woensdag 19 februari 2014

Israelisch hof sanctioneert met terugwerkende kracht diefstal van 30 hectare grond


Protest in 2008 van Palestijnen en internationale vrijwilligers tegen het geweld van kolonisten van Susya en de ''outpost'' Havat Yair. Het protest volgde nadat gemaskerde kolonisten van Havat Yair een aantal Palestijnse herders had mishandeld met stokken.Op de achtergrond de nederzetting Susya. (Foto Activestills.org).

De Israelische krant Haaretz meldt dat het Israelische hooggerechtshof zondag een verzoekschrift van Palestijnen in de heuvels van Zuid-Hebron heeft verworpen, waarin werd geëist dat de Joodse nederzetting Susya 300 dunam (30 hectare) grond moet teruggeven die gelegen is tussen de Susya en de ''outpost'' Havat Yair, een satelliet van Susya. De indieners van het verzoekschrift stelden dat de kolonisten de grond wederrechtelijk in gebruik hadden genomen. Het hooggerechtshof wees het verzoekschrift echter van de hand, met het argument dat de overname van de grond door de kolonisten al lang geleden had plaatsgevonden.
Haaretz tekent erbij aan dat de beslissing  van het Hof, die genomen werd door de rechters Naor, Zylbertal en Vogelman, een breuk is met het verleden.
Nog in 2011 besliste het hof in een zaak waarbij het leger Palestijnen jarenlang had verhinderd van hun land gebruik te maken, dat de kolonisten in kwestie dienden aan te tonen dat de grond hun bezit was, bijvoorbeeld door koopakten te overleggen. In het geval van de beslissing van zondag besliste het hof anders. De kolonisten van Susya beweerden weliswaar dat de grond indertijd was gekocht (door een kolonist die intussen is vermoord) maar zij waren niet in staat daar enig schriftelijk bewijs van te produceren, noch om aan te geven van wie de grond dan wel was gekocht.Wat echter de doorslag gaf, was dat het leger getuigde dat de kolonisten het land al sinds 2002, dat wil zeggen sinds de Tweede Intifada, hadden bewerkt.
De indieners van het verzoekschrift, dat mede was ingediend door de organisatie ''Rabbijnen voor de Menesnrechten'' konden daar alleen tegenover stellen dat hen weliswaar vaak was verhinderd om de grond te gebruiken, maar dat ze daar soms toch wel in waren geslaagd. Wat hun eigendomspapieren betreft, waren zij alleen in staat aan te tonen dat zij al die jaren belasting over de grond hadden betaald. Eigendomsbewijzen hadden zij niet. Israel heeft namelijk de landregistratie ten behoeve van het kadaster, die Jordanië aan het uitvoeren was op het moment dat Westoever werd veroverd, gestaakt. Vervolgens heeft Israel ook het kadaster afgeschaft.
De uitspraak besliste in een zaak waar al jaren sprake was van ernstige gevallen van mishandeling van Palestijnse herders en boeren door de kolonisten van Susya. De uitspraak is extra bitter voor de Palestijnen, omdat het bij het geschil ging tussen gemeenschap van Palestijnen waarvan vaststaat dat zij al eeuwen op die plek heeft gewoond, terwijl de nederzetting Susya in hoofdzaak wordt bewoond door tot een streng orthodox Jodendom bekeerde christenen uit Zuid-Afrika en de Nederlandse plaats Dordrecht.

5 opmerkingen:

Anoniem zei

Israel heeft helemaal niemand nodig om het te delegitimeren. Dat kan het prima zelf.

Anton

Elisabeth zei

In zekere zin is dit goed. Alle pretenties vallen hierdoor weg. Daar zal het buitenland uiteindelijk (met veel vertraging, dat wel) op moeten reageren, want dit soort dingen blijft toch niet onopgemerkt. Inderdaad, delegitimeren kan Israel prima zelf.

Jaap Hamburger, Broek in Waterland zei

Ah, het 'recht van terugkeer' is exclusief aan joden voorbehouden. Daar heeft Israël toch nooit geheimzinnig over gedaan? Niet zeuren dus.

Abu Pessoptimist zei

Jaap,
Je maakt de stap van ''rechtspreken'' naar ''recht op terugkeer''? Wel een doordenkertje, als je het mij vraagt.

Jaap Hamburger, Broek in Waterland zei

Ik bedoel dit: "Wat echter de doorslag gaf, was dat het leger getuigde dat de kolonisten het land al sinds 2002, dat wil zeggen sinds de Tweede Intifada, hadden bewerkt."

12 jaar lang maar liefst hebben de kolonisten zich deze gronden toegeëigend en bewerkt; na zo'n lange periode kunnen Palestijnen toch geen rechten meer doen gelden. Opgestaan, plaats vergaan, nietwaar?

Behalve in omgekeerde richting natuurlijk...'recht op teruggave', is dan een betere formulering wellicht dan 'recht op terugkeer', maar de facto komt het op hetzelfde neer: Palestijnen hebben het nakijken, joden gaan en staan waar het hun goeddunkt en wetten en rechters dekken het af (en in dit geval natuurlijk op de achtergrond de IDF).

Palestijnse olijvenoogst: een tijd van dagelijkse aanvallen op boeren en hun bomen

Kolonisten in actie tegen boeren Het is weer tijd voor de Palestijnse olijvenoogst, die traditioneel plaatsvindt in de maanden oktober en no...