dinsdag 19 november 2013

Opnieuw man van de Joodse lobby in Kerry's team naar de Israelisch-Palestijnse vredesbesprekingen

 Het team van Martin Indyk, de leider van de Amerikaanse delegatie naar de vredesbeprekingen tussen Israel en de Palestijnen, is maandag uitgebreid met weer een doorgewinterde zionist en lobbyist voor Israel. David Makovsky (1960) werkte tot nu toe voor het Washington Institute for Near East Policy (WINEP), wat de naam is van de think tank van de Joodse lobby in Washington, AIPAC. Zijn nieuwe baas, Martin Indyk, was destijds oprichter en directeur van deze instelling. Behalve dat is Makovsky docent aan de John Hopkins universiteit in Midden-Oostenstudies.
20131118-134406.jpg
Makovsky
Het is een merkwaardig soort wetmatigheid dat leden van Amerikaanse teams die zich bezig houden met het Israelisch-Palestijnse vredesproces vrijwel altijd zionisten zijn en vaak relaties hebben met de Joodse lobby. Wat Makovsky betreft wordt vermoed dat hij waarschijnlijk aan Indyk's team is toegevoegd, omdat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry overweegt in januari met een eigen vredeplan te komen, in de hoop daarmee wat vaart in het stilliggende proces te kunnen brengen.
Makovsky's aandeel zou te maken hebben met het feit dat hij een aantal kaarten heeft ontworpen voor een twee-statenoplossing. In deze blauwdrukken wordt voorgesteld dat Israel de meeste nederzettingen op de Westoever annexeert en het zo gewonnen vruchtbare grondgebied op de Westoever in een verhouding van 1 : 1 uitruilt met woenstijngebieden elders. Diegenen die kennis hebben genomen van Makovsky's kaarten (ze zijn te zien op de site van WINEP) weten dat ze een non-starter zijn voor elke serieuze Palestijnse onderhandelaar. Dit temeer omdat er in Makovsky's opzet geen sprake is van enige ruimte voor een territoriaal compromis over Jeruzalem.
 Makovsky was eerder journalist. Hij werkte voor Haaretz als diplomatiek correspondent en was hoofdredacteur van de conservatieve Jerusalem Post. Ook was hij 11 jaar lang correspondent in Israel voor US News and World Report. Samen met Dennis Ross, eveneens een oud-directeur van WINEP en een man die vanaf  begin jaren 90 tot voor zeer kort nauw betrokken was bij alle mislukte Israelisch-Palestijnse vredesintiatieven, schreef hij het boek Myths, Illusions, and Peace: Finding a New Direction for America in the Middle East, dat een gunstig onthaal kreeg in conservatieve Amerikaanse kringen.

Geen opmerkingen:

De 31ste Palestijn overlijdt, politie pakt 42 mensen op als reactie op aanslag

Wadee Abu Rumouz Een Palestijn van 16 jaar die woensdag gewond was geraakt bij onlusten in de wijk Silwan van bezet Oost-Jeruzalem is zaterd...