maandag 20 mei 2019

Israelisch hooggerechtshof: 'archeologie in bezet gebied mag uit angst voor boycots geheim blijven'

Resten van het 2.000 jaar oude aquaduct dat de Tempel in Jeruzalem van water voorzag. (Foto Emek Naveh)

Israel is niet verplicht om informatie bekend te maken over archeologische opgravingen in ''Judea en Samaria'', oftewel de bezette Westoever. Dat heeft het Israelische hooggerechtshof bepaald in een zaak waarbij twee NGO's, Yesh Din en het zich met archeologie bezighouden Emek Naveh, om openbaarmaking hadden gevraagd. Het hof schaarde zich daarmee achter het standpunt van de staat Israel.
Het hooggerechtshof maakte zich daarmee opnieuw iets ongeloofwaardiger, want het ging voorbij aan het feit dat de Conventie van Den Haag van 1954 expliciet verbiedt dat een land dat gebied bezet houdt uit dat gebied archeologische vindingen verwijdert. Maar twee rechters, Yosef Elron en Noam Sohlberg, schaarden zich achter het stanpunt van de Israelische staat dat het bekend maken van de namen van de archeologen zou hen kunnen blootstellen aan academische boycots, en dat het bekendmaken van de plaatsen de positie van Israel zou kunnen ondermijnen in toekomstige onderhandelingen. Eén rechter, Anat Baron, was het daarmee niet eens. Zij verklaarde dat angst voor eventueel boycots niet rechtvaardigde dat zaken net bekend werden gemaakt. Dat zou immers verhinderen dat er een publiek debat over kon plaatsvinden, aldus Baron.

zondag 19 mei 2019

Wie provoceert er in Jeruzalem: Joodse kolonisten op de 'Tempelberg' of Kuzu met zijn vlag?

De Israelische politie heeft zaterdagavond honderden moslim-gelovigen met geweld verwijderd uit het gebied van de Aqsa moskee in Jeruzalem. Het was al de vierde keer dat de politie dat in deze Ramadan-maand deed. De gelovigen wilden daar een nachtwake  houden, een gewoonte onder gelovige moslims tijdens de Ramadan. 
Zondagmorgen, en slechts enkele uren later, liet de politie een groep extremistische Joodse kolonisten toe onder leiding van de minister van Landbouw Uri Ariël van de HaBayit HaYehudi-partij.  
Het ligt voor de hand om een verband te leggen tussen deze twee gebeurtenissen. Vroeger was het voor Joden en andersgelovigen verboden om tijdens Ramadan op het gebied van de Aqsa-moskee (Tempelberg voor de Joden) te komen. Ik kan me herinneren dat mij een keer tijdens Ramadan een bezoek aan het gebied werd geweigerd. Maar blijkbaar is die afspraak met de Waqf onder druk van kolonisten als minister Ariël sinds kort terzijde geschoven. Minister Ariël  is een regelmatige bezoeker van het gebied, samen met andere kolonisten uit zijn omgeving die de moskee willen laten verdwijnen om er een nieuwe Joodse Tempel voor in de plaats te laten neerzetten.

zaterdag 18 mei 2019

UNRWA veroordeelt aanval op kamp bij Aleppo

Straatbeeld in het Neirab-kamp (Foto: Occupied Palestine)

UNRWA, de VN-organisatie voor de Palestijnse vluchtelingen, heeft donderdag het doden veroordeeld van 10 Palestijnse vluchtelingen in het Neirab-kamp in de buurt van de Syrische stad Aleppo. Onder hen waren vier kinderen.
Volgens de directeur van UNRWA in Syrië, Amanya Michael Ebye, werd het kamp door raketten getroffen juist op het moment dat de families bijeen zaten voor de iftar, de maaltijd na de vastendag van Ramadan. Er waren behalve de 10 doden ook meer dan 30 gewonden van wie een aantal in kritieke toestand verkeert. Het jongste kind dat werd gedood was zes jaar.
Door de vijandelijkheden heeft UNRWA de zes scholen in het kamp voor 3.000 kinderen tijdelijk gesloten. Donderdag gingen ze weer open. Maar drie kinderen zullen dus niet meer deelnemen aan de voorbereidingen voor het einde jaars-examen.
Het kamp op 13 kilometer ten oosten van Aleppo ligt in een zone waar Syrische regeringstroepen staan tegenover aan al-Qaeda gelieerde rebellen van de Tahrir al-Shams. De raketten werden vermoedelijk door de troepen van president Assad afgevuurd. De escalatie van de gevechten in noordwest Syrië heeft gevolgen voor de 10.000 - 20.000 Palestijnse vluchtelingen in het gebied.Het Neirab kamp herbergt 18.000 Palestijnen. Het is in het verleden vaker doelwit geweest van vijandelijkheden.

Bundestag veroordeelt BDS als ''antisemitisch''

De Duitse Bundestag, het Duitse parlement, heeft vrijdag verklaard dat de BDS-beweging (BDS staat voor boycot, desinvestment en sancties) ''antisemitische'' methodes gebruikt. Het parlement zei dat de BDS doet denken aan de ''beangstigende'' nazi-campagnes tegen de Joden onder Hitler. Stickers of banners die aanmoedigen om zaken  niet te kopen zouden doen denken aan het ''kauft nicht bei Juden'' uit de nazi-tijd. De BDS-beweging gaf als een reactie dat de motie ingaat tegen het internationale recht dat boycotten onder het recht op vrije meningsuiting schaart.
De motie, die niet-bindend is, was ingediend door de CDU van Angela Merkel en werd mede gesteund door de SPD, de Grünen en de Liberaal Democratische Partij. De motie is niet bindend. Hij getuigt ervan dat het boycotten van Israel in een land dat verantwoordelijk is geweest voor de moord op zes miljoen Joden begrijpelijkerwijze nog steeds veel misverstanden oproept.  
De huidige Israelische regering speelt op deze sentimenten in door te verkondigen dat BDS de ''joodse staat wil vernietigen'' en door het etiket ''antisemitisme'' consequent te plakken op vrijwel alle kritiek op Israel. De motie werd dan ook verwelkomd door premier Netanyahu, die zei dat hij hoopte dat er ''concrete stappen zouden volgen'' en andere landen opriep het Duitse voorbeeld te volgen.

vrijdag 17 mei 2019

Gerechtshof in Nazareth vernietigt vonnis tegen dichteres Dareen Tatour

 Dareen Tatour (rechts) met haar advocaat Gaby Lasky bij het hof. (Foto ActiveStills/Oren Ziv)

Het gerechtshof van Nazareth heeft donderdag het beroep van de Palestijnse dichteres Dareen Tatour tegen haar veroordeling gegrond verklaard. Volgens het hof moest haar gedicht ''Qawm ya sha'abi, gawmhum'' (Verzet je mijn volk,verzet je tegen hen) dat ze op Facebook publiceerde, echt beschouwd worden als een gedicht. En bij kunstwerken diende het recht op vrije meningsuiting op nog strengere wijze te worden gehanteerd dan bij algemene uitingen, volgens het hof. Tatours veroordeling, waarvoor ze haar straf al heeft uitgezeten, was dus ongegrond. Wel hield het hof veroordelingen overeind waarin Tatour steun had uitgesproken voor de Islamitische Jihad. Die is in Israel verboden. Dareen Tatour, die eerder dit jaar in Den Haag de Oxfam Novib Pen Award kreeg uitgereikt,  publiceerde het gedicht in 2015. Ze werd gearresteerd, zat drie maanden in de gevangenis en kreeg vervolgens huisarrest. Eerst in het huis van haar broer in Kiryat Ono bij Tel Aviv, later in het huis van haar ouders, die daarvoor hun internet moesten ontkoppelen, terwijl Dareen zelf haar computer niet mocht gebruiken en een enkelband moest dragen.

