maandag 2 juni 2014

Palestijns kabinet van nationale eenheid legt eed af voor Mahmoud Abbas

Beeld van de beëdiging op de Palestijnse tv. Rechts premier Hamdallah. (Foto AP)

Updated. Het langverwachte Palestijnse kabinet van nationale eenheid heeft maandagmorgen voor Mahmoud Abbas de eed afgelegd. Het kabinet is het product van de verzoening van Hamas en Fatah na een vete van zeven jaar en verschillende verzoeningspogingen die op niets uitliepen.
Het kabinet is een ''zakenkabinet'', wat wil zeggen dat het bestaat uit ministers zonder al te duidelijke politieke affiliatie en geen kopstukken bevat van Fatah, Hamas, of andere politieke groeperingen. Premier is Rami Hamdallah, die ook de vorige regering van de PA leidde. Volgens recente verklaringen van Mahmoud Abbas zal de regering verdragen en overeenkomsten die eerder met Israel zijn gesloten respecteren en houdt zij de principes hoog van vreedzaamheid en het afzien van geweld. Eén van de belangrijkste taken van de nieuwe regering is overigens, zonder dat daar op dit moment al concrete afspraken over bestaan, het binnen enkele maanden organiseren van nieuwe verkiezingen.
De inhuldigingsceremonie ging maandag door, ondanks meningsverschillen over de samenstelling tussen Abbas en Hamas die tot het laatst voortduurden en ook nu nog niet zijn opgelost. Hamas had bezwaren tegen de minister van Buitenlandse Zaken, Riad al-Malki. Abbas wilde hem echter houden en in de nieuwe regering is hij gehandhaafd. Een ander belangrijk bezwaar van Hamas gold het feit dat Abbas het ministerie van Gevangenen wilde opheffen. Hij wilde de zaak van de gevangenen onderbrengen bij een commissie van de PLO. Hierover werd ter elfder ure een compromis bereikt. Het ministerie is nog niet opgeheven, maar voorlopig ondergebracht bij premier Hamdallah.
De totstandkoming van het kabinet is niettemin een belangrijke stap op weg naar een meer volledige verzoening van Hamas en Fatah. De volgende fasen in de die verzoening zijn 1) nieuwe verkiezingen, 2) het opnemen van Hamas (en de Islamitische Jihad) in de PLO. Dit is een belangrijke stap omdat het veranderingen met zich meebrengt in een organisatie die de laatste jaren vast in handen is van de kringen rond Mahmoud Abbas. De wijzing zal mogelijk goed nieuws zijn voor de Palestijnen buiten de bezette gebieden, die de laatste jaren vrijwel niets meer hadden in te brengen in de PLO. De 4e) en laatste stap in de verzoening zal de integratie zijn van de veiligheidsdiensten van beide organisaties. Dat is een met tal van risico's beladen stap, die pas na de verkiezingen zal plaatsvinden.
Israel zal de nieuwe regering boycotten. Israel houdt al, sinds het verzoeningsakkoord van Hamas en Fatah van april, de afdracht van belastingen en accijnzen in, die het int voor de Palestijnse Autoriteit. Dat scheelt de PA ongeveer 100 miljoen dollar per maand die haar rechtens toekomt. Ook heeft Israel verordonneerd dat Palestijnse banken geen tegoeden in shekels meer kunnen aanhouden bij Israelische banken. Dat dreigt de Palestijnse economie nog verder te verlammen. Israel heeft verder, maandag, als aanvullende sanctie nog bekendgemaakt dat het niet zal meewerken aan nieuwe Palestijnse verkiezingen en zal verhinderen dat de inwoners van Oost-Jeruzalem kunnen stemmen. Ook zal Israel, in strijd met de Oslo-akkoorden, verhinderen dat ministers van de Westoever Gaza aandoen en omgekeerd, ministers uit Gaza de Westoever bezoeken. Bij de inhuldiging van de regering hield Israel al vier ministers uit Gaza tegen. 
Israel heeft bovendien andere landen opgeroepen de nieuwe regering niet te erkennen. Op dit gebied leed de Israelische premier Netanyahu maandag echter al meteen wat nederlagen. De Verenigde Staten lieten weten dat zij weliswaar de stappen van de nieuwe Palestijnse regering nauwlettend zal volgen, maar intussen wel met de PA zal blijven samenwerken en ook de hulp gewoon zal laten doorgaan. De Europese Commissie heeft de vorming van de nieuwe Palestijnse regering begroet als een positieve stap in de richting van Palestijnse eenheid.     

Geen opmerkingen:

Israeli's doden kolonel van de inlichtingendienst

Ahsraf Ibrahim   Een kolonel van de Inlichtingendienst van de Palestijnse Autoriteit en oud-gevangene is maandagmorgen bezweken aan de verwo...