dinsdag 16 januari 2018

Centrale Raad van de PLO wil de erkenning van Israel opschorten

 Gebed tijdens de bijeenkomst van de Centrale Raad van de PLO. (Foto WAFA)

De Centrale Raad van de PLO heeft  vastgesteld dat de eindfase van de Akkoorden van Oslo die zijn getekend in Oslo Cairo en Washington met al hun verplichtingen niet langer geldig zijn.Dat blijkt uit het communiqué dat na het afsluiten van de bijeenkomst van de Raad maandag in Ramallah werd voorgelezen door de voorzitter, Salim Zanoun. De Centrale Raad is een orgaan dat tussen bijeenkomsten van het PLO parlement in besluiten kan nemen.
De Raad adviseerde het PLO bestuur (de Uitvoerende Raad) om de beslissing te nemen de erkenning van Israel op te schorten totdat het de Staat Palestina heeft erkend binnen de grenzen van 1967 met Oost Jeruzalem als hoofdstad en het nederzettingenprogramma heeft gestopt. (Hierbij moet worden aangetekend dat de PLO destijds Israel heeft erkend, maar dat Israel nooit een Palestijnse staat heeft erkend. Isarel erkende in ruil alleen de PLO als vertegenwoordiger van het Palestijnse volk).
De Raad besloot verder de ''veiligheidscoördinatie'' met Israel in al zijn vormen op te schorten. Datzelfde geldt voor de Akkoorden van Parijs, die de Palestijnse economie afhankelijk maakte samenwerking met Israel. De Raad wil streven een eigen onafhankelijke economie.
De Raad besloot verder elke rol voor de Verenigde Staten van Amerika op te schorten totdat president Trump zijn besluit om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israel en de verplaatsing van de ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem heeft herroepen. De Raad besloot ook dat de PLO alle banden moet verbreken met landen die Jeruzalem erkennen als de hoofdstad van Israel. Verder werd bepaald dat de PLO andere wegen zal zoeken, onder auspiciën van de Verenigde Naties, om naar vrede te streven. (Dat zou, zo suggereerde president Abbas in zijn openingsrede, een internationale conferentie kunnen zijn).
 De Raad verwierp de ''apartheid'' die Israel opdringt als een alternatief voor de vorming van een onafhankelijke Palestijnse staat . Ook verworpen werden alle suggesties voor interim oplossingen waaronder een staat met flexibele tijdelijke grenzen. De erkenning van Israel als "Joodse staat'' werd eveneens van de hand gewezen. En tenslotte werd de vastbeslotenheid van het Palestijnse volk bevestigd om met alle mogelijke middelen (waaronder dus ook BDS) een einde te maken aan de Israelische bezetting en apartheid.
De Raad heeft met deze besluiten de lijn gevolgd die president Mahmoud Abbas aangaf in zijn openingsrede van de bijeenkomst van zondagavond. De ferme uitspraken van Abbas werden door de Israelische premier Netanyahu tijdens diens bezoek aan India ''antisemitisch'' genoemd. Israels politieke leiders sloten zich hierbij aan en suggereerden dat de Palestijnse Autoriteit op zijn einde loopt. 
Palestijnse critici van de bijeenkomst van de Raad wezen er echter op dat de besluiten van de Raad vooral aanbevelingen bevatten aan het PLO bestuur en dat de uitvoering ervan nog wel even op zich zal laten wachten. De bijeenkomst in Ramallah werd niet bijgewoond door Hamas en de Islamitische Jihad, hoewel die wel waren uitgenodigd als waarnemer. De organisaties gaven als voornaamste rede voor hun weigering op dat de bijeenkomst niet in Ramallah had moeten worden gehouden, waar Israel kan bepalen wie eraan mag deelnemen, maar in een derde land waar de PLO zelf kan bepalen wie er welkom is.

Geen opmerkingen:

Israelische politieman maakt zich schuldig aan executie

Hamdi Mufleh  Een lid van de Israelische grenspolitie heeft vrijdagavond vroeg in Huwara (even ten zuiden van Nablus ) een openbare executie...