vrijdag 12 februari 2021

Joods Nationaal Fonds laat het masker vallen en gaat opereren in bezet gebied

/
De familie Sumarin (Samrin) die in 2020 door een dochtermaatschappij van het JNF op oneigenlijke gronden uit hun huis in Silwan (bezet Oost-Jeruzalem) werd weggeprocedeerd. (Foto Peace Now) 


[Nieuws van maandag 15/2:  Israelische kranten berichten dat de stemming over de resolutie van het JNF die zondag gehouden zou worden, is uitgesteld tot na de Israelische verkiezingen van 23 maart. Die beslissing werd genomen na protesten tegen de resolutie van joodse gemeenten in de VS, met name de Masorti (Conservatieven) en de Reform hadden bezwaren].   

Het Joods Nationaal Fonds (JNF) een van de oudste zionistische instellingen, dat in 1901 werd opgericht door Theodor Herzl als instrument op land aan te kopen voor de op te richten Israelische staat, gaat zijn financiële kracht nu ook inzetten voor het kopeen van land in bezet gebied. Vanaf 1967 heeft het JNF zich daar verre van gehouden (al werd daar de laatste tijd via een dochteronderneming al stevig de hand mee gelicht). Maar in november 2020 werd een nieuw bestuur gekozen van rechtse nationalisten. En via berichtgeving van de journalist Barak Ravid is nu naar buiten gekomen dat aanstaande zondag een resolutie wordt aangenomen om nu ook officieel op de Westoeveer grond te gaan aankopen.

Deze zondag wordt een resolutie in stemming gebracht, die overigens eigenlijk geheim had moeten blijven, waarin staat dat  “Het JNF zich zal inzetten voor het ontwikkelen van nederzettingen in Judea en Samaria (= de Westoever, AbuP.) , waaronder voor opvoedkundige, gemeenschapszin bevorderende of 'outreach' projecten, evenals activiteiten op het gebied van bebossing, milieubeheer, en het handhaven van open ruimtes. Het JNF zal daartoe privé Palestijns land aankopen voor uitbreiding van nederzettingen, niet voor nieuwe nederzettingen. Ook zal geen land worden aangekocht in de 'Areas A en B' als gedefinieerd onder de Oslo-Akkoorden, of in militair gebied of natuurreservaten. Land  zal alleen worden gekocht voor de uitbreiding van bestaande nederzettingen tot 1 kilometer in de omtrek ervan. In een appendix worden als gebieden waar dat zal gebeuren genoemd: gebieden rond Jeruzalem, Gush Etzion (het gebied bij Bethlehem), de Vallei van de Jordaan, de heuvels van Zuid-Hebron, de nederzettingen langs de Groene Lijn en nederzettingen rond de nederzetting Ariël. Er zal geen grond worden gekocht in de buurt van Nablus of Jenin, en aankopen die in strijd zijn met deze richtlijnen moeten eerst worden goedgekeurd door het bestuur. 

  • Voor deze beslissing werd genomen was het JNF wel al - in het geheim - actief op de Westoever via zijn dochteronderneming Himanuta. Himnuta was - volgens de NGO Vrede Nn - verantwoordelijk voor de aankoop van tenminste 65.000 dunam (6.500 ha) Palestijns land, waarop nederzettingen als Itamar, Kedumim, Alfei Menashe, Einav en Givat Ze'ev werden gebouwd. Ook procedeerde het in 2020 de uitgebreide familie Samrin (Sumarin) uit hun huis in Silwan in Oost-Jeruzalem, en liet het een huis en restaurant van een christelijke familie in de buurt van Beit Jala slopen en bouwde het er een illegale nieuwe ''buitenpost'' voor in de plaats. Ook droeg Himnuta al lang bij aan de nederzettingenorganisatie Elad bij de ontwikkeling van haar bijbelse pretpark annex opgravingen ''Stad van David'' in Silwan.
  •  
   De sloop van het restaurant nabuj Beit Jala. 

  • Het nieuwe JNF-bestuur heeft nu, alvorens de nieuwe richtlijn te aanvaarden, eerst juridisch advies ingewonnen. Zij nam daartoe een Israelische oud-rechter in dienst. En die concludeerde dat zaken als deze, die niet waren goedgekeud door het bestuur, niet door de beugel konden. Maar opereren op de Westoever was volgens deze man, die daarbij de gangbare curieze opvattingen van het Israelische hooggerechtshof volgde, an sich wel geoorloofd ''omdat het gebieden betrof die onder het gezag stonden van de Israelische regering''. En dat was in overeenstemming met de richtlijnen van het JNF zelf.  
  • Het belang van de beslissing is intussen, dat nu de niet geringe inkomsten van het JNF (ook wel Keren Kayemet LeYisraeel, KKL) ter beschikking komen van de nederzettingenorganisaties. Het JNF/KKL bezit een kleine 15% van het Israelische grondgebied. Het heeft daardoor, en door bijdragen van zionistische organisaties in het buitenland, een inkomen van boven de 2 miljard shekel per jaar (ruim 500 miljoen euro).  En door deze wending worden de nederzettingenorganisaties niet alleen een puissant stuk rijker, maar wordt ook de aloude zionistische JNF organisatie voorgoed ontdaan van het laatste restje legaliteit. Net als de Israelische regering gaat zij nu door met het steeds verder terugdringen van de Palestijnen in de A en de B enclavetjes van Oslo, door meer aankopen van grond in de 61% van het C-gebied dat volledig door Israel wordt bestuurd. En net als de Israelische regering overtreedt deze aloude zionistische instelling daarmee alle internationale wetten, Vanaf nu is zij hartstikke illegaal.  

Geen opmerkingen:

Tien doden bij luchtaanvallen ''door onbekenden'' in grensgebied Irak-Syrië

 Zeven  mensen zijn gedood en een zestal vrachtauto's is vernield in het Albu Kamal gebied aan de oostelijke grens van Syrië met Irak. D...