Amnesty: Israel levert wapens aan tenminste acht landen die de mensenrechten schenden

Rohingya vluchtelingen uit Myanmar. (Foto:Oxfam)

Volgens een rapport van Amnesty International Israel (in het Hebreeuws) levert Israel nog steeds wapens aan tenminste acht landen die de mensenrechten met voeten treden. In het rapport, dat door de krant Haaretz wordt geciteerd, worden de volgende landen genoemd:  Zuid-Sudan, Myanmar, de Filipijnen, Kameroen, Azerbeidjan, Sri Lanka, Mexico en de Verenigde Arabische Emiraten.
Het rapport, dat de afgelopen 20 jaar bestrijkt, geeft hiervoor bewijzen. Wat de gang van zaken betreft doet het exportgedrag denken aan de jaren dat Israel wapens bleef leveren aan het Zuid-Afrika van de apartheid, of het Chili van Pinochet. 
 Amnesty baseert zich overigens niet op cijfers van Israel zelf, want het ministerie van Defensie dat een afdeling bezit die de export in de gaten houdt en exportvergunningen afgeeft, geeft totaal geen details. Desgevraagd deelt het ministerie wel mee dat met de mensenrechtensituatie in de landen die wapens afnemen rekening wordt gehouden, maar dat is in strijd met de waarheid. Zo wordt in Zuid-Sudan, waar het leger etnische zuiveringen doorvoerde en zich schuldig maakte aan de verkrachting van honderden meisjes en vrouwen, het Israelische Galil-geweer gebruikt. In Myanmar dat zich schuldig heeft gemaakt aan de genocide op de Rohingya worden eveneens Israelische wapen gebruikt en het zelfde geldt voor Sri Lanka, waar heel veel burgers zijn afgeslacht, of de Filipijnen waar zonder vorm van proces zo'n 15.000 burgers zijn doodgeschoten.

donderdag 16 mei 2019

Netanyahu heeft plannen om de onafhankelijkheid te breken van de rechterlijke macht

Luchtfoto van het complex van het Israelische hooggerechtshof.

Bij de Israelische kabinetsformatie die zich op dit moment afspeelt, wordt druk onderhandeld over een nieuw wetsvoorstel om de macht van het Israelische hooggerechtshof aan banden te leggen. Het voorstel is afkomstig van Benjamin Netanyahu, zo meldden de kranten  Haaretz en The Times of Israel eerder deze week.
Het oorspronkelijke idee van Netanyahu was om te zorgen dat hij niet wordt vervolgd voor drie gevallen van corruptie, fraude en misbruik van vertrouwen waarover de procureur generaal Avishai Mandelblit in februari heeft gezegd dat de premier mogelijk in staat van beschuldiging zal worden gesteld. Om zich daarvan te vrijwaren is het nodig dat de Knesset, het parlement, een wet aanneemt die leden van de regering en van het parlement immuniteit verleent. Zo'n wet bestond al, maar die is in 2005 veranderd. Wat Netanyahu wil doen is de wet weer ''terug'' veranderen. Dat zou vervolgens betekenen dat Mandelblit voor het parlement moet verschijnen om uit te leggen waarom Netanyahu moet worden vervolgd en waarom zijn immuniteit moet worden opgeheven. Vervolgens kan het parlement Mandelblit's voorstel dan wegstemmen. Het plan voor deze wetswijziging zal worden opgenomen in het coalitie-akkoord. Haaretz meldt dat Netanyahu zich er erg hard voor maakt.
Als dit wordt aangenomen is de premier is er echter nog niet, want het hooggerechtshof zou deze hele gang van zaken - als dat aanhangig gemaakt wordt - eventueel kunnen overrulen. Vandaar dat er een verdergaand voorstel in de maak is, dat eveneens in een bijlage bij het coalitie-akkoord zal worden gevoegd, waarin de macht van het hooggerechtshof in feite ondergeschikt wordt gemaakt aan die van het parlement.

dinsdag 14 mei 2019

Israel onteigent ruim 80 hectare voor ''bypass''-wegen naar nederzettingen

 De Aroub-bypass (ill. Vrede Nu).

De hogere planningscommissie van het Burgerbestuur, de bedriegelijke naam van het militaire bestuur over de door Israel bezette Westoever, heeft op 1 mei de bestrating goedgekeurd van twee zogenoemde ''bypass'' wegen naar nederzettingen. Het motief was veiligheid, de bypasswegen gaan buiten een aantal Palestijnse dorpen om. 
In het ene geval gaat het om een weg van 5,5 kilometer, de zogenoemde ''Huwwara-bypass''' ten zuiden van Nablus, die gaat naar de nederzettingen Yitzhar, Itamar, Har Bracha and Alon Moreh, waar een totaal van 7,132  kolonisten leven. De weg wijkt af van Route nr 60 en wordt aangelegd op land dat wordt onteigend van de dorpen Burin, Huwarra, Beita, Awarta, Yasuf, Yatma en As-Sawiya. Het gaat om 406 dunum (40,6 hectare) in totaal. De onteigeningsorders zijn uitgegeven. De weg kost 69 miljoen shekel. Dat komt neer op een bedrag van 9,750 dollar per kolonist.
Het andere geval betreft een weg 7 kilometer ten zuiden van Bethlehem, de zogenoemde al-Aroub-bypass. Voor deze weg wordt 401 dunum onteigend van de plaatsen Beit Ummar en Halhul.  
Hte werk aan de wegen zal starten zestig dagen na het uitvaardigen van de ontiegeningsorder, dat is op 4 juni , De termijn voor het indienen van (de meestal kansloze) bezwaren tegen het besluit is dan verstreken. 

Ook Alstom ziet af van deelname aan uitbreidingsplannen lightrail in Jeruzalem

 (Foto: ActiveStills/Oren Ziv)

De uitbreidingsplannen van de lightrail in Jeruzalem zijn nog verder in de verdrukking gekomen nadat ook de Franse firma Alstom zich uit het biedingsproces heeft teruggetrokken, meldt de Electronic Intifada. Als reden geeft Alstom op bezorgd te zijn over de mensenrechtensituatie. Als gevolg van de terugtrekking hebben twee Israelische firma's, Dan en Electra, gevraagd om de periode waarin biedingen gedaan kunnen worden te verlengen. Alstom maakte deel uit van het hetzelfde consortium waaraan deze twee meededen, zodat hun bod nu in het luchtledige is komen te hangen.
De terugtrekking van Alstom werd vrijdag bekend en kwam een paar dagen nadat de Canadese firma Bombardier zich had teruggetrokken uit een ander consortium, nadat het Canadese investeringsfonds Macquarie haar steun voor dit consortium had ingetrokken.Nog weer eerder trok de Duitse gigant Siemens zich terug onder verwijzing naar risico's die te maken hadden met Israels bezetting van Palestijns gebied.
Volgens het Israelische blad Calcalist is er van de oorspronkelijk acht consortia die zich voor het biedingsproces hadden opgegeven, nu nog de helft of minder over. Maar van de overgeblevenen is het evenmin zeker dat ze overeind zullen blijven.

zondag 12 mei 2019

Israel voert de sloop van huizen vooral in Oost-Jeruzalem op ongekende wijze op

Israel heeft de sloop van  huizen en andere Palestijnse gebouwen dit jaar flink opgevoerd. Met name in Oost-Jeruzalem.  Het aantal ligt daar nu al boven de 100 en dat is meer dan in het hele jaar ervoor.  Hierbij zijn ook meer mensen dakloos geraakt dan in het hele jaar 2018: dit jaar al 193, tegen 176 in 2018.  
Dat heeft de coördinator voor humanitaire zaken van de VN,  Jamie McGoldrick gezegd, aldus de e Electronic Intifada. Volgens McGoldrick ''is het slopen in Oost-Jeruzalem de afgelopen maand toegenomen in een onthutsend tempo. Daarbij zijn tientallen Palestijnen dakloos geworden en verloren anderen van de ene dag op de andere hun baan''. McColdrick deed een beroep op Israel om  op te houden met slopen onder het motto: "dit moet stoppen''. .
Sinds het begin van het jaar werden zoals gezegd meer dan 100 huizen gesloopt, maar ongeveer de helft daarvan vond plaats in april. In totaal werden de afgelopen twee weken 41 huizen gesloopt, waarvan 37 in Jeruzalem en vier elders op de Westoever. Op één bepaalde dag - 29 april - sloopte Israel zelfs 31 gebouwen op meerdere plaatsen in het bezette Oost-Jeruzalem, het hoogste aantal sinds OCHA (het Bureau van de VN voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken) in 2009 met het documenteren van de aantallen begon.

zaterdag 11 mei 2019

Sousse in Tunesië noemt straatnamen naar Joden

De gemeente Sousse in Tunesië heeft afgelopen donderdag drie straten de namen gegeven van vroegere Joodse inwoners van de stad. Dat gebeurde op feestelijke wijze en in aanwezigheid van een aantal van hun familieleden. 
De namen die vereeuwigd werden waren die van de advocaat Claude Shatbon, de vroedvrouw Yvonne Bessis, en de arts David Wazan. De gemeente Sousse wilde hen eren voor hun verdiensten voor de stad. Zo werkte Yvonne Bessis zeker 30 jaar in de de Franse koloniale tijd, waaronder ook 's nachts in de perioden dat er een uitgaansverbod heerste.

