woensdag 10 april 2013

Mensenrechtenorganisatie Al-Haq: Israel practiseert 'water-apartheid' in bezet gebied

Water_For_One_People_Only De Palestijnse mensenrechtenorganisatie heeft deze week een rapport gepubliceerd over de politiek die Israel volgt met betrekking tot de waterhuishouding in bezet gebied. De titel van het rapport zegt het al : “Water For One People Only: Discriminatory Access and ‘Water-Apartheid’ in the Occupied Palestinian Territory,”
 Al Haq brengt in herinnering dat de Oslo-akkoorden voorzagen in een ruimere hoeveelheid water die voor de Palestijnen ter beschikking zou komen, maar geeft in haar rapport aan dat het tegenovergestelde gebeurde. Van de 118 miljoen kubieke meter per jaar die in Oslo II was beloofd, daalde de hoeveelheid naar 98 miljoen kubiek meter per jaar in 2010  – wat neerkomt op een vermindering van bijna 20 procent. In dezelfde periode steeg de hoeveelheid kolonisten in de bezette gebieden naar ruim een half miljoen. Deze ruim 500.000 kolonisten gebruiken - voor huishoudelijk gebruik - zes maal zoveel water als de 2.600.000  Palestijnen op Westoever. Het verschil is nog veel groter als ook de hoeveelheid water die gebruikt voor landbouw-doelen wordt meegeteld. 
Het gebied dat ervoor zorgt dat een van de belangrijkste watervoorraden, de zogenoemde Mountain-Aquifer, op peil blijft, ligt grotendeels op de Westoever. Israel onttrekt 89 procent van de beschikbare hoeveelheid aan deze Acquifer en levert dat water  vervolgens aan Israel en de Israelische nederzettingen. Met als gevolg dat de Palestijnen aangewezen zijn op leveranties van de Israelische maatschappij Mekorot voor ten minste een derde van hun huishoudelijke behoeften. Mekorot is daarmee de grootste waterleverancier op de Westoever.    
Shawan Jabarin, de directeur van Al-Haq gaf als commentaar op het rapport dat Israel niet alleen al jaren economisch profiteert van de bezetting van de Westoever, maar ook een systeem van 'water-apartheid’ heeft opgelegd om dat zo te houden. 'Het is een praktijk die ervoor zorgt dat de enige ontwikkeling die we zien in de bezette gebieden, die van de nederzettingen is en van de landbouwactiviteiten van de nederzettingen,' aldus Jabarin.
Israel heeft als onderdeel van deze politiek actief de ontwikkeling van een Palestijnse water-infrastructuur verhinderd. Dat is vooral gebeurd door het systeem van het illegale beleg van de Gaza-strook en het systematisch onthouden van vergunningen voor de constructie of het onderhoud van waterbronnen en netwerken op de Westoever, aldus Al-Haq.

Het toeval wil dat het rapport van Al-Haq vrijwel op hetzelfde moment komt als een rapport van een Britse onderzoeker, Jan Selby van de universiteit van Sussex, die concludeert dat de gezamenlijke Israelisch-Palestijnse watercommissie (Joint Water Commission, JWC) die tot stand kwam na de Oslo-akkoorden van 1993, door Israel vooral is gebruikt om de Palestijnen te dwingen en zodanig te chanteren dat ze akkoord gingen met een ontwikkeling waarbij de nederzettingen wel, en de Palestijnse bevolking veel minder toegang kreeg tot de beschikbare hoeveelheid water van de Mountain Acquifer. Selbey spitte onder meer de notulen door van 142 van de 176 bijeenkomsten van de commissie in een tijdsbestek van 13 jaar en constateerde dat 100% van de door Israel ingediend projecten werd goedgekeurd, tegen veel lagere percentages van de Palestijnse projecten op elk gebied. Selby concludeert, aldus de krant Haaretz die hierover bericht, dat een aantal donorlanden zich bewust was van deze gang van zaken, maar er de voorkeur aan gaf er geen richtbaarheid aan te geven.

Nog een ander bericht, ook over water, en in het licht van het voorgaande een beetje gênant: Het Joods Nationaal Fonds (JNF) adverteert met een speciaal water-project ter ere van Willem-Alexander, onze prinselijke waterspecialist die straks koning wordt. Voor 25 euro kan je bijdragen aan een project om Mitzpe Ramon, een plaats in de Negev-woestijn, vruchtbaarder te maken. Kennelijk heeft het JNF hiervoor de goedkeuring van de Oranjes gekregen. De kans dat voor het project water van de Mountain Acquifer van de Westoever wordt gebruikt, is verre van denkbeeldig,. U mag zelf zeggen of u het een goed idee vindt om zo Nederlands nieuwe koning in te huldigen. (h/t BDS Tiplijn)

1 opmerking:

Anoniem zei

Vijfenzestig jaar geleden werd de staat Israël uitgeroepen. Jaarlijks wordt de Israëlische Onafhankelijkheidsdag door Joden en niet Joden in de wereld gevierd. Omdat Israël dit jaar 65 jaar bestaat organiseert de Collectieve Israel Actie in samenwerking met vele ander Joodse en niet Joodse organisaties dit feestelijke concert. De Collectieve Israel Actie heeft ten doel het voeren van algemene geldinzamelingen in Nederland voor sociale en humanitaire noden in Israel.http://www.klassiekezaken.nl/concerten/65-jaar-israel-in-muzikale-hoogtepunten-.html
Misschien een tip, stop met de bezetting, stop met de wapenrace, stop met het gebruik van wapens en je hebt geen geld meer nodig.
Jose

Israel's doden een ongewapende autistische man en een huisvader die zijn familie wilde ophalen

Iyad Hallaq Updated. De Israeli's hebben in de afgelopen 24 uur twee Palestijnse dertigers doodgeschoten. Eén van hen was een autist...