maandag 19 mei 2014

Planningcommissie Jeruzalem akkoord met onteigening Palestijnse grond voor omstreden park

Blik vanuit Issawiya op een gedeelte van de grond die voor een ''Nationaal Park'' zal worden bestemd. Issawiya ligt nu volledig ingeklemd tussen de Muur, nederzettingen, de Hebrew University en dit aan te leggen park. Er is totaal geen ruimte meer voor uitbreiding.(Activestills.or)

De Israelische Regionale Planningscommissie voor Jeruzalem heeft zondag het plan aanvaard om tussen de Palestijnse wijken Al-Issawiya en At-Tur van Oost-Jeruzalem een nationaal park te stichten. Tot dat doel wordt ruim 700 dunam (70 hectare) privé grond van inwoners van deze twee plaatsen geconfisqueerd.
Het plan is om meer dan één reden heftig omstreden. In de eerste plaats omdat het At-Tur en Al-Issawiya van elkaar scheidt en elke uitbreiding en ontwikkeling onmogelijk maakt van deze twee agglomeraties, die die in feite tamelijk grote dorpen zijn met een bevolking van respectievelijk 26.000 en 15.000 mensen.
Enaya Jeries Banna, een stadsplanner van de organisatie Badil, voegde eraan toe dat het plan ook elke  aansluiting met andere Palestijnse dorpen en steden in het gebied onmogelijk maakt. Maar bovendien zorgt  het aan te leggen park ook nog eens voor dat er geen Palestijnse bebouwing zal liggen tussen Joods Jeruzalem en het omstreden E1 gebied. Dit is een nu nog grotendeels onbebouwd gedeelte land, dat ligt tussen de grote nederzetting Ma'ale Adumim en Jeruzalem. Als Israel E1 - zoals het van plan is - gaat bebouwen, zal  Ma'ale Adumim met Jeruzalem één geheel gaan vormen, terwijl tegelijkertijd de Westoever nagenoeg definitief in tweeën zal worden geknipt.
Het Centrum voor de rechten van de Arabische minderheid in Israel, Adalah, and het Arabische Centrum voor Alternatieve Planning hadden in april 2013 bij de Israelische planningscommissie bezwaar aangetekend. Daarbij hadden ze, zoal Suad Bishara, een advocaat van Adalah, stelde, er ook op gewezen dat de betreffende stukken grond al vóór Oost-Jeruzalem in 1967 werd bezet in Palestijns privé bezit waren, en dat internationale wetten verbieden dat de geografie en demografie van bezet land wordt gewijzigd. Maar de commissie had alle bezwaren naast zich neergelegd. Het Palestijnse persbureau WAFA meldde maandag dat alle drie de Palestijnse kranten. Al-Quds, Al-Ayyam en Al-Haya al-Jadida het nieuws van de confiscatie van het land in At-Tur en al-Esawiya brachten als het belangrijkste nieuws.
In Nahhalin, een dorp bij Bethlehem dat grens aan de grote nederzetting Betar Illit, werden maandag grote delen land van het dorp door bulldozers geëgaliseerd, waarbij tientallen olijf- en amandelbomen sneuvelden. Het dorpshoofd, Majid Ghayatha, vertelde het persbureau Ma'an dat Israelische militairen op heuveltoppen toekeken en verhinderden dat de Palestijnse boeren hun land konden bereiken. Verondersteld werd dat Israel wellicht bezig zou zijn een nieuwe weg naar de nederzetting aan te leggen over het privé land van de boeren van Nahhalin.
In het dorp Wadi Fuqin, dat aan de andere kant van Betar Illit ligt, werden intussen de wegen die naar de landbouwgrond van de boeren leidden afgesloten met zandhopen die door bulldozers op de weg werden gelegd.  

Geen opmerkingen:

Libanon heeft na 13 maanden dus eindelijk een nieuwe regering

Najib Mikati (Wikipedia) Libanon heeft na 13 maanden eindelijk weer een kabinet. Premier Najib Mikati, een telecommunicatie miljardair uit T...