Deze vrijdag weer een dode in Gaza

Abdullah Abul-'Al
Israelische sluipschutters hebben, getrouw aan de traditie, bij de vrijdagse demonstraties van de Grote Mars van de Terugkeer in Gaza, afgelopen vrijdag tenminste weer één Palestijn gedood. Het was de 24-jarige Abdullah Juma' Abdul-'Al. Hij werd ten oosten van Rafah, in het zuiden van de Strook, in zijn bekken geschoten. Er waren 32 gewonden, die door scherpe munitie werden getroffen. Onder hen waren vier kinderen en een medische hulpverlener, de vrijwilliger Mohammad Abu T’eima, die werd neergeschoten te oosten van Khan Younis terwijl hij hulp verleende aan andere gewonden. Hij liep een hoofdwond op.

donderdag 9 mei 2019

Na Veolia en Siemens trekt ook Bombardier zich terug uit Jeruzalems lightrail-project

(Foto: Activestills.com)


De Canadese constructiefirma Bombardier heeft zich teruggetrokken uit het biedingsproces voor deelname aan de uibreidings van de ''lightrail'' in Jeruzalem. Dat meldt Ali Abunimah van de Electronic Intifada op basis van een mededeling van een woordvoerder van het Australische investeringsfonds Macquarie. Macquarie zat achter het consortium waar Bombardier deel van uitmaakte. Een andere deelnemer was de Oostenrijkse firma Wiener Linien. Met de terugtrekking van Bombardier heeft het hele consortium zich echter teruggetrokken
Aanvankelijk werd, volgens het Israelische zakenblad Globes, gekeken of er andere financiers dan Macquarie te vinden waren, maar uiteindelijk heeft Bombardier zich teruggetrokken, meldt de woordvoerder van Macqarie.
Eerder trok de Franse firma Systra zich terug. Daarvoor had zich het Franse Veolia onder druk van campagnevoerders van mensenrechtenorganisaties zich teruggetrokken uit het consortium City Pass, dat eveneens van plan was aan de inschrijving mee te doen,. Na Veolia trok ook het Duitse Siemens zich uit City Pass terug.

dinsdag 7 mei 2019

Qatar schenkt Palestijnen bijna half miljard

Qatar gaat 480 miljoen dollar aan de Palestijnen in Gaza en op de Westoever overmaken. Dat heeft  het ministerie van Buitenlandse Zaken van Qatar dinsdag bekend gemaakt. De aankondiging kwam als een verrassing voor de Palestijnen.
Qatar wil 300 miljoen van het bedrag bestemmen voor verbetering van de gezondheids- en onderwijsfaciliteiten op de Westoever en 180 miljoen voor humanitaire hulp, ondersteuning van programma's van de Verenigde Naties en verbetering van de elektriciteitsvoorziening vooral in Gaza.
De beslissing over het geld kwam twee dagen nadat door Egyptische bemiddeling een staakt-het-vuren overeen was gekomen in Gaza, na een tweetal dagen waarin 28 mensen, van wie het overgrote merendeel burger, werden gedood in Gaza en 160 gewonden vielen. Ismail Haniyeh, het hoofd van het politburo van Hamas, bedankte Qatar dat het de Palestijnen zelfs onder de meeste ingewikkelde omstandigheden te hulp kwam. 

Ramadan Karim 

Nog 2 lichamen gevonden: dodental Gaza naar 28

Puin van de Sheikh Zayed Tower. (fot via twitter)

Maandag na het staakt-het-vuren in Gaza zijn nog twee lichamen gevonden in het puin van de Sheikh Zayed Toren, een woontoren ten oosten van Beit Hanun die door de Israeli's tot een ruïne is gereduceerd. (De directrice van het CIDI twitterde dat dit soort dingen gebeurde omdat er wapens in zo'n woontoren verstopt zouden zitten. Dat zei het Israelische leger namelijk. ''Geen doden overigens'', voegde ze eraan toe.
Dat was dus niet waar. (Dat van die wapens trouwens waarschijnlijk evenmin. En als het wel waar zou zijn is dat nog geen reden om een hele toren te verwoesten). De lichamen die werden gevonden waren van twee bewoners: Talal Abu Jadyan en zijn vrouw Raghda Abu Jadyan. Hun 12-jarige zoon Abdel-Rahman was al enige uren eerder gevonden. Het appartement van de Jadyans werd bij de aanval direct getroffen door een raket. 
Door de vondst van deze doden is het dodental gestegen naar 28. Er zijn 170 gewonden. Sinds 30 maart 2018, het begin van de demonstraties van de Grote Mars van de Terugkeer zijn er 309 mensen gedood door Israelische kogels, raketten of granaten.

maandag 6 mei 2019

In Gaza heerst nu een wankel staakt-het vuren

 Nieuwe ruïne in Gaza-stad. (Foto IMEMC)

Sinds 4.30 uur plaatselijke tijd (1.30 u GMT) is in Gaza een staakt-het-vuren van kracht dat door Egyptische bemiddeling is bereikt. Dat meldt het Palestijnse persbureau Wafa op gezag van een Egyptische bron. Israel doet er als gewoonlijk het zwijgen toe wat de overeenkom,st betreft.
Volgens Wafa houdt het staakt-het-vuren in dat Israel zijn aanvallen op Gaza beëindigt en dat de blokkade van de Strook zal worden verlicht. Onder meer zullen de grensovergangen weer open gaan en zullen vissers, boeren en demonstranten niet langer worden beschoten. In hoeverre Israel zich hieraan zal houden is een open vraag. Dit soort bestandsovereenkomsten is al meerdere malen gesloten en Israel heeft zich er nog nooit aan gehouden.
Wel heeft de afspraak een einde gemaakt aan de vijandelijkheden waarbij volgens Wafa ongeveer 150 bomdardementen van de luchtmacht en zo'n 200 artilleriebeschietingen hebben plaatsgevonden. Er vielen 26 doden aan Palestijnse kant, onder wie twee hoogzwangere vrouwen en twee peuters. Van die doden is bevestigd door de Palestijnse strijders dat acht of negen slachtoffers deel uitmaakten van een militie. De rest was burger. Er zijn verder 154 gewonden en de vernielingen zijn zwaar, onder meer zijn winkels en een aantal woonblokken neergehaald, zodat nog meer mensen werkloos werden en tientallen families dakloos zijn geworden. Israel rechtvaardigde dat met de bewering dat in zulke huizen wapens zouden zijn opgeslagen. Zelfs als dat waar zou zijn, is dat natuurlijk een onzinnige reden om een heel woonblok te vernielen.

zondag 5 mei 2019

Aantal doden in Gaza stijgt tot 26, ook vier doden in Israel

(Foto Ma'an)

Update 6. Israelische vliegtuigen hebben volgens de krant Haaretz honderden luchtaanvallen uitgevoerd op Gaza, tegen ongeveer 600 raketten die vanuit Gaza naar Israel zijn afgeschoten. Volgens de krant Haaretz gaat het geweld in Gaza nog wel even door. Premier Netanyahu heeft orders gegeven om de ''heftige aanvallen voort te zetten en de troepen te versterken met pantsereenheden, artillerie en grondtroepen', meldt de krant. Dat kan dus uitlopen op een grondoffensief. 
Het aantal slachtoffers in Gaza is intussen opnieuw opgelopen tot 26 sinds het begin van de vijandelijkheden, afgelopen vrijdag. Achttien van hen vielen deze zondag. In Israel zijn vier mensen gedood. 
 Zondagavond laat werd nog twee mensen gedood: Iyad Abdullah Shrihi (34) in het middeen van de Strook, en de 37-jarige Hani Hamdan Abu Shaar uit Rafah die alsnog opverleed aan verwondingen van een eerder bombadement. Vroeger op de avond werd voor de tweede maal deze oorlog een baby gedood, de vier maanden oude Maria Ahmad Ramadan al-Ghazali. Andere slachtoffers van het bombardement van huis in het appartementencomplex in Beit Lahiya waren haar vader Ahmad Ramadan al-Ghazali (31) en Eman Abdullah Asraf (30). Er waren ook acht gewonden. In totaal zijn er ongeveer 135 gewonden.

