vrijdag 7 juni 2013

VN werkt aan plan voor compensatie aan slachtoffers terreur van Joodse kolonisten

Car Fire in Sheikh Jarrah Jerusalem
Vrijdagochtend in alle vroegte brandde deze auto uit in de wijk Sheikh Jarrah van Oost-Jeruzalem na door kolonisten in brand gestoken te zijn. Het was de jongste aanval in de inmiddles ellenlange lijst van aanvallen op Palestijns bezit. Een dag eerder, donderdag, werden olijfbomen vernield bij Beit Ummar (regio Hebron), auto's bekogeld bij de Tapuah kruising (regio Nablus)  en een boer aangevallen in de buurt van Nablus.  

 De Verenigde Naties werken aan een plan om compensatie te gaan geven aan slachtoffers van de terreur van Joodse kolonisten op de Westoever, zo meldt Haaretz. Volgens de krant werkt het kantoor van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten de criteria en een plan uit. Het zou daarna contact willen zoeken met internationale hulporganisaties om daadwerkelijk hulp te verschaffen. Daarbij zou het niet alleen gaan om financiële compensatie, maar ook hulp in andere zin.
Het plan is een gevolg van de toegenomen aantallen op Palestijnen, zowel fysieke aanvallen als aanvallen op eigendommen zoals auto's, gebouwen en landbouwgronden, meldt Haaretz. (Zie voor dit soort aanvallen ook de verslagen van de afgelopen weken op dit blog). Daarnaast is het zo dat noch de Israelische regering, noch de Palestijnse Autoriteit duidelijke systemen voor compensatie hanteren. De Palestijnse Autoriteit gaat ervan uit dat de aanvallen de verantwoordelijkheid zijn van de Israelische bezettingsautoriteiten, die zich niet houden aan hun verplichtingen volgens de internationale regels om de kolonisten in de hand te houden. Israel betaalt geen compensatie aan Palestijnse slachtoffers van wat Haaretz eufemistisch 'Joodse nationalistische activiteiten' noemt als die plaatsvinden in de bezette gebieden. Zo'n compensatie (ook aan Palestijnen) wordt in overeenstemming met Israelische wetgeving alleen gegeven als de misdaden binnen Israel plaatsvinden.
Daarnaast heeft Israel wel weer een comité dat compensatie verleent als het gaat om zaken die niet door de Israelische wet op 'door haat gedreven misdrijven' vallen. Dit comité werd in 1999 opgericht en stelt als voorwaarde dat alleen betaald wordt als het niet gaat om schade die is veroorzaakt door het Israelische leger en als het slachtoffer geen procedure is gestart tegen de Israelische staat. Verder is er ook een comité dat schade vergoedt die juist wèl het gevolg is van acties van het leger. Dit laatste is een nogal duister comité - het heeft geen website en het is niet mogelijk het comité te vinden via de website van het ministerie van Defensie. Desondanks keerde het comité jaarlijks toch wel enkele tonnen (Israelische shekels) uit.
Haaretz geeft een aantal voorbeelden van compensatie die ontleend zouden zijn aan berichtgeving van de Israelische tv-zender Kanaal 10. Uit de stappen die de VN nu voorbereidt mag echter worden afgeleid dat het daarbij slechts gaat om een klein  aantal gevallen in verhouding tot de omvang van het probleem.

1 opmerking:

Ben zei

Een 'positief' commentaar:
Israel is heel wel consequent bezig sinds 1948!!