zaterdag 5 mei 2018

Israelische regeringscommisie beveelt manieren aan om landroof te legaliseren

 De nederzetting Havat Gilad, tot voor kort nog een illegale outpost. (Foto Flash90)

Een Israelische regeringscommissie heeft vrijdag een rapport gepresenteerd over de manieren waarop zogenaamde ''illegale'' nederzettingen (nederzettingen die niet alleen illegaal zijn volgens het internationale, maar ook volgens het Israelische recht) in Israel gelegaliseerd kunnen worden. Het rapport levert onder meer manieren om uitbreidingen van nederzettingen die op privé grond van Palestijnen zijn gebouwd volgens het Israelische recht legaal te maken.
De Zandberg commissie, genoemd naar de Jeruzalemse rechter Haya Zandberg die de commissie leidt, is tot stand gekomen op basis van een overeenkomst tussen de Likud en de HaBayit HaYehudi partijen. Naast rechter Zandberg maken er experts van het ministerie van Justitie en van Defensie deel van uit. De reden om de commissie in te stellen was dat de wet die in 2017 was aangenomen om de ''illegale nederzettingen'' te legaliseren, de zogenoemde "Regulation Law'', niet kon worden uitgevoerd, nadat procureur generaal Avichi Mandelblit had  verklaard dat de wet niet de rechten van Palestijnse landeigenaars had geregeld. Sindsdien was de wet door het hooggerechtshof bevroren. Tegelijkertijd liep een onderzoek naar diverse claims op land die Palestijnen bij het hooggerechtshof hadden ingediend.
De commissie geeft nu diverse mogelijkheden om de wet alsnog door te voeren en, zoals de krant Haaretz het noemde, de gronden waarop de nederzettingen zijn gebouwd ''legaal te roven''. Een belangrijke overweging daarbij is een uitspraak van, of all people (!), rechter Salim Joubran (de enige Palestijnse rechter in het hooggerechtshof) die in  oktober de uitspraak deed dat ''de Israelische inwoners van het gebied (de Westoever, AbuP.) ook tot de bevolking van het gebied behoren en dat de overheid daarom verplicht is voor de kwaliteit van hun leven op te komen .... zelfs als dat een schending zou inhouden van de rechten van de Palestijnse landeigenaars''. Procureur generaal Mandelblit heeft al te kennen gegeven dat hij deze uitspraak (gedaan in een zaak over zo'n illegale outpost) zal naleven.
De Zandberg commissie levert intussen antwoorden op de vraag die het hooggerechtshof aan de staat Israel had gesteld, namelijk waarom de wet van 2017 niet bevroren zou moeten worden. In dat kader heeft de commissie vastgesteld dat veel van dit soort nederzettingen al lang geleden zijn gebouwd en dat er in de tijd dat ze ontstonden weinig weerstand tegen was. Ook heeft de regering ze stilzwijgend voorzien van faciliteiten als wegen en elektriciteit.
Daarnaast de commissie zich gebogen over het werk van het zogenoemde ''Team van de Blauwe Lijn'' dat heeft nagegaan of er huizen zijn gebouwd op land dat privé grond was en dat ten onrechte tot ''staatsland'' was verklaard. Volgens de commissie moet ervan worden uitgegaan dat dit per ongeluk was gebeurd en dat de huizen dus te goeder trouw waren neergezet. Het zijn er ongeveer 4.000. Zij zouden moeten worden gelegaliseerd en de (Palestijnse) eigenaars van de grond zouden volgens marktprijzen schadeloos moeten worden gesteld.
Een andere zaak waar de commissie aandacht aan geeft is die van de ''onafhankelijke eilanden". Dat zijn illegale nederzettingen die als eiland zijn neergezet temidden van Arabisch land en die dus niet kunnen uitbreiden en geen toegang hebben tot grote wegen. De Zandberg commissie biedt daarvoor als oplossing de bouw van tunnels en bruggen aan. Ook uitbreidingen van nederzettingen die zonder goedkeuring tot stand zijn gekomen kunnen volgens de commissie best worden gelegaliseerd, omdat  ''die uitbreidingen 'al meer dan  tien jaar geleden tot stand zijn gekomen met steun van de staat''.
De regeringspartijen hopen nu dat met het werk van de commissie geen illegale nederzettingen meer afgebroken hoeven te worden omdat ze op Palestijnse privé grond staan, wat maar aanleiding geeft tot clashes met leger en politie en akelige taferelen. Minister van Justitie Ayelet Shaked toonde zich verheugd over het verslag van de commissie. Toen haar partij aan de regering ging deelnemen was legalisering van de ''outposts'' een topprioriteit, zei ze. Minister van Defensie Lieberman juichte het rapport eveneens toe. ''Het versterken van de Joodse aanwezigheid in Judea en Samaria was volgens hem één van de belangrijkste strategische vereisten van de Staat Irael''.

Geen opmerkingen: