zaterdag 22 juni 2013

Hamas executeert twee verklikkers

Leiders van Hamas hebben bekend gemaakt dat zij twee Palestijnen hebben opgehangen, die veroordeeld waren omdat zij tien jaar voor Israel hebben gespioneerd, zo meldt Reuters. De twee waren de eersten die werden geëxecuteerd sinds Hamas in april een periode van een maand instelde waarin een amnestie gold voor verklikkers die zich zouden melden. Voor diegenen die daarna gepakt zouden worden, zou de doodstraf gelden.
Volgens Reuters zijn nu in totaal 16 mensen wegens spionage geëxecuteerd sinds Hamas in 2007 in Gaza aan de macht kwam. Israel ronselt al jaren verklikkers in de bezette gebieden, die zoals in Gaza aanwijzingen kunnen geven over wapenopslagplaatsen, of de verblijfplaats van militanten en leiders van Hamas die dan vervolgens kunnen worden gedood. De verklikkers worden gewoonlijk geronseld door mensen te chanteren of onder druk te zetten (bijvoorbeeld in ruil voor het verlenen van doorgang van zieke familieleden naar behandeling in Israel) of door mensen op te pakken bij de grensovergang en ze te dreigen met gevangenschap als ze niet meewerken). Mensenrechtenorganisaties zeggen dat de executies onwettig zijn omdat de doodstraffen in overeenstemming met de Palestijnse wetgeving geratificeerd zouden moeten worden door de president.Hamas erkent president Abbas echter niet. Het mandaat van Abbas is in 2009 verlopen.

Geen opmerkingen: