maandag 9 maart 2015

Netanyahu nu toch weer vierkant tegen de vorming van een Palestijnse staat

De Israelische premier Netanyahu heeft zondag gezegd dat de toespraak die hij in juni 2009 hield op de Bar Ilan universiteit in tel Aviv, de "Bar Ilan speech,"  waarin hij - voor het eerst steun uitsprak voor een twee-statenoplossing van het  conflict met de Palestijnen-  niet langer geldig is.
Netanyahu's verklaring werd, na vragen van journalisten, gepubliceerd door de Likud-partij als onderdeel van de verkiezingscampagne. Die vragen werden gesteld naar aanleiding van een pamflet dat in het weekeinde verscheen met de standpunten van alle partijen ten opzichte van de stichting van een Palestijnse staat.
De verklaring van de Likud luidde: "De premier gaf aan dat de Bar-Ilan speech intussen van nul en gener waarde is. En de verklaring vervolgde: "Netanyahu's hele politieke biografie laat zien dat hij altijd stelling genomen heeft tegen de stichting van een Palestijnse staat."
De partij, om uitleg gevraagd, zie eerst dat (staatssecretaris van Verkeer) Tzipi Hotovely dit geschreven had en dat het haar persoonlijke mening was. Later op de dag kwam de partij echter met een nieuwe verklaring: 
"Premier Benjamin Netanyahu zegt dat gezien de situatie die in het Midden-Oosten is ontstaan, elk gebied dat ontruimd zou worden in de handen zou vallen van islamitische terreurorganisaties en terreurorganisaties die worden gesteund door Iran. Daarom zal er geen sprake zijn van terugtrekkingen of concessies. Ze zijn simpelweg irrelevant."

Het bureau van de premier zei later dat Netanyahu zelf geen commentaar zou geven. "Premier Netanyahu heeft al jarenlang duidelijk gemaakt dat gezien de huidige situatie in het Midden-Oosten, elke gebied dat wordt prijsgegeven zal worden ingenomen door de radicale islam, zoals gebeurd is in Gaza en Zuid-Libanon. Zo'n scenario is vooral waarschijnlijk in een situatie waarbij de Palestijnse Autoriteit een bondgenootschap is aangegaan met de de terroristische organisatie Hamas."
Haaretz voegt eraan toe dat Netanyahu in een gesprek met journalisten van het Israelische Kanaal 2 op 6 januari nog aangaf dat de Bar Ilan speech, waarin hij zich had uitgesproken voor een gedemilitariseerde Palestijnse staat, nog wel geldig was, maar dat "de Palestijnen dit standpunt van alle relevantie hadden beroofd" door eenzijdig actie te ondernemen bij het Internationale Strafhof in Den Haag. Volgens Netanyahu maakte dat duidelijk dat Israel ''geen partner voor vrede'' had.
Ik voel me wel gedwongen de wending van Netanyahu te melden, maar teken er bij aan dat het natuurlijk helemaal niet zo´n echte ommezwaai is van de Israelische premier. Netanyahu gaf de Bar Ilan speech in 2009 onder wat - toen nog - kon worden gezien als hevige druk van de VS en de toen nog vrij verse president Obama. Maar in een commentaar wees ik er toen al op dat de Netanyahu´s akkoord gaan met de stichting van een Palestijnse staat gepaard ging aan een aantal onmogelijk in te willigen eisen. Namelijk dat  de staat gedemilitariseerd zou moeten zoude, dat Jeruzalem in zijn geheel Israelisch zou moeten blijven, dat de Palestijnen Israël als het 'tehuis van het Joodse volk' moesten erkennen, dat het 'vluchtelingenprobleem buiten Israël moest worden opgelost´´ en dat hij het nederzettingenprogram wel tijdelijk wilde stilleggen, maar dat er ruimte moest blijven voor 'natuurlijke groei'.  Bovendien meldde ik toen dat ook de toon van zijn speech meer een oorlogsverklaring benaderde dan een vredesaanbod. Ik denk dat we mogen vaststellen dat er eigenlijk nooit iets is veranderd. De Likud zegt het trouwens ook zelf: ´´Netanyahu´s politieke biografie laat zien dat hij altijd stelling heeft genomen tegen de stichting van een Palestijnse staat. 