Israel ontwortelt 120 olijfbomen

Al-Luban al-Gharbi (Foto Palestine remembered)

Israelische bulldozers hebben zondag 120 vruchtdragende olijfbomen ontworteld die behoorden bij het dorp al-Lubban al-Gharbi, ten westen van Ramallah. Fawaz Salem, het vroegere hoofd van het gemeentebestuur, zei dat dit gebeurde een maand nadat een plaatselijke inwoner, Shafiq Abu Salem, een militaire order had ontvangen die hem  berichtte dat een strook land van hem in beslag zou worden genomen om een weg aan te leggen naar een joodse nederzetting, Beit Aryeh. Het gebied waar de bomen werden ontworteld bedroeg 3 dunam (een dunam is 1/10e hectare). De maatregel heeft opnieuw aan dat Israel erop uit is het gebied dat bij Palestijnen in gebruik is steeds verder terug te dringen ten bate van joodse nederzettingen. 
Eerder deze week vernielden kolonisten 150 bomen van het dorp Burqa in het disctrict Ramallah en ploegden officiële bulldozers land om in Beit Jala ()bijh Bethlehem) waarbij tientallen bomen sneuvelden. 
 Afgezien daarvan richten kolonisten ook regelmatig vernielingen aan die gewoonlijk niet worden bestraft. Vrijdag werden banden van 12 auto's doorgeprikt in het dorp Huwwara bij Nablus, en werden de auto's, muren en grafstenen beklad met graffiti.
(Wie wil helpen de teruggang van het aantal olijfbomen een halt toe te roepen, kijk op: Plant een Olijfboom  

Zaterdag nog 4 doden in Gaza waaronder een 14 maanden oude peuter

Saba Abu 'Arar
Israelische bombardementen op verscheidene plaatsen in Gaza hebben zaterdag in totaal vier mensen gedood, onder wie een 14 maanden oude peuter, Saba Mahmoud Abu 'Arar. Zij werd op slag gedood bij een bombardement van haar huis in het oosten van Gaza-stad. Haar moeder, de zes maanden zwangere, 36 jaar oude Falastin Saleh Abu 'Arar overleed korte tijd later aan haar verwondingen. zo maakten Palestijnse medische kringen bekend. Haar zuster werd gematigd ernstig gewond in het bombardement.
Eerder zaterdag werd de 25-jarige Khaled Mohammed Abu Qleiq gedood, toen de  Israeli's een serie raketten afvuurden in Beit Lahia in het noorden van de Gaza-strook.  Aan het begin van de dag, bij één van de eerste Israelische bombardementen, kwam de 22-jarige  Emad Mohammed Noseir uit  Beit Hanoun om het leven. Zijn naam werd aanvankelijk  abusievelijk gespeld als Nasser.

zaterdag 4 mei 2019

Situatie rond Gaza escaleert, opnieuw 1 dode

(Foto Ma'an)

Updated. De situatie in Gaza gaat weer naar een nieuw dieptepunt. Nadat er vrijdag vier doden waren gevallen, werden er zaterdag rond 150 raketten vanuit Gaza afgevuurd op Israel. Een deel werd volgens de krant Haaretz onderschept door het Iron  Dome-systeem, andere vielen onder meer in Ashkelon, Kiryat Gat, Nahal Oz en andere gemeenten rond de Gazastrook. In Kiryat Gat werd een 80-jarige vrouw ernstig gewond, in Ashkelon raakte een man door vallend puin matig gewond. Een aantal huizen raakte beschadigd.
Israel beantwoorde de beschietingen onmiddellijk met nieuwe bombardementen op Gaza. Volgens de eerste berichten vielen daarbij twee één doden, de 22-jarige Mohammed Nassir, en vier gewonden.  
Raed Abu Teir
De beschietingen uit Gaza waren vermoedelijk een reactie op de bombardement dat vrijdag het leven kostte aan twee leden van de Ezzedin al-Qassem-militie van Hamas, die een antwoord zouden zijn geweest op het feit dat twee Israelische militairen aan de grens (licht) gewond waren geraakt door geweerkogels, volgens mededelingen van het Israelische leger. Nog weer eerder vielen er twee doden door beschietingen van demonstranten van de Grote Mars van de Terugkeer. 

Deze vrijdag vier doden in Gaza

De dode Abdullah Melouh
Update: Vier Palestijnen zijn vrijdag in Gaza gedood door Israelisch toedoen in Gaza. Twee van hen werden vrijdagavond gedood bij een Israelisch bombardement. Zij waren lid van de Ezzedine al-Qassem militie. Het waren de
33-jarige Abdullah Ibrahim Abu-Melouh uit het Nusseirat-kamp en de 29-jarige Alaa Ali Bouli uit het Maghali-kamp. Drie anderen raakten gewond. Het bombardement werd volgens Israel uitgevoerd omdat twee Israelische soldaten gewond zouden zijn geraakt door geweervuur vanuit Gaza. 
 Eerder meldde het  Palestijnse ministerie van Gezondheid dat bij de demonstraties in het kader van de Grote Mars van de Terugkeer de 19-jarige Raed Khalil Teir ten oosten van Khan Younis door Israelische scherpschutters werd doodgeschoten. Later vrijdag overleed ook de 31-jarige Ramzi Rawhi ‘Abdo, die eerder die dag ten oosten van het Bureij-kamp door de Israeli's in zijn hoofd was geschoten.

donderdag 2 mei 2019

De Holocaust was uniek en heilig en de Joden moet je ontzien


De Holocaust  behoor je niet te vergelijken met vluchtelingen van nu. Joden werden jarenlang systematisch vervolgd, als producten gebruikt, met als doel totale uitroeiing van het joodse volk. Menige 'vluchteling' van nu is ook nog eens antisemitisch door botsend geloof met joden.

 Joodse mensen vluchten voor hun leven, naar het buurland. Afrika "vlucht" duizenden km naar de bijstandsuitkeringen en niet voor hun leven.

Er is nogal een verschil tussen in een veewagen gepropt worden om 800 km verderop in een gaskamer vermoord te worden en vrijwillig, omdat je het economisch gezien niet zo best hebt, een reis ondernemen naar wat je denkt dat luilekkerland is en de risico’s onderweg voor lief nemen.

Dat zeiden willekeurige twittervirtuozen naar aanleiding van de discussie die ontstond omdat het voormalige ''Durchgangslager Westerbork'' bekendmaakte dat het toch niet zou gaan meedoen van de Nacht van de Vreemdeling. Die nacht betreft een jaarlijkse sponsorloop in juni van de Stichting Vluchteling, die dit jaar behalve uit Utrecht, Rotterdam, Nijmegen en Amsterdam, ook vanuit Westerbork (naar Groningen) zou plaatshebben. De reden dat het kamp Westerbork afhaakte was dat de directeur ervan bedreigingen had ontvangen. Hij zou onder meer een ''nekschot;'' hebben verdiend. Volgens hemzelf waren de bedreigingen afkomstig van ''rechtse Joodse kringen''. Volgens de  plaatselijke radio en tv echter ook ''van rechtse kringen in het algemeen''. De plaatselijke politie en de plaatselijke burgemeester zeiden daarop de veiligheid van de deelnemers niet  meer te kunnen garanderen. 
Natuurlijk is dit hemeltergend.

woensdag 1 mei 2019

Rabbijnen van Israelische school prijzen Hitler en pleitten voor herinvoering slavernijIn the nederzetting Eli is de door de staat gesubsidieerde religieuze academie Bnei David. De studenten zijn meest oud-soldaten. Het Israelische tv-kanaal 13 vertoonde eerder deze week een paar staaltjes van wat daar wordt onderwezen. Je mond valt open. Het is onvervalst fascisme van de allerergste soort. De academie heeft  nauwe banden met de ''Unie van Rechtse Partijen'' die nu in de Knesset is gekozen en de leider daarvan, de vroegere opperrabbijn van het leger Rafi Peretz (63) Peretz' naam wordt genoemd als de mogelijke nieuwe minister van Onderwijs. Onklansg was hij de enige die op de Bnei David academie het woord mocht voeren, Netanyahu en minister Naftali Bennett werden als sprekers geweigerd.
Hieronder quotes van twee rabbijnen van de academie. Eerst rabbijn Eliezer Kashtiel.  
The goyim (non-Jews) will want to be our slaves. Being a slave of the Jews is the best. They must be slaves, they want to be slaves. Instead of just wandering the streets, being foolish and harming each other, now he’s a slave, now his life is beginning to come into order.

There are around us people with genetic problems. Ask any average Arab where he wants to be. He wants to be under occupation. Why? Because they have genetic problems, they don’t know how to run a country, they don’t know how to do anything – look at the state of them.

Are we unaware that there are different races? Is it a secret? Is it untrue? What can you do? It’s true. Yes, we are racists, we believe in racism.

Door Israelische kogels zwaar gewonde man in Gaza pleegt zelfmoord

Dit is één van de laatste foto's van de 24-jarige Bilal Mohammad Masoud, uit het vluchtelingenkamp Jabalia in Noord-Gaza. Hij is dinsdag overleden aan verwondingen die hij opliep doordat hij zichzelf in brand had gestoken.
Bilal werd op zaterdag 16 april tijdens de demonstraties van de Grote Mars van de Terugkeer door Israelische soldaten met diverse kogels neergeschoten. Hij liep gecompliceerde fracturen aan zijn armen en beide benen op, die ondanks operaties en zelfs bottransplantaties niet wilden helen. Hij stak zich in brand nadat diverse verzoeken om hem naar een ziekenhuis in Egypte of Israel te laten vervoeren op weigeringen bleven stuiten.

Israeli's slopen huis in Musafer Yatta

Het huis van al-Adra wordt afgebroken. (Foto Ma'an) 

Israelische bulldozers hebben woensdag een huis gesloopt van Jibril Mahmoud al-Adra in de plaats Musafer Yatta, in het zuiden van het district Hebron. Het huis werd door een politiemacht omsingeld, en al-Adra en zijn familie werden met geweld uit hun huis gehaald. Ze zijn na de sloop dakloos. Een reden voor de sloop werd niet gegeven.
De Israelische sloopactiviteiten in deze regio zijn onlangs toegenomen. Volgens de bewoners is dat omdat zij plaats moeten maken voor Israelische nederzettingen. De bewoners van Masafer Yatta werden in 1970 verdreven toen het gebied tot ''militair oefenterrein'' werd uitgeroepen. Na een lange juridische strijd mochten ze weer terugkeren, maar zij voelen de hete adem van de kolonisten in hun nek. Hee gebied wordt intussen ook bevolkt door nederzettingen met een totale bevolking van zo'n 3.000 kolonisten.

Israeli's vernielen op twee plaatsen zo'n 350 olijfbomen

Olijfboomgaard bij Burqa (Foto Palestine remembered)

Israelische kolonisten hebben woensdag ruim 150 fruitdragende lijfbomen omgehakt van het dorp Burqa ten oosten van Ramallah. Inwoners van Burqa zeiden dat de daders kolonisten waren van een naburige ''illegale outpost'' die hun sloopwerk deden onder bescherming van Israelische soldaten. Ibrahim Kan'an, een boer wiens bomen werden vernield, zei dat kolonisten probeerden hem twee dagen geleden te grazen te nemen toen hij zijn land aan het ploegen was. Dat is een normaal verschijnsel. Geweld van kolonisten tegen boeren of hun bezittingen zijn aan de orde van der dag op de Westoever en worden door de Israelische autoriteiten gewoonlijk niet bestraft.
Maandag ploegden militaire bulldozers Palestijns land om bij Beit Jala, ten westen van Bethlehem. Walid Zireina, samen met zijn n broer Ayman, eigenaar van het omgeploegde land, zei dat er tientallen bomen sneuvelden, in totaal stonden er ruim 200 op de vier dunam land. Hij verklaarde dat de soldaten, die in het gezelschap waren van Israelische gemeentewerkers, het gebied tot een ''gesloten militair gebied;'' verklaarden. Zireina's broer Ayman werd gearresteerd.

dinsdag 30 april 2019

Israel sloopt nog twee huizen in Wadi Yasul (Silwan) waar 500 huizen tegen de vlakte mogen

 Israelische politie en werklui met twee bulldozers hebben dinsdag in de wijk Silwan van het bezette Oost-Jeruzalem twee huizen omver gehaald die eigendom waren van de broers Anas en Qusai Burqan. De huizen lagen in het gebied van Wadi Yasul. Een rechter uit het Israelische hooggerechtshof heeft onlangs bepaald dat daar niet minder dan 500 huizen mogen worden gesloopt, omdat zij zonder bouwvergunning zijn neergezet.  Na deze uitspraak werden daar al eerder een huis en een aantal stallen gesloopt. Bouwvergunningen zijn voor Palestijnen in het bezette deel van Jeruzalem nagenoeg onmogelijk te verkrijgen. 
Bij de sloop werden de families van de twee broers en en aantal buren die de sloop probeerden te verhinderen, naar buiten gedreven en fysiek aangevallen. Israelische politieagenten, zo meldden ooggetuigen, sloegen daarbij de familieleden onder wie vrouwen en kinderen. Ook bespoten zij de omstanders, die eveneens in groten getale waren uitgerukt om de sloop tegen te houden, met pepperspray of beschoten hen met traangas en ''rubberkogels''. Er braken ernstige ongeregeldheden uit, maar de sloop ging wel door. Zeven mensen raakten uiteindelijk gewond. 

Israel draait uitbreiding visserij-zone bij Gaza alweer terug

De Israelische autoriteiten zijn woensdag abrupt teruggekomen op een toezegging dat de zone voor de kust van de Gazastrook waarin mag worden gevist, zou worden uitgebreid tot 15 mijl. Met onmiddellijke ingang is het nu ineens weer zes mijl. Dat heeft het hoofd van de Unie van Palestijnse Vissers in Gaza, Zakariya Bakr, gemeld. 
De uitbreiding werd op 1 april bekend gemaakt. Zij hoorde bij de bestandsovereenkomst die toen met behulp van Egyptische bemiddeling was bereikt tussen Hamas en de Israeli's. De limiet waartoe Israel zich volgens de Oslo-Akkoorden heeft verplicht is overigens niet 15, maar 20 mijl. Die overeenkomst is nooit toegepast. 
De Israelische maatregel om terug te gaan naar zes mijl kwam nadat het Israelische leger de beschuldiging had geuit dat de Islamitische Jihad een raket op zee had afgevuurd die in zee terecht kwam, overigens wel in internationale wateren. Islamitische Jihad ontkende dat het een raket had afgeschoten. 

zondag 28 april 2019

Neergeschoten Palestijn overlijdt een week later

Omar Younis
Een jonge Palestijn, de 20-jarige Omar Awni Younes, is zaterdagavond gestorven in het Beilinson-ziekenhuis in Israel, nadat hij een week eerder door soldaten was neergeschoten bij het Za'atara checkpoint op de weg Nablus-Ramallah. 

Younes, die afkomstig was uit het dorp Sanniriya, zou volgens het leger een aanval hebben willen uitvoeren met een mes. Hij werd met meerdere kogels neergeschoten en de militairen hielden een ambulance tegen die hem te hulp wilde komen. Uiteindelijk kwam hij toch in het Beilinson-ziekenhuis terecht, maar daar is hij dus overleden.  
Er raakte behalve Younis bij zijn veronderstelde aanval niemand gewond. Er waren geen andere getuigen dan de Israelische militairen.  Het verhaal dat hij aanviel kon dus niet worden geverifiëerd. 

vrijdag 26 april 2019

Rechter in Texas verwerpt wet tegen boycot van Israel

Het gerechtsgebouw in Austin.

Een federale rechter in de Amerikaanse staat Texas heeft donderdag een wet van de staat ongeldig verklaard, die van werknemers en firma's met staatsopdrachten eist dat zij een verklaring ondertekenen dat zij geen boycot zullen ondersteunen van Israel.
 Rechter Robert Pitman in Austin zei in een uitspraak van 56 pagina;'s dat boycotts behoren tot het door de grondwet beschermde recht op vrije meningsuiting. Bovendien verklaarde hij dat de wet geen dwingend belang van de  staat dient.
Het proces was de uitkomst van twee juridische acties. Een was afgelopen december aanhangig gemaakt door de Raad voor Amerikaans-Islamitiseh Relaties (CAIR) ten behoeve van Bahia Amawi, een islamitische logopediste en Amerikaans staatsburger die haar baan in dienst van een schooldistrcit in een buitenwijk van Austin verloor, omdat ze weigerde een verklaring te tekenen dat ze niet aan een bocot van Israel zou deelnemen.  

woensdag 24 april 2019

Israel blaast huis op van vermoedelijke aanslagpleger

(Foto Shehab News)
Israelische strijdkrachten hebben woensdag het huis opgeblazen van de familie Abu Laila in het dorp  Az-Zawiya, ten westen van Salfit. Een correspondent van het persbureau WAFA zei dat een grote hoeveelheid soldaten het dorp bezette en het huis van twee verdiepingen van de familie binnenviel. De familie werd naar buiten gedreven, evenals trouwens een 50-tal andere families van huizen naast het hunne. Daarna werd het huis opgeblazen. Verschillende andere huizen werden daarbij beschadigd. Ook braken rellen uit, maar daarbij vielen geen gewonden.
Omar Abu Laila, de 19-jarige zoon van de familie, wordt ervan verdacht op 17 maart een soldaat te hebben gedood en twee andere mensen te hebben verwond, van wie er één, een rabbijn uit de nederzetting Eli, een dag later overleed. Omar werd zelf enkele dagen later tijdens een legeroperatie vermoord in een leeg huis, waarin hij werd ingesloten en waarop onder meer raketten werden afgevuurd. Volgens het leger zou hij hebben teruggeschoten toen werd gepoogd hem te arresteren,. In feite is dit echter een standaardprocedure, die de ''pressure cooker'' wordt genoemd, waarbij de would be arrestant altijd het leven laat. Omar's lichaam is niet vrijgegeven. 

zondag 21 april 2019

Geen Pasen in Jeruzalem voor Palestijnse christenen

De christenen mochten niet naar Jeruzalem dus vieren ze Pasen in Gaza. (Ma'an News).
 
