vrijdag 30 augustus 2013

Vijf scholen in Oost-Jeruzalem laten zich overhalen om het onderwijs te 'verjoodsen'

Palestina is bij de aardrijkskundeles geheel van de landkaart verdwenen. 

Ma'an News en Silwanic, de site van Silwan in Oost-Jeruzlem, hebben beide bij het begin van het schooljaar gemeld dat in Oost-Jeruzalem onder Arabische ouders  waarschuwingen de ronde doen dat vijf scholen zijn overgegaan op Israelische lesmateriaal, in plaats van de oorspronkelijke leerboeken. In het nieuwe lesmateriaal wordt de kinderen op onvervalst zionistische wijze een nieuwe werkelijkheid bijgebracht. Een paar illustraties heb ik ter verduidelijking bij dit stukje gevoegd (de vertaling is van mij).
Bij de aardrijkskundeles is Palestina van de kaart verdwenen en worden Israelische namen voor Palestijnse steden en dorpen gebruikt. In een ander boek staat een foto van 'de Muur'. In het bijschrift wordt uitgelegd dat dit 'de veiligheidsmuur' heet. In weer een ander boek roepen Arabische kinderen op het volkslied te zingen omdat de staat voor vooruitgang en veiligheid voor de Arabische steden en dorpen zorgt (Er wordt niet bij vermeld dat het volkslied gaat over 'het verlangen van de Joodse ziel naar Zion'). Over Jeruzalem zegt het materiaal dat het 'de hoofstad van Israel' is. Uiteraard wordt er niets gezegd over het feit dat de stad (in ieder geval Oost-Jeruzalem, maar eigenlijk de hele stad), volgens het internationaal recht bezet gebied is.
Het besluit tot invoering van het nieuwe lesmateriaal, zo melden de twee sites, volgt op een conferentie in Herzliya waarvoor Palestijnse leerkrachten waren uitgenodigd. Hen is opslag in het vooruitzicht gesteld als ze de boeken invoeren. En bovendien krijgen de scholen een bedrag van 2000 shekel (400 euro) per leerling extra als de nieuwe boeken worden ingevoerd.

Gezwicht voor de omkoping zijn de Ibn  Rushd- en Abdulla bin Hussain scholen, die de boeken gaan gebruiken in de zevende en achtste groepen, de jongens zowel als de meisjesschool van Sur Baher die het materiaal invoert in de vierde, vijfde en zesde groep  en de Ibn Khaldun school, die het gaat gebruiken in de zevende groep.
Israel kan tevreden zijn. De verjoodsing van Jeruzalem is weer een klein stapje dichterbij gebracht.
Hoewel? Als je naar de voorbeelden kijkt die ik hier heb overgenomen, kan je je toch moeilijk voorstellen dat zelfs kinderen zich door deze van elke subtiliteit gespeende propaganda bij de neus laten nemen? 


Foto uit leerboek. Het onderschrift luidt: Afbeelding 1: de veiligheidsmuur .
Israel heeft uiteindelijk een muur gebouwd bij haar grens, en dat met het doel een afscheiding te maken tussen haarzelf en haar buren. Deze muur wordt de 'Veiligheidsmuur' genoemd.

Tekst uit een schoolboek. Het is een dialoog waarin Dina zegt dat 'de staat' de Arabische steden en dorpen de ruimte heeft gegeven en veel mooier heeft gemaakt, Ahmed te berde brengt dat daarom de scholen versierd zijn en Khaled toevoegt dat jong en oud profiteert van de veiligheid die het vaderland biedt. Tot slot roepen 'allen' op om daarom op 'het feest van de onafhankelijkheid' (Israels onafhankelijkheidsdag) het volkslied te gaan zingen.

Geen opmerkingen:

UNCTAD-rapport: Israelische bezetting dwingt Palestijnen tot werken in de nederzettingen

De ''Muur'' tussen Jeruzalem en Abu Dis (Wikipedia) Vaak horen we uit de koker van de Israel-lobby - de ''deskundige...