18 opmerkingen:

Jaap Hamburger, Broek in Waterland zei

@"...de "Bar Ilan speech," waarin hij - voor het eerst steun uitsprak voor een twee-statenoplossing van het conflict met de Palestijnen-..."

Het is een courante misvatting, om niet te zeggen een bewust in leven gehouden leugen, dat Netanyahu in die toespraak uit 2009 steun zou hebben uitgesproken voor een levensvatbare Palestijnse staat. Hij kwam niet verder -onder zware Amerikaanse druk- dan de mogelijkheid te opperen dat 'de Palestijnen' een beperkte mate van autonomie zouden kunnen krijgen, maar hij heeft in die toespraak en ook in de ruim 5 jaar daarna niets, helemaal niets gezegd dat kan worden uitgelegd als principiële steun voor een levensvatbare Palestijnse staat

Abu Pessoptimist zei

Jaap Hamburger,
Het was inderdaad vooral een bewust in leven gehouden leugen. Het gaf de Amerikanen namelijk de gelegenheid om te zeggen dat hij zich uit had gesproken voor een twee-statenoplossing en daarop ''vredesvoorstellen'' te baseren, terwijl hij in feite allemaal onneembare barrières had opgeworpen. Maar de EU, en onze toenmalige ministers Verhagen en later Rosenthal deden dapper aan de instandhouding van de mythologie van dit zogenaamde ''vredesproces'' mee.
Op dit blog heb ik destijds meteen wel andere dingen geschreven. Ik weet niet of je tot het eind hebt doorgelezen, maar zonder mezelf nu meteen op de borst te willen slaan, heb ik toch maar even de vrijheid genomen om mijn stukje uit 2009 te citeren.

Machiel de Winter zei

Eigenlijk snap ik ook dit gezeur niet.
Wat Netanyahu zegt is dat zolang het PLO Handvest niet is of zal worden gewijzigd er geen sprake kan zijn van serieuze vredesbesprekingen leidende tot een al dan niet gedemilitariseerde Palestijnse staat. Ik zie daar niets rechts of links of wat dan ook in.
Wat Jaap en Martin doen lijkt niet meer dan obligaat Pavlov geblaf, gewoon omdat hij van Likoed is.
Indien deze reactie wordt geplaatst + reactie verwacht ik dat daar omheen wordt gedraaid.

Abu Pessoptimist zei

Machiel de Winter,
Soms is een reactie domweg te infantiel om erop te kunnen reageren.

Martijn zei

@Machiel,

Vers van de Times of Israel-pers:

‘Prime Minister Benjamin Netanyahu says the Likud will never allow for the establishment of a “Hamastan II” in the West Bank and will never agree to withdraw to the pre-1967 lines.
Speaking at an elections event at the Park Hotel in Netanya, the prime minister slammed his rivals, saying there are “people who want to hand over the West Bank [to the Palestinians ] and establish Hamastan II.
“Not us,” he promised.’

http://www.timesofisrael.com/march-11-netanyahu-iran-security-elections/

Machiel de Winter zei

Martijn's inbreng bewijst mijn gelijk.
Laat Jaap en Martin/Maarten bewijzen dat Netanyahu ongelijk heeft. Dat kunnen ze namelijk inhoudelijk niet.

Martijn zei

@Machiel,

Netanyahu bevestigt in bovenstaande Times of Israel-quote precies wat Maarten Jan en Jaap Hamburger betogen, namelijk dat Likud nooit en te nimmer zal instemmen met het Palestijnse recht op zelfbeschikking in een soevereine staat, en er alles aan zal blijven doen realisering van dat legitieme recht (en daarmee van ieder uitzicht op vrede) te ondermijnen.