Israel, en mensen die aan Israelische hasbara (propaganda) doen. zoals in Nederland bijvoorbeeld het CIDI of het NIW, plegen vaak te zeggen dat de ''heilige plaatsen in Jeruzalem voor iedereen toegankelijk zijn sinds Israel ze in 1967 in bezit heeft genomen''. Maar dat is dus flauwe kul. Laat niemand dat gedachteloos de hasbaristen nazeggen.
Christenen in Gaza kregen dit jaar 0 pasjes om Jeruzalem te bezoeken op Palmzondag of met Pasen. En de Westoever is gedurende het joodse Paasfeest (Pesah) gedurende negen dagen totaal afgesloten, de checkpoints zijn dicht, behalve voor humanitaire noodsituaties.
In Jeruzalem zijn er uiteraard veel christelijke bezoekers uit andere delen van de wereld die de Heilig Grafkerk met Pasen bezoeken. Maar Palestijnse christenen zijn daar overwegend niet bij. De enigen die erheen kunnen zijn de 123.000 die wonen in Israel. Maar de 50.000 christenen van de bezette gebieden zijn er dus van uitgesloten, evenals verreweg het grootste deel van 400.000 Palestijnse christenen die over de wereld zijn verspreid.
In Gaza werden dit jaar wel 200 pasjes vertrekt,. Maar die gingen alleen naar mensen boven de 55 jaar en ze waren niet bestemd voor een bezoek aan Jeruzalem. Het waren vergunningen om door Israel via de Allenby-brug naar Jordanië te reizen. Volgens het Bureau voor de Statistiek van de Palestijnse Autoriteit wonen er ongeveer 1.138 Palestijnse christenen in Gaza. De meesten in Gaza-stad en velen van hen hebben familie op de Westoever. Maar familiebezoek was er dus ook niet bij.

vrijdag 19 april 2019

Israel verwoest twee appartementen van familie van verkrachter en moordenaar

Arafat Irfaiya
Israelische militairen hebben vrijdagmorgen twee appartementen verwoest van familieleden van de 29-jarige Arafat Irfaiya in Hebron. Irfaiya zit gevangen en moet nog veroordeeld worden voor de verkrachting en moord op het 19-jarige meisje Ori Anspacher, de dochter van een rabbijn uit de nederzetting Teqoa.
De familie Irfaiya had een beroep aangetekend tegen de aangekondigde sloop, maar dat werd vorige week door een Israelische rechter verworpen. Soldaten omringden vrijdagmorgen de wijk  al-Jami'ah in Hebron. De familie Irfaiya werd naar buiten  gesleurd en vervolgens werden twee appartementen, op de tweede en de vierde verdieping van een gebouw van vijf verdiepingen door zware machines vernield en onbewoonbaar gemaakt. Er braken uiteraard rellen uit en de soldaten schoten op jongeren, maar er waren geen berichten van verwondingen.
Irfaiya's misdaad wordt door Isael behandeld als een ''daad met een nationalistisch motief'', wat zoveel wil zeggen als dat hij het deed voor de Palestijnse zaak. Zijn familie, en alle Palestijnse organisaties hebben er echter afstand van genomen.

donderdag 18 april 2019

Kolonist met vrachtauto rijdt met opzet Palestijnse onderwijzeres dood

Fatima Suleiman
Een kolonist met een vrachtauto heeft donderdagmorgen een Palestijnse onderwijzers doodgereden vlakbij haar huis in Tuqu, ten zuidoosten van Bethlehem. Volgens ooggetuigen deed hij het met opzet. Na haar begrafenis braken rellen uit. Daarbij werd een 16-jarige jongen gearresteerd. Geblinddoekt en voorzien van handboeien probeerde hij weg te lopen. Daarbij werd hij neergeschoten. Met een slagaderlijke bloedig is hij levensgevaarlijk gewond opgenomen in een ziekenhuis .
De doodgereden vrouw was de 42-jarige Fatima Suleiman, onderwijzeres aan de Rashayda school.  Volgens ooggetuigen reed de kolonist in een grote truck en raakte hij daarmee haar auto. Toen zij uitstapte om de schade op te nemen, reed de kolonist volgens getuigen over haar heen, waarbij ze werd gedood. De kolonist is doorgereden. 
De Israelische politie kwam daarna ter plaatse, maar hield zich alleen bezig met het wegnemen van veiligheidscamera's. Het incident lokte heftige protesten uit, waarbij jongeren stenen gooiden naar legerjeeps en de soldaten antwoordden met traangas, rubberkogels en scherpe munitie. Na de begrafenis van Fatima Suleiman werd de 16-jarige jongen gearresteerd die later werd neergeschoten.

woensdag 17 april 2019

Israel maakt begin met sloop van 500 huizen in Silwan en sloopt nog een paar andere huizen

Israelische slopers aan het werk in Wadi Yasul (Silwan). Foto Ma'an.

Israelische bulldozers hebben woensdag een huis en paardenstallen gesloopt in de buurt Wadi Yasul (Wadi Yetzol in het Ivriet) in de tot Oost-Jeruzalem behorende wijk Silwan. Dat gebeurde een dag nadat het hooggerechtshof een beroep had afgewezen tegen een voorgenomen sloop van 500 woningen in deze wijk.  Het huis behoorde toe aan Ezz al-Deen Barqan. De stallen (200 vierkante meter) waren eigendom van Muhammad al-Qaq. Een correspondent van WAFA meldde dat de buurt werd afgesloten door tientallen man politie. Er braken rellen uit met de bewoners.
Eveneens woensdag werd het huis gesloopt van Saleh Barghouthi, die op 12 december door Israelische undercover-eenheden werd onvoerd en sindsdien spoorloos is. Barghouthi voerde volgens Israel een aanval uit waarbij zeven Israeli's gewond raakten. Een baby, die per keizersnede ter wereld werd gebracht na de aanslag, overleed later.Volgens de familie van Barghouthi werd hij levend gearresteerd en is hij mogelijk in gevangenschap doodgeschoten. De mensenrechtenorganisatie al-Haq heeft de UN gevraagd om een onderzoek. De Israelische mensenrechtenorganisatie B'tselem heeft echter in een onderzoek vastgesteld dat hij werd klemgereden met zijn taxi en vervolgens door het leger is geëxecuteerd.

Israelisch gerechtshof houdt verbanning directeur Human Rights Watch staande

Omar Shakir
Het gerechtshof in Jeruzalem heeft dinsdag het beroep verworpen dat Omar Shakir, de directeur van het Israelische kantoor van de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW), had ingesteld tegen zijn uitwijzing. Shakir moet  vóór 1 mei het land uit.  Human Rights Watch tekent hoger beroep aan.
De minister van Binnenlandse Zaken had Shakir's uitwijzing in mei 2018 gelast op grond van het feit dat hij ''een boycot activist'' zou zijn. Het hof verwierp zijn beroep daartegen op basis van de Israelische anti-boycot wet uit 2017. Volgens het hof had Shakir weliswaar de opgeroepen niet gedaan op openbare bijeenkomsten maar wel bijvoorbeeld ''via Twitter en andere kanalen''.Het wees daarbij op twitterberichten van Shakir waarbij hij de logeerruimteverhuurder Airbnb had opgeroepen zich terug te trekken uit de nederzettingen op de Westoever.

dinsdag 16 april 2019

Vrede Nu: Israel keurde plannen goed voor tenminste 4.615 huizen in de nederzettingen

 De geplande loopbrug over Palestijns land in Beitar Illit (Illustr. Vrede Nu)

(Vrede Nu publiceerde dit op 7 April)
De Hogere Planningcommissie van het Israelische ''Burgerbestuur'' (de wonderlijke naam voor het militaire bewind van de Westoever) heeft op haar bijeenkomst op donderdag 4 april 28 plannen goedgekeurd voor de bouw van tenminste 3,659 nieuwe huizen. Van vijf van deze plannen kan Vrede Nu niet de exacte cijfers achterhalen, omdat van 339 door de commissie opgevoerde nieuwe huizen niet vaststaat of ze niet al een keer eerder waren goedgekeurd.
Behalve deze plannen werd een plan goedgekeurd voor een nieuwe nederzetting, Harsha. Dat was tot nu toe een zogenoemde ''illegale outpost''. Er staan 720 huizen die nu wettig zijn verklaard (voor de Israelische wet, dan). Daaraan voorafgaand had de Procureur-generaal de onteigening van land goedgekeurd voor een speciale weg naar de nederzetting toe.
In weer een ander plan werd eveneens land onteigend.

Israelisch hooggerechtshof: groen licht voor sloop 500 huizen

Het Israelische hooggerechtshof heeft dinsdag een beroep verworpen tegen een uitspraak dat 500 huizen in de wijk Wadi Yetzol (in Silwan, een gedeelte van het geannxeerde Oost-Jeruzalem) mogen worden gesloopt. De 500 huizen kunnen nu elk moment tegen de vlakte gaan.
Wadi Yetzol (Wadi Yasul in het Arabisch) werd 30 jaar geleden gebouwd tussen de stadsdelen Silwan en Abu Tor. Dat gebeurde zonder bouwvergunningen, want de gemeente Jeruzalem geeft die eigenlijk nooit aan Palestijnen. Zij waren eigenaars van het land, maar dat was gemarkeerd als ''groene zone''. Jeruzalem maakt namelijk ook geen ontwikkelingsplannen voor gebieden waar Palestijnen wonen. 
Er werden 60 gebouwen neergezet, met daarin 500 appartementen. Een Jeruzalemse rechter verwierp twee weken geleden het verweer van de bewoners dat zij geen keus hadden, omdat Jeruzalem nu eenmaal nooit bouwvergunningen afgeeft voor Palestijnen. Het hooggerechtshof verwierp hier dinsdag een beroep tegen.

Palestijnse gevangenen beëindigen staking na akkoord met Israelische autoriteiten

 Familieleden van gevangenen houden een solidariteitsstaking (Foto Wafa)

De enkele honderden Palestijnse gevangenen in Israelische gevangenissen die een week geleden een hongerstaking begonnen,hebben hun staking beëindigd nadat een akkoord was bereikt met de Israelische gevangenisautoriteiten, de IPS.  Volgens het Palestijnse persbureau Wafa zullen er publieke telefoons in gevangensissen worden geplaatst die drie dagen van de week gebruikt mogen worden. De stoorzenders die op last van de Israelische minister Erdan waren geplaatst om het gebruik van (niet geoorloofde) mobiele telefoons onmogelijk te maken en die leidden tot een opstand en het begin van de staking in de Ramon en Ketziot-gevangenissen, zullen dan worden verwijderd. De boetes die de ''opstandelingen'' waren opgelegd, worden met ongeveer de helft verminderd. En de stakers die na het uitbreken van de staking naar andere gevangenissen waren overgeplaatst, zullen worden teruggebracht naar waar ze vandaan kwamen. Het akkoord werd bereikt twee dagen voor 'De Dag van de gevangenen''. Enkele honderden andere gevangenen stonden klaar om zich op die dag bij de staking aan te sluiten..

zondag 14 april 2019

B'tselem: 'Kolonisten executeerden Mohammed Abdel-Fatah, het leger vernietigde het bewijs'

De kolonist Joshua Sherman die Mohammed Abdel-Fatah heeft doodgeschoten legt een verklaring af.

Op 3 april schreef ik dat een kolonist uit de nederzetting Eilon Moreh, een zekere Joshua Sherman,  een man had doodgeschoten bij de plaats Beita ten zuiden van Nablus. De man was chauffeur van een kleine vrachtauto.Volgens de Israelische pers had hij geprobeerd de kolonist aan te vallen met een mes. Volgens de Palestijne pers echter, die ik ook citeerde, was er een onenigheid geweest omdat de kolonist hem de weg versperde met zijn auto en had kolonist hem doodgeschoten. Dat hij een aanval wilde plegen met een mes werd met klem ontkend. De vrachtautochauffeur was de 23-jarige Mohammed Abdel-Fatah uit een dorp bij Salfit. Hij was getrouwd en vader van een dochtertje. Er was een tweede schutter bij betrokken, en ook werd een tweede Palestijn gewond.
 Naar vandaag, zondag, blijkt heeft de mensenrechtenorganisatie B'Tselem de zaak onderzocht. En uit hun rapport blijkt dat beide versies onjuist waren. Mohammed Abdel-Fatah wilde geen aanval plegen. Er was ook geen sprake van dat hem de weg was versperd. Hij had zijn auto neergezet en gooide stenen naar passerende auto's met Israelische nummerplaten. De derde steen trof een auto en uit deze auto, die van Sherman, werd daarna op hem geschoten. De schutter stapte daarop uit en loste nog een paar schoten op de gewonde Mohammed Abdel-Fatah, die intussen geknield zat tussen een aantal vuilcontainers, de plek van waaruit hij de stenen had gegooid. Een tweede Israeli stapte eveneens uit zijn auto en schoot ook op Abdel-Fattah, die op dat moment intussen gewond op de grond lag.

zaterdag 13 april 2019

Palestijnse Autoriteit heeft nieuwe regering

De Palestijnse Autoriteit heeft een nieuwe regering, de 18e alweer.  De regering telt 21 ministers van  wie er 16 nieuw zijn, onder wie de premier, Mohammed Shtayeh (60) Hij is de man op de foto naast president Abbas. Blijvers in de nieuwe regering zijn onder meer de ministers van Buitenlandse Zaken en Financiën. De nieuwe premier, die een maand over de formatie heeft gedaan, heeft economie gestudeerd in Beir Zeit en Sussex (GB) en zit sinds 2009 in het Centrale Comité van al-Fatah. 
De nieuwe regering kreeg van Abbas de opdracht mee om de hereniging van de Westoever en Gaza te  versnellen en verkiezingen te organiseren op de Westoever, in Oost-Jeruzalem en Gaza. 
Dat de nieuwe regering eenwording van Westoever en Gaza zal versnellen lijkt twijfelachtig. De Hamas-beweging in Gaza zei dat ''de nieuwe regering van Fatah de politiek van exclusiviteit en uitsluiting verdiept en ten voordele van de Fatah-beweging de verdeeldheid vergroot''.

VS weigeren op voorspraak van Israel de toegang aan Omar Barghouti

(Foto Mondoweiss)

Israel heeft in het verleden vaak mensen de toegang geweigerd die her ervan verdacht iets te maken te hebben met BDS (Boycot Divestment and Sanctions), of die geacht werden te pro-Palestijns te zijn. Onder hen waren bijvoorbeeld leden van de joodse organisatie Jewish Voice for Peace. Maar nu is een nieuwe tactische stap gezet door de Amerikanen te vragen één van de leiders van de BDS-beweging de toegang tot Amerika te weigeren.
Op 10 april werd Omar Barghouti, één van de oprichters van de BDS-beweging en een belangrijke verdediger van de Palestijnse mensenrechten de toegang tot de VS geweigerd. Barghouti was in het bezit van een visum voor de VS dat geldig was tot 2021, maar toen hij op het vliegveld Ben Gurion in Israel in een vliegtuig naar de VS wilde stappen werd hem verteld dat de Amerikaanse immigratie-autoriteiten hem hadden geweigerd en dat hij daarom het vliegtuig niet in mocht. 
Barghouti zou in de VS diverse spreekbeurten vervullen en ontmoetingen hebben met politici en journalisten. Hij zou mogelijk leden van het Amerikaanse Congres ontmoeten, waar nog steeds anti-BDS-wetgeving ter discussie staat. Bovendien zou hij de bruiloft bijwonen van zijn dochter.

vrijdag 12 april 2019

Israeli's schieten in Gaza 15-jarige dood en verwonden 34 mensen

Israelische militairen hebben vrijdag opnieuw een kind doodgeschoten tijdens de vreedzame protesten in Gaza van de Grote Mars van de Terugkeer. Het Palestijnse ministerie van Gezondheid meldde dat het de 15-jarige Maisara Mousa Ali Abu Shallouf betrof. Hij werd doodgeschoten ten oosten van Jabalia, in het noorden van de Gazastrook.Vierendertig anderen werden door kogels gewond, van wie één man levensbedreigend. Daarnaast hadden tientallen te kampen met de effecten van traangas.
Maisara Abu Shallouf was het zesde slachtoffer van dit tweede jaar van de Grote Mars-protesten. Hee afgelopen jaar vielen er 275 slachtoffers van Israelisch geweld in Gaza.
Het Tweede Kamerlid van D66, Sjoerd Sjoerdsma, heeft naar aanleiding van het rapport van de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, aan minister Blok van Buitenlandse Zaken gevraagd of hij wil ijveren voor financiële compensatie voor deze 275 slachtoffers.

