woensdag 30 oktober 2013

Vrijlating om middernacht


Israel heeft dinsdag 26 langgestrafte Palestijnse gevangenen vrijgelaten, 21 mensen van de Westoever, en vijf uit Gaza. Alle 26 waren veroordeeld wegens betrokkenheid bij aanslagen op Israeli's. Allen zaten al vast vóór in 1993 de Oslo-Akkoorden werden gesloten, dat wil dus zeggen meer dan 20 jaar. De vrijlating vond plaats op grond van een afspraak die is gemaakt in het kader van de huidige ronde van vredesoverleg. Het was de tweede 'vrijlagtingsronde' in het kader van deze afspraak, in totaal zullen verspreid over acht maanden 104 gevangenen vrijkomen.

Omdat Israel niet wil dat er grote feestelijkheden, c.q. tegendemonstraties, bij zo'n vrijlating plaatsvinden worden gevangen bij dit soort gelegenheden altijd pas vrijgelaten om middernacht. Desalniettemin ging hun  aankomst met veel vertoon van blijdschap gepaard. De 21 Westoever-gevangenen werden ontvangen op de Muqata, het kantoor van president Abbas in Ramallah,  waarvoor zich al in de middag een menigte vrolijke manen had verzameld. Daarna ging het in feestelijke optochten naar hun woonplaatsen. De foto's - van Activestills.org - werden respectievelijk gemaakt bij de aankomst op de Muqatta en bij de intocht van een aantal gevangenen in Bethlehem.
Er was in Israel nogal wat verzet tegen het vrijlaten van 'de terroristen'. Zo werd onder meer door 2000 Israeli's, onder wie minister van Huisvesting Uri Ariel, gedemonstreerd bij de gevangenis in de nederzetting Ofer. Wat overigens in de berichtgeving binnen en buiten Israel nauwelijks of niet wordt vermeld, is dat deze 26 gevangen eigenlijk al in 1993 hadden moet zijn vrijgelatenen, omdat dat één van de bepalingen van de Oslo-Akkoorden was, één van degene die Israel nooit heeft uitgevoerd. De gevangenen kwamen met andere woorden 20 jaar te laat vrij.       

Geen opmerkingen:

Tien doden bij luchtaanvallen ''door onbekenden'' in grensgebied Irak-Syrië

 Zeven  mensen zijn gedood en een zestal vrachtauto's is vernield in het Albu Kamal gebied aan de oostelijke grens van Syrië met Irak. D...