Voorzover u mocht twijfelen aan deze principiële ramkoers van Likud, verwijs ik u naar het programma van de partij, en naar de woorden waarmee Raphael Ahren vandaag in de Times of Israel de Likud-koers typeert:

‘The vast majority of current and future Likud MKs are adamantly opposed to the idea of a Palestinian state, instead suggesting the indefinite continuation of the status quo or calling for a full or partial annexation of the West Bank.’

http://www.timesofisrael.com/from-annexation-to-right-of-return-what-the-parties-say-about-the-palestinians/

Machiel de Winter zei

Het betoog van voorman Martijn weerlegt niet de kern van de stelling dat zolang het PLO Handvest van kracht is, en dat is het, van serieuze vredesbesprekingen geen sprake kan zijn.
Het recht op zelfbeschikking van het Joodse volk wordt volledig ontkend.
Dan nog een aantal feitelijkheden.
Netanyahu heeft in beginsel ingestemd met nadere uitvoering van de Oslo Akkoorden, dit blijkt zowel uit de Hebron akkoorden als ook uit het Wye Memorandum.
De allereerste overigens die sprak over politieke rechten voor de Palestijnse bevolking was wijlen Menachem Begin onder de Camp David Akkoorden, echter dat is door zg. links volledig de grond in geboord.
De stelling dat zelfbeschikking voor het Palestijnse volk - zeer wijd en diffuus begrip- vrede zal brengen is luchtfietserij; je kunt namelijk even goed het omgekeerde betogen. Vermoedelijk is dat de projectie van ideologisch "denkend" links.

Abu Pessoptimist zei

Machiel de Winter,
Het wordt een beetje saai, dat monomane gezeur van u over een in onbruik geraakt stuk papier van de PLO.
Maar vooruit, de feitelijkheden die u noemt: De onderhandelingen over de Camp David akkoorden (waarbij Begin autonome voor de Palestijnen wilde en het gebied van de Westoever zelf wilde houden), werden in 1981 stopgezet door Egypte omdat er geen millimeter vooruitgang was geboekt. Egypte werd toen nog geregeerd door Sadat, volgens u dus kennelijk iemand van ''links''. Volgens mij was Sadat van alles, maar links, nee, dat was hij echt niet hoor.
Dat zelfbeschikking voor het Palestijnse volk vrede zal brengen kan best luchtfietserij zijn. Misschien gaat het ook wel om de voorwaarden waaronder dat gebeurt. Tenslotte heeft zelfbeschikking voor het Joodse volk ook van alles gebracht behalve nou net vrede.

Martijn zei

Machiel,
Ik kan tot mijn spijt weinig chocola maken van uw bericht. Een paar vragen derhalve:
- Hoe bedoelt u, ‘voorman’ Martijn?
- Als er ‘van serieuze vredesbesprekingen geen sprake kan zijn’, hoe duidt u dan het ‘Kerry-initiatief’ van 2013-14? Deed Israël net of het wilde onderhandelen, maar zat het er feitelijk negen maanden voor spek en bonen bij en praatten de Palestijnen al die tijd tegen een muur?
- Wordt ‘het recht op zelfbeschikking van het Joodse volk’ werkelijk ‘volledig ontkend’? Door wie allemaal?
- Wat de PLO betreft: heeft die (het bestaansrecht van) de staat Israël niet erkend, inclusief het recht op zelfbeschikking van de Israëliërs om te bepalen hoe ze die staat inrichten en noemen - net als bijvoorbeeld Nederland?
- Is het niet juist Israël dat hoognodig het Palestijnse recht op zelfbeschikking in een eigen staat moet erkennen?
- Als Netanyahu ‘in beginsel heeft ingestemd met nadere uitvoering van de Oslo Akkoorden’, waarom roept hij dan van alle kansels dat er wat hem (en Likud - zie het handvest van de partij) betreft nooit een soevereine Palestijnse staat zal komen?
- Wat heeft ‘zg. links’ precies ‘de grond ingeboord’? Het pleidooi van Begin? De Oslo-akkoorden? Wat is trouwens ‘zg. links’? Wat of wie bedoelt u?
- Wat is er precies ‘wijd en diffuus’ aan het begrip ‘zelfbeschikking voor het Palestijnse volk’? Is het begrip ‘zelfbeschikking’ niet keurig door de VN gedefinieerd? Vindt u het door u gebruikte begrip ‘het recht op zelfbeschikking van het Joodse volk’ even wijd en diffuus?
- Ik stelde niet ‘dat zelfbeschikking voor het Palestijnse volk vrede zal brengen’, zoals u suggereert, maar dat Israëlische erkenning van het Palestijnse recht op zelfbeschikking in een eigen staat een randvoorwaarde voor vrede is. Beschouwt u dat ook als ‘luchtfietserij’?
- Wat is precies ‘de projectie van ideologisch "denkend" links’ waarover u het heeft? En over wie heeft u het concreet? Wie gaan er schuil achter het wijde en diffuse begrip ‘ideologisch "denkend" links’?

Elisabeth zei

'Voorman' :-) Martijn, je zult geen, of alleen verwarde antwoorden krijgen op je vele terechte vragen n.a.v. het warrige geschrijf van "Machiel de Winter".
Het is hopeloos.

Machiel de Winter zei

De blogger maakt iedere serieuze discussie opzettelijk dood en daar is hi zich volledig van bewust.
Voor de laatste keer dan.
Hij spreekt zichzelf tegen, hij vindt de Handvest discussie niet relevant, echter hij stelt, en dat is logisch binnen de context, dat het zelfbeschikkingsrecht van wat wordt genoemd het Palestijnse volk aan voorwaarden onderworpen is. Dan speelt het bestaan van het Handvest een kernrol wil met succes aan die gestelde voorwaarden worden voldaan.
Voorts is het zo dat het recht op zelfbeschikking wordt erkend behalve wanneer dat strijd oplevert met ius cogens, en dat hier zonder meer het geval, mede ook gelet op de statuten van knuffeldier Hamas.
Wat betreft de Camp David akkoorden is het zo dat de Palestijnse bevolking een gouden kans hebben gemist omdat de uitwerking daarvan middels autonomie veel meer vrede teweeg zou brengen dan de invoeging van de PLO in de Oslo akkoorden.
Daarnaast speelde ook dat Sadat vanaf 1979 te maken kreeg met de heropleving van de radicale islam.
Wat Hijmans precies bedoelt met zijn opmerking dat het recht op zelfbeschikking van het joodse volk alles heeft gebracht maar nu net niet vrede, mag hij uitleggen. Ik zie het als een louter anti-joods signaal.

Op het gezuig van Martijn en Elisabeth weiger ik in te gaan.

Abu Pessoptimist zei

Machiel de Winter,
Voor de laatste keer. Mooi. Want de discussie over het Handvest is een non-discussie en heeft ongeveer niets te maken met het stuk hierboven, over het feit dat Netanyahu onder geen enkele voorwaarde ooit een Palestijnse staat zal gedogen.
Het is jammer dat u niet ingaat op de vragen van Martijn. Die zijn namelijk zinnig. Bij het verhaal over Camp David ontwijkt u ook mijn opmerking dat Egypte de zaak stopzette, omdat Israel geen millimeter toegaf. En Sadat kreeg niet zomaar te maken met radicale islamisten. Hij had ze eerst zelf alle ruimte gegeven om hem te helpen in zijn strijd tegen links en de Nasseristen.

Elisabeth zei

Bedankt Abu/Maarten-Jan, voor de informatie die jij met ons deelt, over veel dingen die mij en anderen niet bekend zijn, of die we niet goed op een rijtje hebben.(In dit geval over de politiek van Sadat, en de onderhandelingen tussen Israel en Egypte.)
Veel mensen hebben je dit al wel gezegd, maar nu nog een keer van mij: Het is ongelofelijk waardevol wat je hier doet, op deze blog. Bedankt dus.

Machiel de Winter zei

http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/853668C3E95F8E068525785500565876

M.a.w. het "gewijzigde" PLO Handvest is caduc is ABU bla bla.

Wat betreft Sadat, je toont enige kennis van zaken, maar loopt weer met een boog om de kern heen.
Hij was overigens geboycot vanaf 1979 door vredespartner De Arabische Liga.