Israelische spacecraft stort neer op de Maan

Model van de Bereshit (Wikipedia)
Een Israelisch ruimtevaartuig dat op de achterzijde van de Maan had moeten landen, is donderdag roemloos ten onder gegaan. Na een tocht van zeven weken maakte de ''Bereshit'' (genoemd naar het eerste boek van de bijbel) nog een selfie van zichzelf met de Maan op de achtergrond, maar verloor vervolgens de controle over een motor. Het ruimtecentrum verloor daarna contact en het ding stortte neer. Ten overstaan van premier Netanyahu en diens familie en de Amerikaanse ambassadeur Friedman die naar het controlecentrum waren gekomen en een menigte toeschouwwers die de landing volgden in een hotel.
Opmerkelijk was dat de mislukking door de Israeli's en de Israelische pers geen mislukking werd genoemd. Netanyahu en de voornaamste financier van het project, Morris Kahn, verklaarden reuze trots te zijn dat de Bereshit zo dicht bij de Maan was gekomen. Dat was ook de teneur van twitterende Israel-fans. Blijkbaar zijn in Israel mislukkingen ook prestaties. De bedoeling was geweest dat de Bereshit onderzoek zou doen en foto's zou nemen. Het project heeft 100 miljoen dollar gekost. Netanyahu zei overigens wel dat je het nog een keer moet proberen als het de eerste keer niet lukt.

donderdag 11 april 2019

Max van Weezel 1951-2019

 Het duo Van Weezel - Van Tijn

Max van Weezel, de vandaag overleden journalist en en radioman (Argos en Met het Oog op Morgen), was ooit de helft van het duo Joop van Tijn-Max van Weezel dat voor Vrij Nederland (toen nog met een oplage boven de 100.000) de Haagse politiek volgde. Het was eind jaren '70, begin jaren '80. Nederland werd geregeerd door de kabinetten Den Uyl, Van Agt en later Lubbers.
Ik werkte in die tijd bij Het Parool en later bij de Volkskrant al buitenland-redacteur en volgde ademloos hun verrichtingen. Van Tijn en Van Weezel waren onovertroffen. Het Parool had in die tijd, kort voor de neergang definitief werd en vrijwel al het talent naar elders vertrok, de beste parlementsredactie van de Nederlandse dagbladen. Maar het Vrij Nederland-duo wist ze vrijwel wekelijks te kloppen.Wat de Volkskrant betrof was het nog erger. De zich als links profilerende Volkskrant-redactie die de neus optrok voor rechtse CDA-types dronk in de kroeg gewoonlijk bier met oppositionele PvdA-parlementariërs, terwijl Joop en Max met ministers en hun entourage karnemelk dronken en broodjes kaas aten tot ze ongeveer hun neus uitkwamen. Maar zo hadden ze wel steeds het laatste nieuws en alle details. De Volkskrant moest dat dan dan uit Vrije Nederland  vernemen. 
Ik leerde Max (en ook Joop) kennen in die tijd.

Ook dieren hebben geen leven in de Gazastrook

 (Foto's Stichting Vier Poten)

De Gazastrook met zijn drinkwater dat voor 97% ondrinkbaar is, zijn gebrek aan elektriciteit, sanitaire voorzieningen, hoge werkloosheid en voedseltekorten is niet alleen voor mensen nauwelijks meer bewoonbaar. De Israelische blokkade maakt het ook zo goed als onmogelijk voor dieren om er te overleven. Afgelopen zondag 7 april is de dierentuin van Rafah, in het zuiden van de Strook, daarom ontruimd. De dierentuin leed aan een gebrek aan bezoekers, had geldgebrek en verkeerde mede daarom in verwaarloosde staat. Eind januari overleden er, tijdens het toen heersende noodweer, nog vier leeuwenwelpen.
Verantwoordelijk voor de operatie was de organisatie Four Paws (Vier Poten) die zijn zetel heeft in Wenen in Oostenrijk. Een team van dierenartsen en wildlife experts arriveerde al op 4 april, dus drie dagen van tevoren om alles in orde te maken. Afgelopen zondag werden de 47 dieren uit de dierentuin in kratten afgevoerd, via de grensovergang Erez (waar de vracht moest worden overgeladen), door Israel naar Jordanië.

woensdag 10 april 2019

Israelische verkiezingen: het tijdperk-Netanyahu is nog niet voorbij

(Foto Shehab News)

Netanyahu en zijn Likud-partij hebben opnieuw de beste kansen om de volgende Israelische regering te gaan vormen. In dat opzicht hebben de Israelische verkiezingen van 9 april geen verrassingen opgeleverd.
 Netanyahu en zijn belangrijkste uitdagen Benny Gantz haalden, zoals het er nu (met 97% van de stemmen geteld uitziet) beiden 35 zetels. Maar zoals verwacht, en op dit blog ook voorspeld, haalde Netanyahu samen met de rechtse en religieuze partijen een meerderheid van 65 (van de 120) zetels, zodat hij makkelijk een regering kan vormen. De Israelische pers meldt dat al die rechtse en religieuze partijen aanbevelen Netanyahu aan te wijzen als de nieuwe formateur en premier.
 Niettemin waren er toch een paar grote verrassingen. Dat was dat de Zehut (Identiteits) partij van Moshe Feiglin die de moskeeën op de Haram al-Sharif (Tempelberg) wilde slopen om er weer een tempel neer te zetten en de Westoever wil annexeren, geen zetels haalde. Er waren hem er zeven voorspeld. Hetzelfde lot viel ook de partij van Naftali Bennett en Ayelet Shaked, Nieuw Rechts (HaYamin Hehadash) ten deel. Zij zouden zes zetels krijgen volgens de peilingen en eindigden beneden de kiesdrempel van 3,25%. Zij hebben echter nog een kans als de ongeveer 200.000 stemmen van soldaten, gevangenen, zieken en diplomaten in het buitenland zijn geteld. Ze komen nu namelijk ruim 4.000 stemmen tekort. 

Airbnb komt terug op besluit adressen in de nederzettingen op de Westoever te schrappen

Airbnb zal uiteindelijk toch niet de adressen in nederzettingen op de bezette westelijke Jordaanoever van zijn lijst verwijderen. Het gaat om ongeveer 200 adressen. In november 2018 maakte de organisatie bekend dat te zullen doen, omdat het de nederzettingen in strijd met het internationale recht zijn gebouwd op gestolen grond.
 Airbnb komt daar  nu op terug. Dat gebeurde in het kader van een overeenkomst die maandag werd gesloten met een tiental Amerikaanse eigenaars van onroerend goed in Israelische nederzettingen. Zij hadden samen met de rechtse, door de Israelische regering gesteunde ''Lawfare organisatie'' Shurat haDin een rechtszaak tegen Airbnb aangespannen in de VS. De basis voor hun klacht was de '' Fair Housing Act'', een wet die discriminatie van minderheden in de VS moet tegengaan. Aibnb is gevestigd in de Verenigde Staten. Nitsana Darshan-Leitner, advocate en directeur van Shurat Hadin, zei in een  verklaring dat het schrappen van de adressen in de nederzettingen neerkwam op ''discriminatie van joden'' en dat discriminatie op basis van religie ''nooit de oplossing was''.
Airbnb, dat een week na zijn beslissing om de adressen van de lijst te halen was aangeklaagd en ook nooit daadwerkelijk de namen van de lijst heeft gehaald, maakte bekend dat het nu de opbrengst van de adressen op de Westoever zal gaan doneren aan een nog nader te bepalen goed doel.