vrijdag 7 juni 2013

Nederland en de moslimhaat: we zijn al behoorlijk bruin

"Een meerderheid van de Nederlanders vindt het jodendom geen verrijking voor Nederland, wil de immigratie uit Israel stopzetten, is tegen de bouw van nieuwe synagoges en wil de halacha grondwettelijk verbieden. De afkeer van het jodendom voert onder mensen van bijna alle politieke gezindten de boventoon. Dat blijkt uit een peiling van Maurice de Hond."

Wanneer dit de opening van een krantenartikel was geweest, was er groot alarm geslagen over de toename van antisemitisme in Nederland en over het gebrek aan steun van Nederlanders voor elementaire mensenrechten. En terecht. De genoemde peiling gaat echter over de islam en moslims in Nederland en de uitslag van de peiling wordt door de meeste media genegeerd. 


Het bovenstaande is een citaat van de site Republiek Allochtonië naar aanleiding van een peiling die Maurice de Hond voor de PVV van Geert Wilders uitvoerde onder 1900 Nederlanders. Op de een of andere manier is die peiling geen groot nieuws geworden - alleen de Telegraaf maakte er melding van voor zover ik weet. En de PVV zelf natuurlijk, die opgetogen was. Het  is dan ook een onvoorstelbaar schandalige uitslag. Nederland dat zich altijd graag op de borst slaat en zichzelf graag uitroept tot een verdraagzaam en tolerant land (waren we niet één van de eersten die het homohuwelijk goedkeurden), scoort hoog in de top tien van bruine naties. Hoezo willen we nog kritiek uiten op Hongarije of  Roemenië aangaande hun  behandeling van de Roma? Hebben we niets geleerd van het feit dat Nederland van de landen in West-Europa de plaats waar waar het procentueel grootste aantal Joden tijdens de oorlog is weggevoerd?
  
Doordat ik even voorrang moest geven aan andere bezigheden liet ik het onderwerp liggen. Maar ik kom er  nu toch op terug. En dan citeer ik met volledige instemming de aanpak van de Republiek Allochtonië. Inderdaad is de vergelijking van de Islam met Joden volledig gerechtvaardigd. Er zijn veel parallellen tussen de Jodenhaat van vóór 1940 en de moslimhaat nu. (Ook de vergelijking tussen shari'a en halacha klopt, want de godsdienstige systemen van beide geloven lijken in heel erg veel opzichten erg op elkaar). Het is, denk ik, belangrijk dat we de uitslag van De Hond's enquête goed tot door laten dringen, want er dreigt gevaar: 55 %  van de Nederlanders is voor een immigratiestop uit islamitische landen, 63 % wil een stop op de bouw van  moskeeën, 72 %  wil een grondwettelijk verbod op de shari'a, 77 % vindt de islam geen verrijking voor ons land.
De hele peiling van De Hond staat hier. Het kan geen kwaad om de details ervan even door te nemen,want dan zien we dat na de PVV de Partij 50 plus en de VVD koplopers zijn als het aankomt op racisme (op afstand gevolgd door het CDA) en dat eigenlijk alleen D66 eruit springt als een partij van fatsoenlijke, meer open-minded mensen.
Zijn er nog mensen die zich zorgen maken over toenemend antisemitisme? Laten ze zich liever gaan bezighouden met de gevaarlijke toename van de moslimhaat (islamofobie is hier als term al lang niet meer op zijn plaats). Het is de hoogste tijd voor cursussen over de vergelijkende geschiedenis van het christendom en de islam, de parallellen tussen halacha en shari'a en vergelijkingen tussen het antisemitisme uit de tijd van de Weimar-republiek en de moslimhaat nu. Cursussen die verplicht worden gesteld voor volksvertegenwoordigers en opiniemakers, wel te verstaan, want de PVV heeft inderdaad de publieke opinie mee weten te krijgen, de demonisering van de Islam, zoals destijds de demonisering van het Jodendom, is allang een feit. De zaak loopt dus volledig uit de hand. 

4 opmerkingen:

van kaas zei

Het is me niet helemaal duidelijk wat de afkeer van de Islam in Nederland met het Israelisch Palestijnse conflict te maken heeft. En waarom het vijandsbeeld van de PVV gelijk gesteld moet worden aan dat van de "bruinen".

Behalve parallellen zijn er ook veel verschillen tussen Islam en Jodendom die de vergelijking van de Islam met Joden helemaal niet rechtvaardigen: terreuraanslagen als 9/11, Londen of Madrid en hier de moord op van Gogh.

Opgefokte oppervlakkigheid helpt sowieso niet. Er zijn veel Islamitische mensen die net als de PVV een afkeer hebben van een soort van Islam en daar het slachtoffer van zijn.

van kaas zei

Het is me niet helemaal duidelijk wat de afkeer van de Islam in Nederland met het Israelisch Palestijnse conflict te maken heeft. En waarom het vijandsbeeld van de PVV gelijk gesteld moet worden aan dat van de "bruinen".

Behalve parallellen zijn er ook veel verschillen tussen Islam en Jodendom die de vergelijking van de Islam met Joden helemaal niet rechtvaardigen: terreuraanslagen als 9/11, Londen of Madrid en hier de moord op van Gogh.

Opgefokte oppervlakkigheid helpt sowieso niet. Er zijn veel Islamitische mensen die net als de PVV een afkeer hebben van een soort van Islam en daar het slachtoffer van zijn.

Abu Pessoptimist zei

Van Kaas, wat ik hierboven schreef ging helemaal niet over het Israelisch-Palestijnse conflict. Maar intussen speelt de botsing tussen Israel met zijn buren en de houding van veel Israeli's ten opzichte van moslims natuurlijk wel degelijk een rol als we het hebben over moslimhaat. (Ik heb daar op andere plaatsen wel over geschreven en zal daar nog wel vaker op terugkomen).
Het vijandbeeld van de PVV staat gelijk aan 'de bruinen' omdat ze niet ageren tegen uitwassen maar gewoon alle moslims gevaarlijk en slecht vinden (net zoals de nazi's destijds met de Joden deden).
U wijst op verschillen tussen Islam en Jodendom, omdat Joden geen 9/11 zouden hebben veroorzaakt? Wow, dan doet u dus hetzelfde als de PVV, alles over één kam scheren. Bovendien, denkt u nou echt dat Joden (en trouwens ook christenen, hindoes of wat al niet) nooit terroristische daden plegen of hebben gepleegd? Dat dat iets is van moslims??

Ben zei

Mijn beeld van de PVV is een waarbij 'de Nederlanders' worden gewaarschuwd tegen vermeend moslimgeweld op een wijze die een opruiend karakter heeft t.a.v. een bevolkingsgroep.
Op zich heb ik geen bezwaar dat zij wijzen op zaken die een maatschappelijke DISCUSSIE entameren, maar dat is duidelijk niet de opzet van PVV.

Daarmee is PVV een bruine partij.

Na Grunberg is nu Abdelkader Benali mikpunt van de Israel-lobby

En het is dus weer raak met de jaarlijkse herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Vorig jaar was het Arnon Grunberg, die opmerking maakte waa...