Abu Pessoptimist zei

Machiel de Winter,
Uw vorige commentaar was toch het laatste? Maar goed, ook al ging Netanyahu's stellingname hier helemaal niet over, nu toch maar even mijn allerlaatste commentaar.
1) Uw link geeft eens te meer aan dat eigenlijk alleen Joden (en pro-Israel diehards) nog belang hechten aan het PLO-Handvest.
2)De Palestijnse Nationale Raad (de PNC, het PLO-parlement) heeft in 1996 in een zitting in Gaza een resolutie aangenomen waarin werd gesteld dat alle artikelen die in strijd zijn met de briefwisseling en afspraken met Israel vervallen zijn verklaard. Deze afspraken en de uitspraken van de PNC uit 1988 (erkenning van Israel en de stichting van een Palestijnse staat op basis van dezelfde delingsresolutie als op basis waarvan Israel werd gesticht) bepalen nu dus al flink wat jaren de Palestijnse politiek. (U kunt een redelijke uiteenzetting hiervan vinden op Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Palestinian_National_Covenant
3)Een andere aanbeveling van de Raad gedaan tijdens de zitting van de Raad in 1996 in Gaza, is niet opgevolgd, namelijk het formuleren van nieuwe artikelen van het Charter. Ook daarvoor is een reden, namelijk het feit dat de huidige leiding van de PLO, d.w.z. Mahmoud Abbas en zijn medewerkers, een situatie hebben geschapen waarbij de PLO eigenlijk niet meer bestaat. Abbas besloot de laatste vergadering van de Palestijnse Nationale Raad in 2009 te houden in Ramallah. Als gevolg van de keuze voor Ramallah (bezet door Israel) was de helft van de leden van de PNC niet in staat de vergadering bij te wonen. Die was daarmee in onconstitutioneel en ongeldig. Zie mijn blog http://abu-pessoptimist.blogspot.nl/2009/08/new-faces-in-plo-executive.html
De vergadering staat ook niet vermeld op de officiële website van de PNC.
Er is dus sinds 1996 domweg geen PNC-vergadering meer bijeen geweest waarin het Handvest kon worden herschreven.
Een artikel van mijn vriend, de socioloog dr Jamal Hillal, op de site van de Journal of Palestine Studies geeft meer informatie over deze ''sorry state' van de PLO. http://www.palestine-studies.org/institute/fellows/palestinian-answers-arab-spring. De Palestijnen, zo kan u hieruit leren, hebben wel wat anders aan hun hoofd dan zorgen om een Handvest. Hun hele nationale beweging in 'caduque' om een opmerking van Arafat te parafraseren. En de hoofdschuldige, die ten onrechte nog steeds het vertrouwen van de VS en de EU geniet, heet Abbas.

Leuk trouwens dat u toegeeft dat ik aangaande Sadat enige kennis van zaken heb. Wat u met daarnaast bedoelt met uw opmerking dat ik om de kern heenloop is me helaas niet duidelijk. En tenslotte: inderdaad werd Egypte lange tijd geboycot door de Arabische Liga, omdat het - tegen nadrukkelijke afspraken in - in zijn eentje een vredesakkoord met Israel had gesloten. Dat was gezien de afspraken die golden in de Liga niet minder dan verraad ten opzichte van - onder meer - de Palestijnen, Syrië en Libanon.

Machiel de Winter zei

Artikel 33 PLO Handvest is zeer duidelijk. Zolang daaraan niet is voldaan om wat voor reden dan ook is het PLO Handvest in tact.


Het is verheugend te lezen dat u Sadat, die zijn moedige opstelling met zijn leven heeft moeten bekopen door vredesgezinde Moslim Broederschap kogels, een verrader acht. Dit spreekt boekdelen.

Machiel de Winter zei

Waarom plaats je mijn reactie hierop niet.

Tien doden bij luchtaanvallen ''door onbekenden'' in grensgebied Irak-Syrië

 Zeven  mensen zijn gedood en een zestal vrachtauto's is vernield in het Albu Kamal gebied aan de oostelijke grens van Syrië met Irak. D...