vrijdag 26 juli 2013

Israel en Palestijen beginnen waarschijnlijk dinsdag besprekingen in Washington

Israel en de Palestijnen zullen volgende week na drie jaar weer een begin maken met vredesbesprekingen, zo melden de Israelische kranten. Waarschijnlijk dinsdag maken de Palestijnse onderhandelaar Saeb Erakat, de Israelische minister Tzipi Livni en de afgezant van premier Netanyahu Yitzhak Molcho een begin met een serie gesprekken in Washington. Daarbij zal het vooral gaan over het vaststellen van de agenda en de beslissing welke onderwerpen aan de orde komen. De grenzen van een eventuele toekomstige Palestijnse staat en Israels veiligheidseisen zouden daarbij voorop staan. John Kerry zou de Amerikaanse zijde vertegenwoordigen. Over wat er tijdens de gesprekken aan de orde komt zal alleen de Amerikaanse zijde mededelingen naar buiten doen.
Van de kant van de Amerikanen is er overigens nog geen bevestiging dat de gesprekken disdag beginnen. De Israelische krant Yediot Ahronot meldt dat de Palestijnen ook nog niet beslist hebben of ze zullen gaan. Dat hangt af van de vrijlating van 103 Palestijnse gevangenen die al van vóór de Akkoorden van Oslo (1993) gevangen zitten. De krant Haaretz meldt echter optimistisch dat het Israelische kabinet zondag waarschijnlijk zijn fiat zal geven aan de vrijlating van 82 gevangenen. Die vrijlating zou dan waarschijnlijk in vier fasen gaan.
Intussen is ook duidelijk dat er geen bouwstop in de nederzettingen komt. Er zullen geen nieuwe projecten komen, afgezien van wat volgens Israel 'bouwplannen van particulieren' zijn die al zijn goedgekeurd, maar daarbij zou het gaan om 'kleine aantallen'. Wel zullen in de komende tijd ongeveer 1000 tenders worden uitgeschreven voor de bouw van huizen inde grote nederzettingenblokken Ariël, Ma'aleh Adumim en Gush Etzion die al in de pijplijn zaten.

Geen opmerkingen: