donderdag 10 oktober 2019

Vrede Nu: 'outposts', de manier om nog meer de controle over de Westoever in handen te krijgen

Een bewoonde vrachtwagen als Israelische outpost. (Foto Vrede Nu)

Kolonisten hebben begin september 2019 een nieuwe ''outpost'' (zogenaamd niet erkende '' wilde'' nederzetting) gevestigd op land tussen Beit Jala en Battir, ten westen van Bethlehem, meldt de NGO Vrede Nu. De outpost is slechts 70 meter verwijderd van de plek waar op 26 augustus het huis en het restaurant van de christelijke familie Qaissiyya werden gesloopt onder druk van het het Joods Nationaal Fonds (JNF) of beter gezegd een dochter ervan, Himanuta. Het JNF, om het zo te zeggen de ''grootgrondbezitter'' van de zionistische beweging, speelt al langer een rol in het kolonisatieverhaal.
De nieuwe outpost is geen gebouw. De kolonisten hebben tegenwoordig hun toevlucht genomen tot bewoonde vrachtwagens. Die kunnen makkelijker worden verwijderd als het militaire bestuur toch nog zou ingrijpen en hebben ook een iets minder definitief uiterlijk dan een gebouw. Maar de functie is exact hetzelfde. (Zie de foto hierboven, die overigens afkomstig is van een andere outpost waar het hetzelfde is).
 
Vrede Nu: nieuwe outposts sinds 2012. (Klik op kaart voor groter exemplaar)

Israel, dat al jaren zegt nooit meer nieuwe nederzettingen te stichten (behalve één dan, Givat Eitam), heeft sinds 2012 32 van deze nieuwe outposts opgericht, in gecoördineerde acties van diverse (semi) overheidsinstellingen en organisaties van nederzettingen (zie onderaan dit stukje). De meeste van deze nieuwe outposts dateren van sinds de tijd dat Trump president van de Verenigde Staten is. De nieuwe tussen Battir en Beit Jala, op het Makhrour-gebied, is daarvan  de 25ste.
De vestiging van deze 25ste outpost, en de sloop van de bezittingen van de familie Qaisiyya, moeten worden gezien in samenhang met regelmatige pogingen van kolonisten in de omgeving die land afpaalden en/of er landbouwwerkzaamheden op begonnen. Het Makhrour-gebied is namelijk deel van een soort nog over gebleven Palestijnse enclave, die ligt tussen een aantal Palestijnse dorpen (met een bevolking van ongeveer 25.000 mensen) en ze met elkaar verbindt. Je zou kunnen zeggen dat het een gebied is dat de joodse aanwezigheid van Jeruzalem tot de aan de Gush Etzion nederzettingen op weg naar Hebron als het ware onderbreekt. Vermoedelijk moet de sloop van de bezittingen van de familie Qaissiyya en de vestiging van de ''Makhrour'' outpost in dat licht worden gezien. Eerder, in 2002, werd met hetzelfde motief al de outpost “Sde Boaz” (Neve Daniel North) niet ver daar vandaan gesticht.
Vrede Nu beschrijft het stichten van outposts in het algemeen als een poging de ''continuïteit'' van de nederzettingen te versterken, de verbanden tussen Palestijnse steden en dorpen te onderbreken en - natuurlijk - om meer land in handen te krijgen. In dit geval gebeurde dat via eigendomspapieren die het Joods Nationaal Fonds zei al in de jaren '60 te hebben verworven, terwijl de familie Qaisiyya eveneens in de jaren '60 het terrein kocht van een Palestijnse eigenaar die daarna naar de VS vertrok. Israelische rechters hebben niet opgehelderd hoe dit mogelijk was, en waarom het JNF nooit eerder van zich heeft laten horen. Bijvoorbeeld toen de familie Qaisiyya in diezelfde jaren '60 haar huis ging bouwen op de door haar gekochte grond.
Zoals gezegd is het stichten van outposts (waarvan er al een flink aantal is ''gelegaliseerd'' oftewel ''officieel'' is gemaakt (de rest zal wel volgen), DE gepatenteerde manier van Israel om aan landuitbreiding te doen en het Palestijnse grondbezit verder terug te dringen. Vrede Nu heeft er een rapport over geschreven dat in het kort onder meer het volgende bevat (delen van de informatie zijn afkomstig van de activist Dror Etkes):
  • Since 2012, 32 new outposts have been established, the majority of which after President Trump was elected. All of the new outposts (except one) are located deep inside the West Bank, in areas that Israel will likely have to evacuate within the framework of a permanent agreement.
  • 21 of the outposts are agricultural farms, which take over large areas for pasturing and cultivation, while their settlers work to remove Palestinian shepherds and farmers from the vicinity.
  • Around some of the new outposts there is an increase in violence and attacks against Palestinians.
  • The outposts are established in an organized fashion with the involvement of the local settlement authorities, Amana and the Settlement Division.
  • At the same time, the government is working to retroactively legalize existing outposts. To date, 15 outposts have been legalized (“regularized”) as independent settlements or “neighborhoods” in existing settlements. At least 35 additional outposts are undergoing the legalization process.
Klik hier voor het volledige rapport van Vrede Nu

Geen opmerkingen:

Israelisch leger maakt weer een slachtoffer bij inval in Nablus

 Het Israelische leger heeft bij één van haar invallen in Nablus weer een slachtoffergemaakt en ook 31 mensen gewond, onder wie vier mensen ...