig verzwakt als hij is na 266 dagen hongerstaking waarbij hij alleen vocht tot zich nam en voedingssupplementen en/of vitaminen. Issawi heeft de hongerstaking na de ondertekening van het akkoord beëindigd.
Issawi, die in 2002, tijdens de Tweede Intifada, tot 29 jaar was veroordeeld wegens verzet tegen de Israelische bezetter, verboden wapenbezit en het lidmaatschap van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP), werd in 2011 vrijgelaten tijdens de ruil van rond de 1000 gevangenen tegen de Israelische korporaal Gilad Shalit die in Gaza gevangen genomen was. Ongeveer een jaar later, in juli 2012, werd Issawi opnieuw opgepakt op de gemeentegrens van Groot-Jeruzalem, toen hij zijn auto wilde laten repareren in Ar Ram. Volgens Israel had hij een voorwaarde voor zijn vrijlating overschreden, namelijk dat hij Jeruzalem  niet mocht verlaten, en viel hij daarmee in de termen voor een verder uitzitten van het restant van zijn straf van 29 jaar, waarvan hij toen ruim tien jaar had uitgezeten. Door zijn arrestatie werd namelijk een militaire order op hem van toepassing die Israel nog tijdens de onderhandelingen over de Shalit-gevangenenruil had aangenomen, waarbij was bepaald dat iedere gevangene die na zijn vrijlating een overtreding zou begaan waar in principe een gevangenisstraf op stond van drie maanden of meer, alsnog de rest van zijn straf zou moeten uitzitten.
Issawi heeft geweigerd die extra-straf te accepteren en is vervolgens zijn hongerstaking begonnen, waardoor hij nu op termijn zijn vrijheid terugkrijgt. Het is overigens maar een betrekkelijke vrijheid want de bezettingsautoriteiten hebben hem verboden na vrijlating zijn wijk (of dorpje) Issawiya te verlaten. Ook mag hij geen 'terroristische' activiteiten ontplooien. Dat klinkt dreigend en het betekent waarschijnlijk dat hij geen contact mag opnemen met zijn vroegere kameraden van de PFLP. Maar toch is terugkeer naar zijn eigen huis in Issawiya een grote overwinning. Israel nam de beslissing ook met grote moeite en pas nadat premier Netanyahuy en andere regerinsgleiders er hun goedkeuring aan hadden gehecht. Het alternatief was echter geweest dat Issawi zou overlijden in de cel. Hij had namelijk alle eerdere Israelische voorstellen, zoals een verbanning naar Gaza of naar een derde land, van de hand gewezen.

Geen opmerkingen: