zaterdag 4 november 2017

Voer voor psychologen: het CIDI valt over vragen naar aanleiding van valse beschuldigingen

Waar doet u dit aan denken? Een plaatje dat verwijst naar de Protocollen van de Wijzen van Zion?

 Ik heb al vaker geschreven over het Centrum Informatie en Documentatie Israel (het CIDI), de Nederlandse Israellobby, die in de loop der jaren steeds hermetischer en strakker is geworden in zijn toewijding aan Israelisch rechts, met al zijn steeds driestere inbreuken op het recht en rechtsgevoel van de gemiddelde mens. De maar voortdurende bezetting, en de maar doorbouwende en grond stelende nederzettingen bijvoorbeeld. Je hoort er het CIDI niet over. Over de hetzes tegen linkse ngo's en mensenrechtenorganisaties, of oneerlijke processen, trouwens evenmin. Het bizarre beleid om mensen voor jaren de toegang tot het land te weigeren, het racisme jegens alles wat gekleurd en niet Joods is, de moorddadige praktijken van Israels soldaten en politiemannen die liever schieten dan praten en liever doden dan arresteren, het CIDI zegt er nooit wat over. Het lijkt of het centrum alleen dingen documenteert die in Israels kraam te pas komen en al het andere domweg uit de boeken weglaat. 
Waar we ook nooit wat over horen dat is de idiote gewoonte om alles wat kritisch is over Israel of het zionisme maar meteen het stempel ''antisemitisch'' mee te geven.  Nooit hoorden we dat het CIDI afstand nam van die hele vloed van media, platformpjes en griezelige rechtse individuen die Israels uitingen van ''cruel zionism'' (om een uitdrukking van Ben Gurion in de strijd te gooien), als ijkpunt nemen om iedereen die het daar niet 100 procent mee eens is, om de oren te slaan met termen als jodenhater en antisemiet. We hebben het dan, voor alle duidelijkheid over persorganen en orgaantjes als WNL, POWnet, de Telegraaf,  Elsevier, het AD (soms ook de Volkskrant) en het NIW, tot sneue internetkrantjes als The PostOnline, GeenStijl, DeDagelijkseStandaard, Jalta en OpinieZ, en bij rechtse eenlingen om rabiate figuren van het kaliber Elma Drayer, Leon de Winter of Afshin Ellian.
Nee, over zulke dingen horen we het CIDI helemaal nooit. Je zou haast zeggen: het CIDI lijkt het met die vuilspuiterij helemaal eens te zijn. Sterker nog: het schijnt zelfs ook helemaal geen probleem te hebben met het gebruiken van uit zijn context gerukte of verkeerd geciteerde citaten, of domweg bij elkaar gelogen aanvallen, zoals we ze helaas steeds regelmatiger tegenkomen. Neem de meest recente aanvallen: de aanvallen over de hele hiervoor opgesomde linie tegen de nieuwe minister  Sigrid Kaag (uitvoerig uit de doeken gedaan door de site Batavirus, in drie afleveringen)  of de suggestie van een ex CIDI medewerker dat Dries van Agt antisemiet moet zijn omdat hij woord ''razzia'' bezigde in een tweet (Voor de fijnproevers: Van Agt is digibeet, en heeft geen internet. Hij kan dus ook helemaal niet zelf twitteren, maar lees vooral het verhaal). 
Zo kan ik nog een tijdje doorgaan. Gek genoeg horen we het CIDI intussen vooral over heel andere dingen, Israels lieve, mooie en inventieve kant, zullen we maar zeggen, zoals uitvindingen in de strijd tegen kanker, of op het gebied van ICT. Dingen die goed zijn voor het image.  Maar ditmaal wordt de zaak toch wel helemaal op zijn kop gezet. In plaats van dat het CIDI zijn pijlen richt op al die lieden die steeds maar weer van die bij elkaar gelogen munitie verzamelen om mensen zwart te maken,  valt het nu met kracht  ... juist die mensen aan die er bezwaar tegen maken dat dit soort praktijken hand over hand toeneemt. Je zou het haast niet geloven, ik tenminste dacht werkelijk minstens een halve minuut dat ik te maken had met een grap, een misplaatste weliswaar, maar toch iets dat niet ernstig was bedoeld.
Maar dat was het dus wel degelijk. Hanna Luden, die Esther Voet opvolgde als directeur van het CIDI, heeft een brief geschreven naar alle leden van de Tweede Kamer van de Staten Generaal met de op luide toon geuite beschuldiging dat vragen die de fractie va DENK heeft gesteld aan premier Rutte antisemitisch zouden zijn.  Kijk zelf. Meteen in het begin verwijst ze naar de illustratie die DENK bij de publicatie van die vragen op Facebook plaatste. U ziet hem hierboven dit stukje. Luden schrijft:   
Allereerst de afbeelding op facebook (en hier als bijlage). Deze laat een schaduw zien van personen die de machtige Joodse lobby voorstellen, opererend in de schaduw. Deze afbeelding is een directe referentie naar de Protocollen van de Wijzen van Sion. Om misverstanden te voorkomen, een van de figuren draagt een keppel. In de 20e eeuw maakten antisemitische bewegingen in met name Duitsland, Oost-Europa en verschillende Arabische landen gretig gebruiken van de protocollen ten behoeve van antisemitische maatregelen om “het joodse gevaar in te dammen”. Bij verschillende uitingen van antisemitisme, ook tegenwoordig nog, duiken de Protocollen steeds weer op. De Protocollen van Sion worden in dit geval gebruikt om de “zionistische samenzwering” aan te tonen. Israel / Joden die de wereldpolitiek in hun macht hebben. Het verspreiden van dergelijke afbeeldingen speelt in op de onderbuikgevoelens van mensen, creëert haat en polariseert de samenleving in een conflict dat toch al zoveel emoties met zich meebrengt.
Wat ziet u als u ernaar kijkt? Verwijzingen naar de Protocollen? Ik zie een heer met een hoge hoed, eend dame en, inderdaad, iemand met een keppeltje. Wat mij betreft zou het een orthodoxe postbode kunnen zijn, de tuinman, of een kennis. Ik heb werkelijk geen idee hoe Luden aan haar enge associaties komt. Ik moet eerlijk bekennen dat het woord paranoia mij door het hoofd schoot.
Maar dan de rest:
De tekst van de Kamervragen lijdt onder dezelfde kwaal, en baart het CIDI veel zorgen, temeer omdat het de politieke arena heeft betreden.
Enkele voorbeelden daarvan zijn (waarbij ik de opmerkingen van Luden vet gedrukt weergeef en mijn eigen commentaar in normale cast):
 • punt 3: “Nepnieuws door Israelische media en Nederlandse pro-Israel organisaties… breed is verspreid”
  De suggestie is dat die verspreiding antisemitisch bedoeld zou zijn, maar de vraag verwees naar de gelogen onzin die via een Israelische krant door een auteur in Nederland in de wereld werd gebracht. De vraag luidde: ''Klopt het dat Cnaan Liphshiz, auteur van het tendentieuze artikel “Holland’s new deputy foreign minister accused Netanyahu of racism”, de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenswerking onjuist heeft geciteerd, in die zin dat zij in 1996, anders dan Cnaan Liphshiz doet voorkomen, niet heeft gezegd dat zij premier Netanyahu racistisch en demagogisch vindt? 2) Zo ja, betreurt u dat dit nepnieuws door Israëlische media en Nederlandse pro-Israël organisaties en activisten breed is verspreid?''
 •  punt 5: Hier wordt gesuggereerd dat een journalist, omdat hij in het Israelische leger heeft gediend, een spion is. Zoals u weet geldt in Israel een dienstplicht, de vragen insinueren dat iedere Israeli een spion is en wordt ingezet door de staat.
  (Dit slaat in feite op twee vragen, Vraag 4: ''Klopt het dat Liphshiz in zijn diensttijd als onderzoeker voor de militaire inlichtingendienst van het Israëlische leger heeft gewerkt?''
  En vraag 5: ''Hoe beoordeelt u dat Israël die inlichtingendienst inzet om activisten in Europa te bespioneren die opkomen voor de Palestijnen?'' De vraag is, om het zo te zeggen, welbewust suggestief, , maar er worden wel twee verduidelijkende referenties bij gegeven, 1) een artikel in Electronic Intifada waarin over Cnaan Liphshitz, de auteur van de aanval op Kaag, wordt verteld dat hij bij de militaire inlichtingendienst werkte en optreedt in een dubbelrol als verslaggever van de krant Haaretz en werknemer van het CIDI, en 2) een artikel in Haaretz uit 2015 waarin wordt gemeld dat het Israelische leger de militaire inlichtingendienst inzet om aanhangers van BDS (boycot van Israel) te bespioneren. Er wordt de premier hier dus gewoon commentaar gevraagd op informatie, die deels afkomstig is uit een Israelische krant. De suggestie van antisemitisme lijkt me daardoor volstrekt onzinnig. 
 • van Punt 7: Hier wordt beweerd dat Israelische inlichtingendiensten ingezet worden om pro-Palestijnse activisten in Europa te bespioneren. Er staat letterlijk dat Nederland maatregelen moet nemen om burgers te beschermen tegen Israel. Dit speelt in op de eerdergenoemde onderbuikgevoelens van wereldoverheersing en leidt tot een vijandsbeeld ten aanzien van Israel en Joden.  Alweer, dit is gebaseerd op een artikel van het persbureau AP waarin wordt bericht dat Israel een ''cyberwar'' tegen boycotactvisten voert, die er deels op gericht is hen te ontmaskeren.  Het artikel wordt opgevoerd in vraag 6. Vraag 7 luidt: ''Beschikt u over informatie dat Nederlandse burgers die opkomen voor de Palestijnen, door Israëlische inlichtingendiensten of bedrijven worden gemonitord en/of gehinderd? Zo ja, wat voor maatregelen neemt u om deze burgers te beschermen? Zo nee, kunt u uitsluiten dat dit gebeurt?'' 
 • punt 8: Dit gaat nog veel verder door te beweren dat Israel tornt aan de Nederlandse Grondwet en dus de Nederlandse samenleving zou willen saboteren. Dit creëert niet alleen een vijandsbeeld maar maakt mensen daadwerkelijk angstig.
  In dit geval was de vraag: ''Faciliteert of steunt Nederland op enigerlei wijze spionage en/of sabotage door Israël van Nederlandse burgers die activisme ontplooien dat wordt beschermd door de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vergadering, zoals onder meer vervat in de Nederlandse Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens? Zo ja, op welke manier gebeurt dit? Zo nee, kunt u dit uitsluiten?''
De opeenstapeling van deze suggesties maakt het geheel nog sterker.
CIDI is zeer bezorgd over het feit dat dit soort afbeeldingen en teksten in Nederland worden geuit en hun weg hebben gevonden naar de Nederlandse politiek. Steeds vaker wordt antisemitisme vermomd als antizionisme.
Ik verzoek u afstand te nemen van deze walgelijke stijl en zorgelijke trend bij DENK en deze openlijk te veroordelen.
Met vriendelijke groet,
CIDI-directeur Hanna Luden

Tja wat moet je hier nu mee? Het aftreden van Voet verloste ons van het op schrille toon uiten van de meest idiote en ongefundeerde beschuldigingen. Maar nu hebben we een CIDI directeur die al die berichten over Israelische spionage en bestrijding via internet van BDS niet blijkt te kennen, en die blijkbaar het stellen van kritische vragen naar aanleiding van buitengewoon schandalige, onware beschuldigingen als ''walgelijk'' en ''antisemitisch'' karakteriseert en dus erger dan die beschuldigingen zelf. Het is goddomme de wereld op zijn kop. Misschien zou een psycholoog of psychiater dat Centrum Informatie en Documentatie eens onder de loep moeten nemen?  En zou er ook iemand eens moeten kijken wat ze daar in 's hemelsnaam eigenlijk documenteren?

1 opmerking:

Jaap Hamburger zei

AbuPessoptimist: helemaal eens met het betoog.

Cidi toont onwetendheid, laster, hysterie, navelstaren, wentelen in vermeend 'slachtofferschap', you name it.

Maar ik trek een andere conclusie: moedig het Cidi vooral aan op deze weg.

Cidi, hoort u mij? Ga zo door! U werkt voortvarend en overtuigend aan uw eigen ongeloofwaardigheid! Wij kunnen dit niet verbeteren! Dank!

Israeli's doden kolonel van de inlichtingendienst

Ahsraf Ibrahim   Een kolonel van de Inlichtingendienst van de Palestijnse Autoriteit en oud-gevangene is maandagmorgen bezweken aan de verwo...